Anda di halaman 1dari 11

S E KO L AH KE B ANG S AAN TAMAN KO TA KUL AI PE R S IAR AN S R I PUTR I 2 TAMAN PUTR I 810 0 0 KUL AI J O HO R

TAJUK : KARANGAN BERLAGU

DISEDIAKAN OLEH :
MOHD FAIZUL ABDULLAH BIN RAHIM 730420-01-5167

Tajuk: Perkhemahan Rentak Lagu : Selamat Hari Jadi Pada minggu lalu Kami pergi berkhemah Di Hutan Lipur Gunung Pulai Naik bas sek lah Kami !ari tempat "ikgu beri taklimat Lalu pasang khemah# Kami pasukan pengakap "ari ka$ui api %asak air dan makanan &uat unggun api# Pada 'aktu malam %alam Kebuda$aan (da tarian dan n$an$ian Sambil bertepuk tangan# Kami berkumpul bersama Kami semua belajar Ka'ad kaki dan ikatan &ina gajet dan meredah#hutan &uat senaman juga )alau penat lelah Kami berasa gembira Timba pengalaman ber#harga &ina sikap sabar Lalu pulang ke#rumah

Tajuk: H bi +ang &er,aedah Rentak Lagu: Selamat Hari Jadi - "inta &iasa .Siti Nurhali/a0 Sa$a membuat la$ang1la$ang Pada masa lapang Sa$aa sediakan peralatan Dan mula men!ipta &enang2 buluh2 gam pun ada Kertas 'arna pisau juga La$ang1la$ang siap dibuat Sungguh !antik dan menarik (da pertandingan la$ang1la$ang Sa$a pun turut serta sama Hadiah hebat dita'arkan Kepada pemenang berutah Ramai peserta mengambil bahagian Suasana meriah tidak terkira Pelbagai jenis la$ang1la$ang Terbang tinggi men!apai a'an Pertandingan tamat tepat 'aktun$a Sa$a diumum sebagai j han Sa$a berasa amat gembira %endapat hadiah sungguh luma$an ($ah ibu berasa bangga Rakan1rakan u!apkan tahniah Dapat mengisi masa terluang Tahun hadapan sertai semula

Tajuk4 G t ng1R $ ng Di Taman Sa$a Rentak Lagu4 Di Tanjung Kat ng Di Taman Sa$a &erg t ng1R $ ng %embersihkan Taman Dan &alai Ra$a 5bu Dan &apa Guru Pun Turut Serta Kerja &ersama1Sama Penuh "eria %en$apu Sampah %em t ng Rumput %enanam P k k &unga 5ndah Dan Permai Kerja +ang &erat %enjadi Ringan &erat Sama Dipikul Ringan Sama Dijinjing Kami Semua Sungguh Gembira Taman +ang &ersih# 6dara +ang N$aman G t nglah R $ ng (malan %ulia (malkan Sentiasa Hidup Sejahtera

Tajuk: %embuat &ekas Pensel Rentak Lagu: Rasa Sa$ang Sa$a sediakan peralatan 6ntuk membuat bekas pensel &uluh2 gergaji2 !at dan 8arnish Kertas pasir2 gam pun ada %enggergaji buluh berhati1hati (gar tidak terkena jari Selepas itu meli!inkan buluh Kertas pasir menjadi perlu Kemudian pula mereka ! rak %elukis ! rak serta hiasan Setelah siap 8arnishkan pula Di tambah 'arna menarik jadin$a &uluh dijemur di ba'ah matahari Setelah kering baru diangkat & leh disimpan pelbagai alat Pen2 pembaris2 pensel pun ada Sa$a berasa sangat gembira Hasil usaha menjimat belanja %asa pula tidak terbuang &ekas pensel hasil usaha

