Anda di halaman 1dari 5

Ilmu tafsir,ilmu hadis

Ilmu bahasa,usul figh

Ilmu menengah dan tinggi


Ilmu kalam,ilmu tasawuf Ilmu qiraaah,perubatan

Di Basrah, masjid digunakan sbg


Pelajaran tafsir,hadis

fiqah

kesihatan

Ilmu agama,ilmu nisab

Ilmu falak,ilmu logikal

Pusat pendidikan lain

Fizik,kimia

Ilmu falsafah

KitabKitab yg bermutu

-diterjemahkan ke bahasa Arab

Pusat ilmu pengetahuan

Pusat kebudayaan yg termasyhur

Kota Baghdad
Perpustakaan Darul Hikmah