Anda di halaman 1dari 6

NAMA : ...............................................................

TAHUN:..

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 2014 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 ============================================================= JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3.

Jawab semua soalan Jawab dengan membaca dahulu arahan yang diberi Tulis dengan menggunakan pensil pada ruangan yang disediakan

4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan kamu kemudian, tulis jawapan yang baru. 5. Murid dilarang meniru jawapan murid di sebelah.

Nyatakan jenis komputer di bawah. (TP1) Komputer atas meja Komputer riba Komputer tangan komputer benam komputer tablet

Labelkan bahagian penting komputer di bawah. (TP1) Monitor Unit sistem Tetikus Papan kekunci

Nyatakan bahagian komputer unit sistem di bawah (TP2) Soket arus ulang alik port monitor port USB Pemacu cakera liut Pemacu cakera optik

Padankan kenyataan di bawah dengan betul (TP3, TP4) soket input arus ulang alik Peranti yang digunakan untuk memasukkand ata dan arahan ke dalam komputer Alat penuding untuk memilih program dan menggerakkan objek pada paparan Peranti yang memaparkan data dan maklumat Mengandungi pelbagai komponen seperti sumber kuasa, storan Sumber kuasa daripada elektrik

Komputer

Monitor

Papan kekunci

Tetikus

Unit sistem

Port USB

Alat elektronik yang berupayan untuk membuat pelbagai kerja berkenaan data Sumber keluar masuk data audio

Port input dan output audio

Tempat menyambungkan komputer kepada storan luar Memasukkan data seperti teks dan audio

Output

Storan

Tempat data dan maklumat disimpan Pengolahan data oleh komputer

Proses

Input

Menghasilkan olahan data yang berbentuk cetakan

Berikan pendapat kamu berdasarkan situasi di bawah (TP5) 1. Adakah komputer dapat berfungsi jika soket arus ulang alik berada dalam keadaan rosak? _______________________________________________________________________

2.

Apa yang akan terjadi jika monitor sahaja yang mengalami kerosakan? _______________________________________________________________________

3.

Dapatkan kita memilih program jika tetikus mengalami kerosakan? Ya atau tidak? _______________________________________________________________________

4.

Cikgu Muhaimin mengalami kerosakan pada papan kekunci. Apakah yang akan terjadi.? _______________________________________________________________________

Jawab soalan di bawah. (TP1) Perisian Sistem pengendalian perisian aplikasi program utiliti berinteraksi komputer

_______________merupakan program yang dipasang di dalam komputer untuk mengawal pemprosesan data. Perisian komputer membolehkan kita mengendalikan ____________ dan ____________ dengan perkakasan komputer. Terdapat 3 jenis perisian komputer iaitu ________________________, ____________________ dan _____________________________.

Dikumpul dan disediakan oleh (............................................) En. Mohd Muhaimin bin Nur Anuar Guru Mata Pelajaran

Disemak oleh (.........................................) En Zamerene bin Ruin GPK Akademik