Anda di halaman 1dari 1

Tujuan dan kepentingan menjadi pengguna yang bijak

Menjadi pengguna yang tidak mudah ditipu

Pengguna yang tahu menjaga kepentingan haknya akan sentiasa berhati-hati dalam segala tindakan. Mereka akan membeli barang mengikut keperluan, membuat belanjawan dan peka terhadap sesuatu serta tidak mudah tertipu oleh iklan, tawaran istimewa, dan sebagainya.

Tidak berlaku penyelewengan oleh pengeluar

Pengeluar tidak akan mengeluarkan barang tanpa maklumat yang lengkap sekiranya pengguna tahu menjaga haknya. Pengeluar juga akan memastikan mutu, timbangan, dan kandungan bahan adalah tepat seperti yang dinyatakan pada label.

Menjadi individu bermaklumat

Pengguna yang bermaklumat mempunyai kebolehan untuk membuat pilihan dengan bijak. Pembaziran dari segi barang dan wang tidak akan berlaku dan pengguna akan memilih barang yang benar-benar bermutu.

Menjadi ahli masyarakat yang bersatu padu dan berwibawa Pengguna yang tahu menjaga kepentingan haknya akan menjadi ahli masyarakat yang bertanggungjawab. Mereka bersatu dalam melakukan tindakan untuk kepentingan bersama.