Anda di halaman 1dari 10

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR

Interpretasi

Deskripsi

Teori Pengalaman Pelbagai Edmund Burke Feldman

Analisis

Penilaian

Pengkritik perlu kenalpasti ciri2 fizikal karya sprt imej & bentuk pd karya seni tampak

Pemerhatian tentang imej benda, subjek kajian & penggunaan unsur2 seni dinilai dgn mendalaman

Eleman asas seni reka dinilai & dikupas Kritikan diskripsi dijadikan panduan & rujukan serta membantu pengkarya

Penekanan diberikan kepada unsur seni

Gambaran nyata tentang sesuatu berdasarkan apa yang dilihat.

DESKRIPSI

Melihat pada gaya karya cthnya gaya realistik, suruelistik dll

INTERPRETASI

Definisi tafsiran ,penjelasan memperihalkan tentang makna, tujuan , implikasi bagi sesuatu perkara

Mengkaji makna yang disampaikan melalui karya

Merujuk kepada penyataan perasaan

Mengkaji kualiti ekspresif seniman

Melibatkan mood dan idea dalaman

Penyataan perasaan digunakan untuk menterjemahkan maksud dan makna karya seni

ANALISIS

Definisi Penyelidikan atau penghuraian seperti masalah & keadaan untuk mengetahui pelbagai aspek komposisi yang digunakan secara terperinci dan mendalam

Pengkritik perlu menganalisis komposisi yang digunakan dalam sesebuah karya

Menganalisis secara terperinci untuk mengetahui bagaimana prinsipprinsip seni digunakan dan dihubungkan dengan proses dan teknik, imej atau bentuk, isi dan makna serta bentuk dan ruang dan mencari pertalian persoalan idea dan perasaan mendalam sesebuah karya

-Kesesuaian objek

dalam objek -kontra dan imej

Maksud : renungan tentang kebaikan atau masalah bagi sesuatu perkara sebagai dasar bagi sesuatu keputusan melalui perhitungan dan pemerhatian. Instrumentalisme bermaksud pertimbangan berdasarkan keberkesanan karya sebagai satu alat dalam konteks seperti institusi , masyarakat dan negara Ekspresif adalah keupayaan menyampaikan perasaan dan idea

PENILAIAN

Pertimbangan dari sudut formalism ialah berasaskan aspek keindahan Pertimbangan berbentuk formalism, ekspresivisme dan instrumentalisme Pandangan yang diberikan tidak bersifat peribadi

Pandangan yang diberikan berdasarkan penilaian ilmiah yang mempunyai bukti-bukti kajian yang lengkap dan terperinci. Berbentuk memberi pandangan , pendapat dan membuat keputusan terhadap sesuatu karya.

KOMUNIKASI DALAM LARAS BAHASA SENI

DEFINISI KOMUNIKASI Komunikasi adalah proses pemindahan maklumat, perasaan, idea dan pemikiran daripada seseorang individu kepada individu yang lain. 2 JENIS KOMUNIKASI LISAN BUKAN LISAN

KOMUNIKASI DALAM LARAS BAHASA SENI

DEFINISI LARAS BAHASA Asmah Hj.Omar (1984), berpendapat bahawa laras bahasa ialah khusus dalam penggunaan bahasa menurut bidang penggunaannya. Ure dan Ellis (1977) menganggap laras sebagai jenis-jenis bahasa yang digunakan mengikut situasi-situasi yang berlainan.

DEFINISI LARAS BAHASA SENI Oleh kerana seni adalah merupakan pernyataan tanpa kata, ia mempunyai laras bahasa yang tersendiri yang bersifat sejagat. Perlu guna bahasa yang seni.

CONTOH PENGGUNAAN LARAS BAHASA

Algebra, trigonometri, pandaraban, statistik Fotosintesis, respirasi, anatomi


Metafora, personafikasi, asonansi, sinkof Unsur-unsur seni, prinsip rekaan, alat & bahan