Anda di halaman 1dari 2

PENDAHULUAN  Mempunyai daya cipta dan holistik  Sikap diri

Kemahiran yang boleh dikuasai oleh individu  Mengikut arahan buku teks  Keletihan
dengan mengfungsikan kelima-lima deria  Tekanan perasaan
rangsangan iaitu deria :  Pengumpul  Tidak cukup tidur dan sebagainya
 Penglihatan  Hanya mengumpul data
 Pendengaran  Tidak menghubungkait satu sama lain  Bosan
 Sentuhan  Tanpa melihat matlamat yang jelas  Terpaksa mendengar
 Rasa dan bau  Tidak berminat
Rangsangan deria ini akan disimpan dalam stor  Pemahat dan penukul  Sikap menolak
ingatan dalam jangka masa pendek iaitu 20  Bergantung kepada orang lain  Lupa
minit sahaja. Sekiranya ingatan tersebut  Membuat apabila disuruh  Perlu mendengar secara kritis
difikirkan maka ia akan dimasukkan ke stor  Tiada inisiatif diri sendiri  Motivasikan diri anda untuk mendengar
ingatan jangka masa panjang dan seterusnya  Bina kata kunci
untuk jangka masa yang lama. Menerusi usaha: KEPERLUAN KEMAHIRAN BELAJAR  Gabungkan idea untuk gambaran
 Mengulangkaji  Meningkatkan minat belajar dan daya intelek keseluruhan
 Membuat latihan  Memupuk disiplin belajar  Bunyi yang tidak jelas
 Menghafaz  Pengumpulan maklumat yang tepat  Jangan biarkan keadaan itu berterusan
 Menyemak  Memproses maklumat dengan berkesan  Berterus terang dengan penyampai
 Menyoal  Mempertingkatkan daya ingatan  Jangan bersungut
 Membuat gambaran  Meningkatkan motivasi belajar dan
 Mendengar berhadapan cabaran MENDENGAR DENGAN AKTIF
 Menterjemah  Pengurusan masa yang berkesan
 Membina klu  Memantapkan pembelajaran individu  Semasa mendengar otak berfungsi untuk
 Memerhati  Mencapai matlamat dan cita-cita kendiri memproses maklumat dan menyimpannya di
 Mencatat nota ingatan  Mendengar adalah aktiviti mental
 Berbincang KEMAHIRAN MENDENGAR yang aktif  Penumpuan dan perhatian
 Menemuramah  Di sekolah antara 60 % – 70 % masa belajar terkawal adalah penting ketika mendengar
dan sebagainya mampu mengekalkan digunakan untuk mendengar Luang masa untuk mendengar, jangan cepat
maklumat tersebut.  Pelajar selalu menghadapi masalah menilai  Optimis ketika mendengar  Duduk
 Suatu kecekapan atau keupayaan yang mendengar seperti : dengan penuh minat  Berfikiran terbuka
dikuasai oleh pelajar untuk membolehkannya  Tiada penumpuan Gerakkan idea untuk menyusun, merumus,
mengumpul, memproses dan merumus  Tidak tahu apa yang didengar meringkas, membanding beza, mentafsir dan
maklumat dengan sendiri. mendengar  Tumpukan kepada isi kandungan
 Kebisingan
 Kombinasi berbagai-bagai kaedah agar bukan gaya penyampaian  Jangan hiraukan
 Sikap diri
pembelajaran lebih berkesan. gangguan otak  Bina tumpuan positif Ada
 Pendengaran dipengaruhi oleh : tujuan mendengar  Bina imej atau simbol
 Fizikal Lakarkan peta minda.
TABIAT BELAJAR  Kerosakkan deria dengar
 Pembina  Usia semakin lanjut
 Belajar secara sistematik  Gangguan
 Kecenderungan membuat ulangkaji,  Luaran PETA MINDA
latihan menggunakan logik dan  Hentakkan kaki  Teknik mencatat nota
rasional, praktikal.
 Enjin kenderaan  Menyamai fungsi otak untuk membantu
 Percakapan orang lain daya ingatan
 Pengadun  Memudahkan otak mengingat semula
 Lain-lain gangguan persekitaran
 Melihat keseluruhan kemudian dalam bentuk tersusun, hubungkait,
 Dalaman
membuat gambaran
imej jelas, berkelompok dan ciri Tambahan
tersendiri.
 Kadar ingatan kembali nota yang ada

KEMAHIRAN
Faktor Jepun o Perlu o Bimbangkan
kata kunci adalah lebih berkesan ke Tanah bahan pemberontak
berbanding yang tiada kata kunci Melayu mentah an dalam
 Kata kunci meningkatkan kepantasan o Pasaran negara
mencatat dan mengingat nota.

CARA MELAKAR PETA MINDA


barangan
o Usir Barat BELAJAR
o Galakan M.
 Mulakan dengan imej / simbol berwarna
Meiji
sebagai tajuk di tengah kertas.
 Gunakan banyak simbol
 Perkataan jelas menggunakan huruf
3 TIP-TIP MENDENGAR
besar
 Perkataan ditulis atas garisan
Rumusan / Ulasan
DAN
 Fakta bersambung mengikut kelompok MENCATAT NOTA
* Keluar dalam PMR 1993, 1995, 1996
masing-masing.
 Garisan-garisan dalam kelompok yang
sama bersambung antara satu sama
4
lain.
 Gunakan satu kata kunci atas satu
Soalan-soalan munasabah
garisan
Antara berikut yang manakah bukan sebab
 Warnakan peta minda anda
pendudukan Jepun di Tanah Melayu ?
 Lakarlah dengan bebas. Langkah
A. Terdapat bahan mentah
memperkemas dan menyusun dibuat
B. Jepun ingin menubuhkan Lingkaran
kemudian
Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya
C. Kestabilan pentadbiran negara-negara Asia
KELEBIHAN PETA MINDA
Tenggara
 Menjadikan pembelajaran lebih menarik
D. Untuk memasarkan barangan keluarannya
 Meningkatkan penggunaan minda
 Mengelakkan pergantungan kepada
orang lain semata-mata
 Mudah dan menarik untuk Fakta Isi Keteranga Contoh Tambahan
mengulangkaji n
 Menggunakan ruang yang sedikit tetapi
penjelasan yang meluas

UNIT KAUNSELING
CATATAN NOTA CORNELL SMK SUNGAI UDANG,MELAKA

2 1 5 APAKAH YANG ANDA PERLU


TAHU TENTANG
Tajuk utama Isi utama Nota