Anda di halaman 1dari 1

Contoh-contoh kemahiran berfikir secara kritis: membanding dan membeza membuat kategori meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan.

an. membuat sekuen / urutan menerangkan sebab membuat ramalan mengusul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat

Contoh kemahiran berfikir secarakreatif: mencipta analogi menjana dan menghasilkan idea baru mencipta metafor

MEMBANDING BEZA MENGKLASIFIKASI ATAU MENGKATEGORI MENELITI ATAU SEBAHAGIAN DAN KESELURUHAN MEMBUAT SEKUAN MENERANGKAN SEBAB MEMBUAT RAMALAN MENYUSUL PERIKSA ANDAIAN MEMBUAT INFERENS MENGESAHKAN SUMBER MAKLUMAT MENJANA IDEA MENCIPTA ANALOGI MENCIPTA METAFORA MEMBUAT KEPUTUSAN MENYELESAIKAN MASALAH