Anda di halaman 1dari 3

Berikut adalah senarai semak evidens pentaksiran Sejarah Ting 2 yang Ustazah gunakan untuk memudahkan urusan PBS

subjek ini. Semoga ada manfaatnya untuk guru-guru Sejarah ting 2.

SENARAI SEMAK EVIDENS PENTAKSIRAN SEJARAH TING 2 NAMA: ______________________________ _________ TING :

Tajuk

Diskriptor & Evidens B1D1E1 B1D1E2 B1D1E3 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B3D1E1 B3D1E2 B4D1E1 B5D1E1 B1D1E4 B1D1E5 B2D1E4 B2D1E5

Bab 1: 10 Evidens Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British

Bab 2 : 9 Evidens Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British

B3D1E3 B3D1E4 B4D1E2 B4D1E3 B5D1E2 B1D1E6 B1D1E7 B1D1E8 B2D1E6 B3D1E5 B4D1E4

Bab 3 : 6 Evidens Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor Benteng

Diskriptor Menyatakan wilayah yang dikuasai oleh SHTI Melorek peta lokasi Negeri-Negeri Selat ( KPS ) Menyenaraikan pemimpin Kedah dan Johor yang menentang pertapaan kuasa luar di wilayah mereka. Menjelaskan faktor pertapaan SHTI di Pulau Pinang dan Singapura Menjelaskan secara Kronologi pertapaan SHTI di NNS Menjelaskan usaha pemimpin tempatan Menerangkan cara SHTI bertapak di P.Pinang, Singapura dan Melaka Melakar dan melorak peta pembahagian kawasan pengaruh British dan Belanda di Kepulauan Melayu pada tahun 1824. Membandingkan cara SHTI mengambil P.Pinang, Singapura dan Melaka Menilai keistimewaan NNS yang menarik campur tangan SHTI Menamakan Negeri-Negeri Melayu yang mengalami ketidakstabilan politik. Melorek peta lokasi Negeri-Negeri Melayu yang dikuasai British. Menjelaskan faktor campur tangan British di Negeri-Negeri Melayu. Menjelaskan keadaan di Negeri-Negeri Melayu yang membawa campur tangan British. Menerangkan sebab dan kesan pelaksanaan Sistem Residen di Negeri-Negeri Melayu. Melakar dan melorek Peta Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Menganalisis campur tangan British di Negeri-Negeri Melayu daripada aspek sebab, tokoh dan kesan Menganalisis penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu atau Persekutuan 1896 Menilai keberkesanan tindakan pemimpin Negeri-Negeri Melayu menghadapi peluasan kuasa British. Menyenaraikan kuasa besar yang berusaha untuk bertapak di Asia Tenggara pada awal kurun ke-20 Melorek peta Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor Menyenaraikan pemimpin Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor yang menentang campur tangan British. Menjelaskan tindakan British untuk menguasai Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor secara kronologi. Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor. Menganalisis kewibawaan pemimpin di Negeri-Negeri Melayu

Status

Keselamatan British B1D1E9 B1D1E10 Bab 4 : 7 Evidens Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke B2D1E7 B3D1E6 B3D1E7 B4D1E5

Utara dan Johor dalam mempertahankan kedaulatan negeri daripada aspek tindakan dan kesan. Melorek peta kawasan Sarawak pada tahun 1841 Menamakan pemimpin tempatan yang berjuang mempertahankan kedaulatan Sarawak. Menjelaskan tindakan James brooke untuk menjadi pemerintah Sarawak. Menerangkan perubahan ekonomi dan social semasa pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak. Melakar dan melorek peta wilayah Sarawak yang dikuasai oleh keluarga Brooke secara kronologi. Menganalisis tindakan keluarga Brooke memantapkan pentadbiran untuk menguasai Sarawak. Menilai perubahan pentadbiran,ekonomi dan social semasa pentadbiran Brooke terhadap penduduk tempatan di Sarawak.

