Anda di halaman 1dari 18

PENDIDIKAN SENI VISUAL

KONSEP APRESIASI
Tutorial TAHUN 2013

PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Art appreciation is not always black and white. You get out of art what youre willing to put in. Art is a relation and requires that you work at it.
Richard Nilsen, The Arizona Republic, July 2, 2006

PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Definisi Apresiasi
Kajian mengenai pelukis-pelukis atau pandai tukang mengenai hasil-hasil seni mereka, faktor yang mempengaruhi mereka, cara mereka bekerja, bagaimana mereka memilih tema dan subject matter (hal benda)serta gaya dan stail tertentu mereka.
PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Apresiasi juga sebagai satu penghargaan terhadap penilaian dan perasaan sesuatu hasil seni itu. Ia berkait rapat dengan aspek kognitif dan afektif. Menurut Smith (1966) logical operation, such as defining, valuing, and explaining.

PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pendidikan Seni Visual bukan sekadar meningkatkan kemahiran dan teknik menghasilkan karya seni sahaja.

Menurut Chapman (1978) If treat art as if it were only a matter of learning facts and mastering technique, we deny its value and character.

PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Tujuan
Membolehkan pelajar memahami aspek-aspek nilai estetika, pengertian unsur-unsur seni dan nilai-nilai sosio budaya yang terkandung dalam hasil seni dan kraf. Ia juga dapat menghubngkaitkan diri dan hasil sendiri dengan hasil-hasil seni yang lain.

PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Tujuan
Aktiviti apresiasi ini kita dapat melihat perhubungan antara kerja sendiri dengan kerjakerja orang lain- dapat membentuk keyakinan dan kefahaman penghargaan terhadap bidan seni.

PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pendekatan Apresiasi
Pendekatan secara logik Pendekatan secara psikologi

John A. Micheal Art and Adolescense

PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pendekatan Secara Logik


Berbentuk tradisional dan memerlukan pemahaman intelek semata-mata dan berfakta kepada aspek andaian dan munasabah pada yang melihat sesuatu karya seni tersebut Cadangan aktiviti secara penerangan, pemerhatian, perbandingan dan penghasilan.

PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pendekatan Secara Psikologi


Merangkumi perkara-perkara yang menjurus kepada perasaan peribadi, lebih bersifat emosi dan perasaan dalaman kepada penghasilan dan penghayatan sesuatu karya seni. Meninggalkan pengalaman yang amat berkesan dan mendalam.

PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pendekatan Secara Psikologi


Lebih realistik dan dapat menerima respon dan pendapat orang lain. Kesan tindak balas akan terserlah terhadap bahan serta alat yang digunakan.

Cadangan aktiviti:
Perbincangan, perbandingan, proses inkuiri, kritikan, mengolah bahan-bahan dan sebagainya.

PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Proses Apresiasi Seni


Beberapa cadangan oleh pakar Pendidikan Seni Visual
Menurut Feldman (1967) dan Smith (1967) aktiviti-aktiviti apresiasi seni berasaskan kepada proses persepsi dan intelektual melalui empat tahap

a.

Menggambarkan (description)
Mengamati hasil seni dan menggambarkan sifat-sifat dalam Unsur Seni seperti warna, garisan, bentuk, rupa, jalinan, dan elemen-elemen dalam Prinsip Rekaan

PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Proses Apresiasi Seni


b. Menganalisis (analysis)
i. Menganalisis perhubungan sifat-sifat tampak seperti unsurunsur seni, prinsip dan struktur ii. Menganalisis kualiti ekspresi seperti mood dan struktur iii. Menghuraikan stail sesuatu karya

PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Proses Apresiasi Seni


c. Tafsiran (interpretation)
i. Mencari makna-makna yang terdapat pada sifat-sifat tampak seperti subjek, simbol, unsur-unsur seni, prinsip, struktur corak dan bahan ii. Mencari metafora-metafora (ibarat/kiasan) dan analogi-analogi (persamaan) untuk menjelaskan makna

PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Proses Apresiasi Seni


d. Penilaian (evaluation)
i. ii. Membuat penilaian berdasarkan kepada kriteria yang bersesuaian seperti keaslian, gubahan , teknik dan fungsi Menilai hasil seni berdasarkan kepada pengertiannya (significance) dari segi individu, sosial, keagamaan dan kepercayaan, sejarah serta keseniannya

PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pengetahuan Seni yang diperlukan


Pengetahuan Asas Seni Reka dan Prinsip Seni serta Sejarah Seni Pengetahuan mengenai jenis seni, teknik, proses, alat dan bahan. Stail sesuatu zaman, budaya, aliran, kumpulan atau individu. Maklumat mengenai pelukis dan pandai tukang
PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Aspek Nilai Melalui Apresiasi Seni


Memupuk nilai-nilai murni seperti saling faham memahami, ramah mesra, menghargai hasilan seni, sayang kepada alam sekeliling, cinta kepada negara, kebersihan dan kesabaran, berusaha dan produktif serta berfikiran positif.

PSV 3104

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Sekian Terima Kasih

PSV 3104