Anda di halaman 1dari 16

FACULTY: BUSINESS AND MANAGEMENT

SEMESTER / YEAR JANUARY / 2014

COURSE CODE BBPS4103

COURSE TITLE STRATEGIC MANAGEMENT

PREPARED BY MATRICULATION NO. IC NO. H/P NO. E-MAIL L EARNING CENTRE :

: : : : : TAWAU L EARNING CENTRE

~BBPS4103~

ISI KANDUNGAN

PERKARA

MUKA SURAT

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Abstrak kes Cadangan Kenyataan Visi Cadangan Kenyataan Misi Matriks Profil Pesaing Matriks Penilaian Faktor Luaran Audit Dalaman (Kekuatan dan Kelemahan) Analisis Nisbah Kewangan (2012) Matriks Penilaian Faktor-faktor Dalaman (IFE) Strategi-strategi SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman)

2 2 2

10.0 11.0 12.0 13.0

Matriks SPACE Matriks Strategi Besar QSPM Cadangan-cadangan

STRATEGIC MANAGEMENT

~BBPS4103~

Kajian kes Estee Lauder 2011

1.0

Abstrak kes Estee Lauder adalah sebuah company di New York berasaskan produk kecantikan dengan pasaran melebihi 120 negara di seluruh negara. Produk tersebut mula dipasarkan pada tahun 1946 oleh Puan Estee Lauder bersama dengan suaminya Encik Joseph Lauder. Produk kecantikan pertama yang dijual adalah berasaskan penjagaan kulit dan dijual di hotel dan salon kecantikan. Seterusnya, bagi mencapai misi dan visinya, strategi pemasaran yang dilaksanakan adalah dengan menjual produk kecantikan tersebut secara terus kepada pelanggan sebagai percubaan. Setelah mendapat sambutan baik daripada pengguna, produk tersebut terus dipasarkan ke butik-butik dan kedai-kedai secara meluas. Sesuai dengan temanya iaitu cantik, muda dan sentiasa muda, Estee Lauder berkembang semakin pesat dengan kepelbagaian strategi pemasaran yang mampu menarik minat pelanggan terutamanya wanita. Pasaran diperluas ke China, Brazil dan South Arfica.

2.0

Cadangan Kenyataan Visi Visi Estee Lauder adalah menjadi sebuah syarikat pengeluar produk kecantikan yang memenuhi kehendak pelanggan sekaligus menjadi yang terunggul di peringkat nasional dan global.

3.0

Cadangan Kenyataan Misi Misi Estee Lauder adalah menghasilkan sebuah produk kecantikan yang inovatif, berkualiti dan bermutu tinggi serta mewujudkan strategi pemasaran yang unik sebagai usaha untuk menembusi pasaran global.

STRATEGIC MANAGEMENT

~BBPS4103~

4.0

Matriks Profil Pesaing Matrik Profil Pesaing mengenal pasti pesaing terdekat serta kekuatan dan kelemahan mereka. Hasil analisis kajian kes, terdapat lima pesaing iaitu LOreal, Procter & Gamble (P&G), Colgate-Palmolive, Avon dan Revlon.

Ringkasan Profil Pesaing 2010 ( dalam US $) Estee Lauder LOreal Procter & Gamble (P&G) ColgatePalmolive Avon Revlon

Pendapatan EDITDA Pendapatan bersih Jumlah aset Jumlah hutang PE

7,795.8 1,041.7 478.3

26092.6 4277.0 2997.5

78938.0 19101.0 12736.0

15564.0 3506.0 2203.0

10862.8 1163.7 606.3

2167.0 577.7 94.6

5335.6

32180.4

128172.0

11172.0

7873.2

1626.3

3387.2

12288.3

67057.0

8497.0

6217.2

3087.6

N/A

N/A

17.34

19.73

18.10

N/A

STRATEGIC MANAGEMENT

~BBPS4103~

Estee Lauder Faktor kejayaan Pemberat kritikal Perkongsian pasaran Pengurusan Pesaingan harga Kedudukan kewangan Kepelbagaian produk Perkembangan global Perkhidmatan pelanggan Rekabentuk laman web Pengagihan Kesetiaan pelanggan Jumlah 1.00 3.38 0.10 0.08 3 4 0.30 0.32 4 4 0.07 4 0.28 3 0.08 4 0.32 3 0.16 3 0.48 4 0.12 3 0.36 4 0.07 0.08 0.07 4 4 3 0.28 0.32 0.21 3 4 4 0.17 3 0.51 4 Kedudukan Jumlah

