Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Tahun Bil.Murid Tarikh Masa Tema Tajuk

: Bahasa Melayu : 3 Cerdik : 12 Orang : 10 Mac 2014 : 90 Minit (9.15 Pagi - 10.45 Pagi) : Perpaduan : Bersatu Teguh Bercerai Roboh

STANDARD KANDUNGAN: 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. STANDARD PEMBELAJARAN: 3.6.1 3.5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun. Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat: 1. mengenal pasti dan menulis idea utama dan idea sampingan dengan betul berdasarkan teks petikan Aktiviti Mencari Harta Karun 2. menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun. 3. mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber. PENGISIAN KURIKULUM 1) Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK) 2) Nilai : bersatu padu, bekerjasama SISTEM BAHASA 1) Tatabahasa : 2) Kosa Kata : KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH 1. BCB - perbincangan kumpulan 2. Kemahiran Berfikir (KBKK) : menjana idea, mengenal pasti, mengikut urutan, mengklasifikasi 3. KP : verbal-linguistik, kinestetik, interpersonal 4. Kemahiran Belajar (KB) : menulis dan membaca

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 1. 2.6 menilai idea secara kritis dalam konteks

BAHAN BANTU MENGAJAR

Bahan Bantu Mengajar


Video The Power of Union Teks petikan Aktiviti Mencari Harta Karun Borang Jadual Klasifikasi Kad Arahan Buku Cerita, Air Mineral, Kertas Lukisan dan Warna Kad rangsangan Lembaran kerja 1 12 12 4 1x1 4 12

Kuantiti

PENGETAHUAN SEDIA ADA 1. Murid - murid pernah menulis ayat tunggal dan ayat majmuk pada pembelajaran lepas.

ISI PELAJARAN
Cadangan Soalan : 1. Apakah yang dapat kamu lihat dalam video sebentar tadi? Cadangan Jawapan : 1. Bekerjasama

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Set Induksi (5 minit) KBT -

CATATAN

KBKK

1.

Murid melihat video The Power of

menghubungkait BBM Nilai Ilmu The Power of Union video Kerjasama Bersatu padu

Union yang dipaparkan oleh guru.


2. Murid 3. Guru dan guru bersoal video jawab yang tentang video yang telah ditonton mengaitkan ditonton dengan isi pelajaran yang akan dipelajari pada hari ini.

2. Bersatu padu Membaca teks petikan Aktiviti mencari harta karun dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan yang terdapat dalam teks yang dibaca. 1. Guru mengedarkan teks petikan Aktiviti mencari harta karun. 2. Beberapa membaca individu. 3. Murid 4. Guru tentang membaca memeberi idea utama teks petikan orang teks murid petikan diminta secara Langkah 1 (15 minit)

PSK KBKK -

KBT mengenal pasti KB - membaca KP verballinguistik BBM penerangan dan idea NILAI Teks petikan Aktiviti mencari Harta Karun

secara kelas.

sampingan. 5. Murid mengenal pasti idea utama

dan idea sampingan yang terdapat dalam teks petikan. 6. Murid membentangkan jawapan. 7. Guru memberi pengukuhan.

EMK -

Kerjasama

2.6 menilai idea secara kritis dalam konteks KB - menulis KBKK mengklasifikasi -

Menulis idea utama dan idea sampingan yang dikenal pasti daripada teks petikan Aktiviti mencari harta karun ke dalam borang Jadual Klasifikasi.

Langkah 2 (20 minit) 1. Murid diberikan borang Jadual

KBT -

Klasifikasi. 2. Murid dikehendaki menyalin semula idea utama dan idea sampingan yang telah dikenal pasti daripada teks petikan Aktiviti mencari harta karun ke dalam borang Jadual Klasifikasi. 3. Guru memberi pengukuhan. BBM -

Borang Jadual Klasifikasi

Melakonkan situasi dan menulis perenggan ayat berdasarkan situasi yang dilihat. Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan daripada perenggan yang ditulis.

Langkah 3 (20 minit) 1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. o 1 kumpulan = 4 orang. 2. Setiap kumpulan dikehendaki melantik seorang ahli kumpulan untuk menjadi model. 3. Setiap kumpulan diberikan kad arahan dan kad rangsangan. o membaca buku cerita. o meminum air. o melukis dan mewarna gambar. 4. Murid yang menjadi model harus melakonkan situasi seperti yang terdapat dalam kad arahan. 5. Dua orang murid lagi daripada setiap kumpulan harus berbincang dan menulis satu perenggan ayat berdasarkan lakonan murid yang menjadi model dan berpandukan kad rangsangan. 6. Murid membentangkan jawapan. 7. Guru dan murid berbincang tentang idea utama dan idea sampingan yang terdapat dalam perenggan yang ditulis oleh murid. 8. Guru memberi pengukuhan.

KBT KB - menulis KP kinestetik, interpersonal KBKK menjana idea BCB perbincangan kumpulan BBM Buku cerita, kertas lukisan dan warna serta air mineral.

NILAI - Kerjasama

Menyusun kad ayat mengikut urutan berdasarkan cerita Katak dan Gergasi yang dibaca.

Langkah 4 (15 minit) 1. 2. 3. 4. Murid membaca teks cerita Katak dan Gergasi. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. Murid diberikan kad ayat. Murid dikehendaki menyususn kad ayat tersebut mengikut urutan berdasarkan cerita yang dibaca. Murid menyalin semula ayat yang telah disusun ke dalam buku tulis masing-masing.

KBT BBM Kad Padanan (Kata Hubung & Ayat) KP interpersonal KBKK mengenal pasti -

5.

NILAI - Kerjasama

Langkah 5 (10 minit) 1. Murid diberikan lembaran kerja. 2. Murid dikehendaki menulis idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks petikan. Penutup Membuat rumusan isi pelajaran. Penutup (5 minit) 1. Murid dan guru bersoal jawab tentang apa yang telah dipelajari. 2. Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran.

BBM -

Lembaran kerja