Anda di halaman 1dari 7

4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN HIDUP)

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bil. Murid Bidang Unit Tajuk Pembelajaran

: : : : : : : :

Kemahiran Hidup 6 Bestari 1 April 2014 10.45am 11.45 am 34orang Perniagaan & Keusahawanan 2.3 Mempromosi jualan a) Promosi melalui katalog

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat ; i. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga kandungan yang perlu dalam katalog ii. Mengenalpasti dan menyatakan sekurang-kurangnya satu perbezaan antara brosur dan katalog. iii. Boleh menyatakan sekurang-kurangnya tiga ciri dalam menghasilkan satu katalog yang baik. Bahan Bantuan Mengajar : Pengalaman Sedia Ada Nilai Kemahiran Berfikir Pendekatan pengajaran : : : : sampel katalog, komputer, LCD Murid pernah tengok dan menerima katalog. Keusahawanan, perhatian Membandingbeza, membuat gambaran mental Pembelajaran secara kontekstual (REACT)

Langkah

Isi Kandungan

Aktiviti P & P

Catatan / Nilai/ Kaedah

Set induksi ( 5 minit )

Pengenalan kepada tajuk pembelajaran. (Mempromosi jualan)

1) Guru bertanya kepada murid sama ada pernahkah menerima katalog dari pasar raya. 2) Guru menunjukkan katalog kepada pelajar 3) Guru bertanya kepada murid i) Mengapakah katalog diedarkan oleh peniaga? (jawapan murid: supaya benda mereka laku, supaya pembeli akan membeli.) ii) Apakah kandungan yag terdapat dalam katalog? ( Contoh: gambar,jenama, maklumat)

Kaedah/teknik : 1. Penerangan 2. Soal jawab

BBM : 1. Katalog dari kedai Asus dan Lenovo

Experiencing (Mengalami)

Langkah 1 (10 minit)

Kandungan dalam katalog:

1) Guru akan memberi definisi katalog.

Kaedah/Teknik: 1. Penerangan 2. Soal jawab

i) ii) iii)

Jenama Jenis barang Spesifikasi barang

2) Guru menayangkan contoh katalog yang pelbagai barang. 3) Guru menyuruh muridmurid untuk mengenalpasti dan cuba menyenaraikan apa kandungan yang telah dinyatakan 6

ABM: 1.Slaid Power Point

iv) v) vi) vii)

Ukuran/ warna Gambar Kod barang Maklumat pengeluar

dalam katalog tersebut. 4) Selepas itu, guru menyenaraikan semua kandungan dalam katalog. 5) Guru menyuruh murid memberi satu contoh berkenaan dengan jenama selepas itu, diikuti dengan pelajar seterusnya menyatakan jenis barang dan kesinambungnya. ( Contoh: LG(jenama),Handset(j enis barang), ( LG Chocolate) spesifikasi barang dan selanjutnya. Langkah 2 (10 minit ) Katalog Brosur 1) Guru akan menunjukkan brosur. 2) Guru menyuruh murid menyatakan perbezaan antara brosur dan katalog. (Jawapannya: brosur lebih kecil, katalog lebih banyak bahan, dijilid) 3) Guru menayangkan perbezaan antara brosur dan katalog dan memberi 7 BBM : 1. Slaid Power Point Kaedah/teknik : 1. Soal Jawab 2. Penerangan Relating (menghubungkait) Kemahiran berfikir: menghubungkait

penerangan selanjutnya.

1) Guru bertanya kepada Langkah 3 i) (15 minit) ii) iii) iv) Menarik Mudah difahami Kemas & teratur Mengandungi maklumat yang jelas Ciri-ciri katalog yang baik: seorang murid bahawa KBKK: Menganalisis apa merupakan ciri-ciri katalog yang baik. 2) Guru menayang dan mengajar tentang ciriciri katalog yang berkualiti. 3) Murid ditunjukkan sekeping gambar tentang katalog Tupperware dan diminta untuk memberi penjelasan bahawa sama ada ia merupakan satu katalog yang baik atau tidak. 4) Murid dikehendaki memberi sekurangkurangnya memberi 1 kelebihan atau cirinya untuk menyokong jawapan yang diberikan. 5) Selepas itu, murid diminta untuk membina kumpulan yang terdiri daripada 5 orang dalam satu kumpulan dan 8 Cooperating (Bekerjasama) Applying (Mengaplikasi)

berbincang tentang apakah tajuk yang hendak dibuat jika ingin membuat katalog. Kaedah/ Teknik: Penutup ( 4 minit ) Menguji hasil pembelajaran 1) Murid diminta untuk mengulang apa yang telah dipelajari. 2) Murid ditanya jika hendak membuat satu katalog apakah bahanbahan yang diperlukan. 3) Murid diminta untuk membentangkan jenis barangan yang hendak dibuat dalam katalog pada minggu depan dan menyediakan bahanbahan untuk dilakukan dalam kelas minggu depan. Catatan :/REFLEKSI Setelah melaksanakan pengajaran mikro ini, kami telah mendapati bahawa murid-murid haruslah diberikan ruang yang cukup ketika melaksanakan aktiviti pada langkah 3. Ruang yang cukup akan membolehkan murid-murid melakukan kerja dengan lebih selesa dan seronok. Peralatan dan bahan-bahan juga harus disediakan dengan secukupnya supaya murid-murid tidak berebut dan tidak perlu menunggu giliran untuk menggunakannya. Selain itu, semasa sampai bahagian penutup, kami juga mendapati murid-murid tidak dapat menumpu perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh kami kerana mereka masih meneruskan kerja membuat bekas pensil mereka. Oleh itu, kami menyedari bahawa kami harus memastikan semua murid 9 Transfering (Memindahkan) 1. Kemahiran penyoalan 2. Kemahiran penutup

telah berhenti membuat kerja sebelum menanya soalan kepada mereka.

10