LOreal Kedudukan Jumlah

Revlon Kedudukan Jumlah

0.68

0.34

0.21 0.32 0.28

2 3 2

0.14 0.24 0.14

0.48

0.24

0.64

0.48

0.24

0.24

0.21

0.14

0.40 0.32

3 3

0.30 0.24

3.76

2.50

STRATEGIC MANAGEMENT

~BBPS4103~

5.0

Matriks Penilaian Faktor Luaran Pemberat Kedudukan Jumlah

Faktor Luaran Peluang 1. Perkembangan antarabangsa.

STRATEGIC MANAGEMENT

~BBPS4103~

6.0

Audit Dalaman (Kekuatan dan Kelemahan)

STRATEGIC MANAGEMENT

~BBPS4103~

7.0

Analisis Nisbah Kewangan (2012)

STRATEGIC MANAGEMENT

~BBPS4103~

8.0

Matriks Penilaian Faktor-faktor Dalaman (IFE)

STRATEGIC MANAGEMENT

~BBPS4103~

9.0

Strategi-strategi SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) (i) Kekuatan Salah satu kekuatan Estee Lauder adalah inovasi. Usahawan muda, Puan Estee Lauder seorang yang berpandangan. Berkat sokongan suaminya, Encik Joseph Lauder, beliau tidak mudah berputus asa dan sentiasa berfikir di luar kotak fikiran. Walaupun beliau gagal meyakinkan Madison Avenue untuk memasarkan produk kecantikan tersebut, beliau tidak berputus asa. Sebagai permulaan, usahawan muda ini memasarkan produk tersebut terus kepada pengguna sebelum mereka membelinya. Produk Estee Lauder ini mempunyai beberapa subkategori penggunaan iaitu penjagaan kulit, mekup, wangian dan penjagaan rambut. Ternyata Estee Lauder mendapat tempat di hati pelanggan, yang mana produk tersebut mempunyai kualiti yang tersendiri dan memenuhi keperluan pelanggan. Permulaan daripada pasaran yang kecil diperluaskan dengan menjual produk tersebut ke butik-butik dan kedai-kedai. Aplikasi e-Dagang turut diperluas sebagai strategi pemasaran dan membolehkan aura produk tersebut mampu disebarkan ke seluruh pelusuk dunia. Pemasaran menggunakan kemudahan internet ini membolehkan produk diperkenalkan tanpa batasan sekaligus dapat menarik pelanggan terutamanya dalam kalangan wanita yang mementingkan kecantikan.

Inovasi juga dapat dilihat dalam perubahan teknologi sehingga menghasilkan produk bermutu seperti penjagaan kulit (Clinique Repairwear Laser Focus) dan wangian (Estee Lauder Pleasures Bloom). Bukan itu sahaja, produk Estee Lauder yang terdiri daripada empat kategori ini memudahkan syarikat mengira proses keuntungan berdasarkan subkategori tersebut.

Keuntungan dapat dilihat secara jelas dan memudahkan syarikat melakukan pelbagai strategi pemasaran secara global. Estee Lauder yang dilengkapi dengan kemudahan meliputi pembuatan, operasi penyelidikan dan pembangunan serta pejabat memastikan setiap fasiliti yang tersedia ini memainkan peranan masingmasing untuk meningkatkan kualiti produk dalam mencapai visi dan misi syarikat. 9
STRATEGIC MANAGEMENT

~BBPS4103~

(ii)

Kelemahan Salah satu kelemahannya adalah harga. Harga yang dipasarkan mempengaruhi keputusan dam kuasa membeli dalam kalangan pengguna. Pengguna dengan bajet yang rendah mempunyai probabiliti yang rendah untuk membeli produk dan ini mempengaruhi bilangan pembeli. Dibandingkan dengan pelanggan yang berpendapatan sederhana dan tinggi, mereka tidak kisah dengan harga asalkan produk tersebut berkualiti dan memenuhi citarasa mereka. Pada tahun 2009, krisis ekonomi yang berlaku menyebabkan kadar pengganguran meningkat sehingga produk jatuh ke lebih 1000 pada Ogos 2011.