Tajuk: Sukan Sek lah Sa$a Rentak Lagu: Lagu Sek lah STKK Sek lah kebangsaan Taman K ta Kulai %engadakan sukan lahraga kelima %urid1murid dan guru Juga ibu bapa Turut berkumpul di padang sek lah Perbarisan rumah sukan La,a/ ikrar dan tarian Guru besar men$ampaikan 6!apan perasmian L mpat jauh l mpat tinggi Sukaneka lumba lari Pen nt n bers rak riang %emberi s k ngan Peserta berasa gembira %endapat hadiah Rumah merah juara Semua berasa bangga Guru besar men$ampaikan Hadiah dan piala Kepada pemenang Lalu menutup a!ara Kami pulang ke rumah

Tajuk: (ut bi gra,i .(ku Sebuah &eg Sek lah0 Rentak Lagu: Di %ana Didikku Tadi (ku sebuah beg sek lah *; Namaku pintar ber'arna merah *; (ku dibuat dikilang kain *; &ersama rakan1rakan ber'arna 'arni *; (ku dibungkus di dalam k tak *; Lalu diba'a ke Kulaija$a *; (ku diletak di dalam ka!a *; (ku berharga *< ringgit *; Se rang budak membeli aku *; Lalu di ba'a pulang ke rumah *; (ku diisi barangan sek lah *; Diba'a ke sek lah setiap hari *; (ku dijaga dengan sempurna *; &adanku bersih kerana dijaga *; (ku berasa sangat gembira *; Dapat berjasa kepada manusia *;

Tajuk: Pengalaman &er!uti Di Kampung Rentak Lagu: Lenggang1Lenggang Kangkung Pada !uti minggu lalu Sa$a pulang ke kampung &ersama ibu bapa Naik kereta bersama1sama Datuk nenek gembira Sambut kami sekeluarga Kami makan bersama (sam pedas sambal bela!an Datuk memba'a kami Pergi ke dusun datuk %akan buah durian &uah rambutan rasan$a la/at Datuk memba'a kami Pada 'aktu malam Kami melihat tarian /apin pusaka Tarian /apin buda$a asli Kami sekeluarga pergi berkelah Di pantai Desaru sungguh indah Kami berasa gembira Dapat ber!uti di kampung bersama

>

Tajuk: H bi Sa$a Rentak Lagu: Papaku Pulang Dari K ta H biku bermain badmint n &ersama ka'anku semua Di padang sek lah ter!inta H biku juga memberi ,aedah H biku juga memberi ,aedah %elatih diriku bersabar Jadi ketua pasukan sek lah %elatih diri jadi pemimpin Hatiku sungguh gembira %endapat ka'an1ka'an baharu Dapat me'akili sek lah Sijil penghargaan kami terima &adanku sihat dan !ergas ?lak bisiti dan darah tinggi &adanku !ergas tak !erdas &elajar pun bertambah riang

Tajuk: Perhimpunan Sek lah Rentak Lagu: Rasa Sa$ang Pada setiap hari 5snin Kami berkumpul di dataran kejat Kami beratur mengikut kelas Guru dan murid berkumpul bersama Kami semua memba!a d a Selepas itu mela,a/ ikrar %en$an$i lagu &angsa J h r %en$an$i penuh dengan semangat Guru bertugas memberi lap ran %emberi nasihat dan taklimat %urid1murid mendengar penuh minat Tingkat disiplin juga kebersihan Guru &esar men$ampai hadiah Kepada pasukan b la sepak %urid1murid bertepuk tangan Turut berbangga atas keja$aan Kami men$an$ikan lagu Negaraku &erdiri tegak penuh semangat Selepas tamat semua bersurai %asuk ke kelas untuk belajar

1<

Tajuk4 g t ng1r $ ng di rumah Rentak lagu: selamat hari jadi Pada hari Sabtu Kami berg t ng1r $ ng %embersihkan ka'asan rumah Kerja bersama1sama ($ah menge!at rumah 5bu menanam p k k bunga Kakak men$iram p k k bunga (bang mengelap tingkap Setelah penat bekerja 5bu menghidangkan minuman Hilangkan penat lelah Setelah bekerja bersama Setelah siap bekerja Kami membersihkan angg ta Ka'asan bersih dan indah Kami sungguh gembira

11