Anda di halaman 1dari 6

PERINGATAN:

HATI-HATI. MURID-MURID PERLU FAHAMKAN KEMAHUAN SOALAN SEBELUM MEMILIH NILAI. SOALAN BERLAINAN MUNGKIN MEMERLUKAN NILAI YANG BERLAINAN

CIKGU CADANGKAN SUPAYA MURID-MURID TIDAK MENULIS TAHUN AKTA TERSEBUT JIKA MURID-MURID TIDAK PASTI ATAU TIDAK YAKIN DENGAN TAHUN TERSEBUT. AKTA (TINGKATAN 4) 1. AKTA PERLINDUNGAN KANAK-KANAK Cadangan Nilai Amanah Bertanggungjawab Kasih sayang Kasih sayang terhadap keluarga Tamggungjawab terjadap keluarga Melindungi hak kanak-kanak Mematuhi peraturan dan undang-undang 2. AKTA PENCEGAHAN RASUAH Cadangan Nilai Amanah Harga Diri Bertanggungjawab Keadilan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 3. AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA, MALAYSIA, 1999 Cadangan Nilai Bertanggungjawab Keadilan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 4. AKTA PERHUTANAN NEGARA 1984 (PINDAAN 1993) Cadangan Nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Kemapanan alam sekitar Peka terhadap isu-isu alam sekitar Mematuhi peraturan dan undang-undang Bertanggungjawab Rasional 5. AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974 (PINDAAN 1985, 1996) Cadangan Nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Kemapanan alam sekitar Peka terhadap isu-isu alam sekitar

Mematuhi peraturan dan undang-undang Bertanggungjawab Rasional 6. AKTA ZON EKONOMI EKSKLUSIF 1984 Cadangan Nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Kemapanan alam sekitar Peka terhadap isu-isu alam sekitar Mematuhi peraturan dan undang-undang Bertanggungjawab Rasional 7. AKTA PERUSAHAAN 1967 Cadangan Nilai Melindungi hak pekerja Bertanggungjawab Keadilan Rasional Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 8. AKTA KESELAMATAN DALAM NEGERI 1960 (ISA) Cadangan Nilai Amanah Harga diri Bertanggungjawab Keadilan Rasional Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 9. AKTA DADAH BERBAHAYA (1952) Cadangan nilai Amanah Harga diri Bertanggungjawab Keadilan Rasional Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 10. AKTA DADAH BERBAHAYA (LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KHAS) 1984 Cadangan Nilai Amanah Harga diri Bertanggungjawab Keadilan Rasional Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 11. AKTA DADAH BERBAHAYA (PERLUCUTAN HARTA) 1988 Cadangan Nilai

Amanah Harga diri Bertanggungjawab Keadilan Rasional Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 12. AKTA MAHKAMAH JUVANA 1947 Cadangan nilai Harga diri Hemah tinggi Amanah Bertanggungjawab Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

13. AKTA CUKAI PENDAPATAN Cadangan nilai Bertanggungjawab Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

14. AKTA HASUTAN 1948 (PINDAAN 1970) Cadangan nilai Harga diri Hemah tinggi Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

TINGKATAN 5

1. AKTA RAHSIA RASMI 1972 Cadangan nilai Harga diri Hemah tinggi Amanah Bertanggungjawab Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 2. AKTA KERJA 1955 Cadangan nilai

Harga diri Hemah tinggi Amanah Bertanggungjawab Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 3. AKTA PERLINDUNGAN PENGGUNA 1999 Cadangan nilai Harga diri Hemah tinggi Amanah Bertanggungjawab Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang Melindungi hak pengguna 4. AKTA KAWALAN HARGA 1946 Cadangan nilai Amanah Bertanggungjawab Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 5. AKTA KAWALAN BEKALAN 1961 Cadangan nilai Amanah Bertanggungjawab Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 6. AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972 Cadangan nilai Amanah Bertanggungjawab Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 7. AKTA PERIHAL DAGANGAN 1972 Cadangan nilai Amanah Bertanggungjawab

Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 8. AKTA SEWA BELI 1967 Cadangan nilai Amanah Bertanggungjawab Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 9. AKTA HAKCIPTA 1987 Cadangan nilai Amanah Bertanggungjawab Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 10. AKTA JUALAN LANGSUNG 1993 Cadangan nilai Amanah Bertanggungjawab Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 11. AKTA PENCEGAHAN PENYELUDUPAN Cadangan nilai Amanah Bertanggungjawab Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 12. AKTA TANDATANGAN DIGITAL 1997 Cadangan nilai Amanah Bertanggungjawab Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 13. AKTA JENAYAH KOMPUTER 1997 Cadangan nilai

Amanah Bertanggungjawab Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 14. AKTA TELEPERUBATAN 1997 Cadangan nilai Amanah Bertanggungjawab Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 15. AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998 Cadangan nilai Amanah Bertanggungjawab Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 16. AKTA SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998 Cadangan nilai Amanah Bertanggungjawab Keadilan Rasional Kesederhanaan Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

DASAR (TINGKATAN 4) 1. BERSIH CEKAP DAN AMANAH (BAC) 2. DASAR HUTAN KEBANGSAAN 3. DASAR WANITA NEGARA (DWN) 4. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL 5. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 6. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN 7. DASAR BAHASA KEBANGSAAN 8. WAWASAN 2020 9. DASAR BERKECUALI

TINGKATAN 5 1. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL 1991 2. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN 3. DASAR EKONOMI BARU 4. DASAR PENGGUNA NEGARA (DPN) 2002