Anda di halaman 1dari 9

TAJUK

UNGKAPAN ALGEBRA II

SP KBSM
3.1 (i)

DSP
B1D2E1

CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN


BERTULIS/LISAN

TARIKH

Pentaksiran secara lisan: Guru meminta pelajar untuk menyebut pembolehubah bagi setiap sebutan algebra yang disenaraikan pada papan tulis.

1. 4, , 3, 5 2 ,

1 3

8,

0.32

TAJUK
UNGKAPAN ALGEBRA II

SP KBSM
3.3 (iI) 3.3 (iii)

DSP
B2D2E2

CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN


LISAN/BERTULIS

TARIKH

1. Bulatkan sebutan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah

4cd, -5pq, 7p, 135, 2 abc, 0.5mn, 125

3 4

NAMA :____________________________

TINGKATAN :________________

BIDANG : UNGKAPAN ALGEBRA II PENYATAAN EVIDEN : a) Mengenalpasti : i) sebutan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah sebagai hasil darab pembolehubah tersebut dengan suatu nombor ii) Pekali dalam sebutan algebra yang diberi iii) Sebutan algebra serupa dan sebutan algebra tak serupa b) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan algebra yang diberi. KOD EVIDEN : B2D4E1 ______________________________________________________________________________ 1. Tuliskan hasil darab bagi sebutan algebra berikut. a) 18ab b) u 2 c) xyz = = =

2. Bagi sebutan 15.9wxyz, tuliskan pekali berikut a) 15.9 b) wx c) 15.9z = = =

3. Antara pasangan sebutan berikut, nyatakan yang manakah sebutan serupa dan tidak serupa. a) 0.9ab, 28ab = b) xy, yx = c) 6cde, 6bde = 4. Nyatakan dua sebutan serupa bagi setiap sebutan algebra berikut :a) 8mn =

b)

efg 15

c) uv

TAJUK
UNGKAPAN ALGEBRA II

SP KBSM
3.3 (i)

DSP
B2D4E2

CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN


BERTULIS/LISAN

TARIKH

Menulis ungkapan algebra bagi situasi yang diberi menggunakan simbol huruf. a) Darabkan 4 dengan suatu nombor

b) Suatu nombor di darab dengan dua dan ditambah dengan 3

c) Beberapa batang pensel dibahagikan kepada beberapa orang pelajar

TAJUK
UNGKAPAN ALGEBRA II

SP KBSM
3.2 (i) 3.2 (ii)

DSP
B3D4E1

CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN


BERTULIS

TARIKH

1. Kira hasil darab bagi dua sebutan berikut: a) -3rs X 5s b)


2 3

= = =

X 6de

c) 1.5 X 4m

2. Kira hasil bahagi bagi dua sebutan berikut: a) -27xy 3x = b) 12rst 3st c) 30abc 6ac = =

NAMA : _______________________________ BIDANG PENYATAAN EVIDEN : :

TINGKATAN :____________________

UNGKAPAN ALGEBRA II Mempermudahkan ungkapan algebra dengan mengumpulkan sebutan serupa. KOD EVIDEN : B3D4E2 _____________________________________________________________________________ 1. Permudahkan setiap ungkapan algebra berikut :a) -4xy + 9y -9xy =

b) 8pq + 7 4pq 19

c) ab + 2b -5ba - 3b

d) 8mn + 6 + 2mn - nm

TAJUK
UNGKAPAN ALGEBRA II

SP KBSM
3.3 (v)

DSP
B3D4E3

CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN


BERTULIS

TARIKH

Menentukan nilai ungkapan dengan menggantikan huruf dengan nombor.

Nilaikan yang berikut bila p = 3, q = , r = -3 and s = 5 a ) p +q + r

1 2

b ) pq (r s)

c) 4pq -

TAJUK
UNGKAPAN ALGEBRA II

SP KBSM
3.4 (i) 3.4 (ii)

DSP
B3D4E4

CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN


BERTULIS

TARIKH

1. Permudahkan setiap yang berikut a) 5(4a + 2c) b) 4(ab + 3cd 2ab) = =

c)

d) (-3a -9b +6c) 3

412 2

= =

2. Permudahkan setiap yang berikut a) (r + 5) + (r + 4) =

b) (3c + 5) + (4 + 4c)

c) (-3a b) (4b + 2a)

d) (7ac 5ad) (8ac 2ad 2cd) =

NAMA :_______________________________ BIDANG PENYATAAN EVIDEN : :

TINGKATAN :____________________

UNGKAPAN ALGEBRA II Melaksanakan pendaraban dan pembahagian yang melibatkan sebutan algebra. KOD EVIDEN : B4D3E1 __________________________________________________________________________________

1. Permudahkan. a) 5cd 5d 10d c) 20kl2 5kl 4hk

b) pqr 6pr 10pq

d) 6nm2 (9mn2) 12m2n2

TAJUK
UNGKAPAN ALGEBRA II

SP KBSM
3.4 (iii)

DSP
B4D3E2

CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN


BERTULIS

TARIKH

Permudahkan ungkapan algebra berikut 1. Permudahkan 8 ( + 3)

2. Permudahkan 3( 2) + 5(2 2)

3. Permudahkan

64 2

+ 2( 3)