(iii)

Peluang Aktiviti e-Dagang memberi peluang kepada syarikat memasarkan produk secara meluas. e-Dagang mengekplotasikan teknologi dan aplikasi untuk berhubung terus kepada pelanggan melalui Internet tanpa sempadan. Alat komunikasi yang digunakan ini lebih pantas dan cepat sekaligus dapat mengurangkan kos operasi serta menjimatkan masa urusniaga. Pasaran juga dapat diperluaskan ke seluruh negara dengan kuasa internet tersebut.

(iv)

Ancaman Ancaman yang dihadapi oleh syarikat adalah pesaing. Semakin hari, semakin banyak pembekal dan syarikat menjual produk kecantikan. Pertambahan pembekal ini merupakan satu ancaman kepada mereka dalam memasarkan produk. Produk yang dihasilkan oleh pesaing mungkin mempunyai kualiti yang baik juga dengan harga yang lebih rendah. Selain itu, teknologi yang lebih canggih mungkin digunakan oleh pesaing memberikan ancaman kepada syarikat dalam proses penghasilan produk yang lebih baik.

10

STRATEGIC MANAGEMENT

~BBPS4103~

10.0

Matriks SPACE

11

STRATEGIC MANAGEMENT

~BBPS4103~

11.0

Matriks Strategi Besar

12

STRATEGIC MANAGEMENT

~BBPS4103~

12.0

QSPM

13

STRATEGIC MANAGEMENT

~BBPS4103~

http://www.scribd.com/doc/42006000/MHM1523-Ind-Assignment-Estee-LauderCompanies-Inc-Wong-Yean-Chong-1 13.0 Cadangan-cadangan

(3065 patah perkataan)

APENDIKS RUJUKAN / REFERENSI Ab. Halim Tamuri, Zuria Mahmud & Safani Bari. (2005). Permasalahan Pelajar-pelajar Fakir Miskin di Daerah Sabak Bernam. Jurnal Pendidikan (UKM), 30 . pp. 21-33 Baller, W. R & Charles, D.C. (1986). The Psychology of Human Growth and Development. Rein Holt : New York Burn, R.B. (1995). Introduction to Research Methods. Melbourne : Longman Chek Mat. (2008). Ujian psikologi dan pengurusan. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd 14
STRATEGIC MANAGEMENT

~BBPS4103~

Fred N. Kerlinger. (1973). Foundation of behavioral reseacrh (3rd edition). New York : American Problem Series Ishak Mad Shah. (2002). Pengenalan psikologi industri dan organisasi. Johor : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Kalat, J. W. (1999). Introduction to Psychology (5th ed.). belmont, CA : Wadsworth Kamus Dewan Edisi Keempat. (2005). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Merriem, S.B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education (2nded). San Francisco : Jossey-Bass Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. (2005). Diperoleh Mac 1, 2014 dari http://infolib.bernama.com/equibernama/images/circ/PANDUAN%20APLIKASI%20PSIKOLOGI%20DALAM%20PE NGURUSAN%20SUMBER%20MANUSIA%202005.pdf Mohd. Sharani Ahmad. (2004). Psikologi kanak-kanak. Selangor : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. London : Sage Publications Ragbir Kaur Joginder Singh. (2012). Pedagogi Panduan Ilmu Pendidikan untuk DPLI (Edisi Pertama). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Yin, R.K. (1994). Case Study Research : Design and Methods 2nded. Thousand Oak, Calif : Sage Zulkifley Hamid. (2006). Aplikasi psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kuala Lumpur : PTS Professional

15

STRATEGIC MANAGEMENT