Tajuk Bab 5: 6 Evidens Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British

B5D1E3 Diskriptor & Evidens B1D1E11 B1D1E12 B2D1E8 B3D1E8 B4D1E6 B5D1E4 B1D1E13 B1D1E14 B1D1E15 B2D1E9 B2D1E10

Bab 6 : 9 Evidens British Mengeksploitasi Ekonomi

B2D1E11 B3D1E9 B4D1E7 B5D1E5 B1D2E1 B1D2E2 B1D2E3

Bab 7 : 10 Evidens Kebangkitan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa

B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B3D2E1 B3D2E2

Diskriptor Melorekkan kawasan Sabah pada tahun 1877 dalam petal. Menyenaraikan kekayaan hasil bumi Sabah. Menjelaskan usaha syarikat asing untuk bertapak di Sabah. Menerangkan perubahan ekonomi dan social di Sabah semasa pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Menganalisis tindakan Syarikat Borneo Utara British memantapkan pentadbiran untuk menguasai Sabah. Menilai perubahan pentadbiran, ekonomi dan social Syarikat Borneo Utara British (SBUB) terhadap penduduk tempatan di Sabah (UP). Memerihalkan pertanian dagangan Menyenaraikan kekayaan hasil bumi di Tanah Melayu Melorek kawasan tanaman getah dan perlombongan bijih timah pada kurun ke-20 dalam peta Tanah Melayu Menjelaskan ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Menjelaskan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu Menjelaskan unsure patriotism yang mesti diamalkan hasil daripada kekayaan khazanah negara kita. Menerangkan perubahan social di Tanah Melayu kesan daripada perkembangan ekonomi semasa pentadbiran British. Membandingkan sistem pendidikan vernacular di Tanah Melayu. Menilai perubahan ekonomi dan social terhada penduduk tempatan semasa pentadbitan di Tanah Melayu (UP) Menyenaraikan pemimpin setempat yang berjuang untuk kedaulatan bangsa. Melabel lokasi kebangkitan pemimpin setempat menentang British dalam peta Malaysia. Menyenaraikan cirri patriotic pemimpin setempat yang menentang British. (UP) Menjelaskan sebab kebangkitan pemimpin setempat menentang British. Menjelaskan peristiwa perjuangan pemimpin setempat menentang British. Menjelaskan ikhtibar daripada perjuangan pemimpin setempat menentang British (UP) Menerangkan kesan perjuangan pemimpin setempat menentang British. Membuat garis masa perjuangan pemimpin setempat

Status

B4D2E1 B5D1E6 B1D2E4 B1D2E5 B1D2E6 B2D2E4 B3D2E3 B3D2E4 Bab 8 : 12 Evidens Kebangkitan Semangat Kebangsaan untuk Mengangkat Martabat Bangsa B4D2E2 B4D2E3 B5D1E7 B5D1E8 B6D1E1 B6D1E2

menentang British. Menjelaskan perjuangan pemimpin setempat menentang British mengikut tokoh, lokasi, sebab dan cara berjuang. Menilai keberkesanan perjuangan pemimpin tempatan dalam mempertahankan kedaulatan negeri daripada ancaman luar. Menyatakan maksud semangat kebangsaan Melabel lokasi gerakan kebangsaan di negara luar yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan di negara kita dalam peta dunia. Menyenaraikan tokoh nasionalis di negara kita sebelum Perang Dunia Ke-2 (UP) Menjelaskan faktor yang menyemarakkan kesedaran kebangsaan di negara kita. Menerangkan peranan golongan intelektual dalam gerakan kesedaran kebangsaan di negara kita. Mengamalkan cirri-ciri warganegara yang patriotik Menjelaskan perjuangan pertumbuhan dalam gerakan kesedaran kebangsaan berdasarkan pemimpin, matlamat, bentuk dan kesan perjuangan. Selalu mengamalkan cirri-ciri warganegara yang patriotik. Menilai keberkesanan cara perjuangan kesedaran kebangsaan di negara kita pada awal kurun ke-20. Mengambil ikhtibar daripada kegigihan perjuangan nasionalis mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara Menjadi contoh dalam pengalaman unsure patriotism (UP)