Anda di halaman 1dari 16

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRESI, SK GOPENG 2014

Ujian Diagnostik Matematik

Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Sekolah Kebangsaan Gopeng.


NamaPelajar : Tahun : Kelas : Tarikh :

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRESI, SK GOPENG 2014

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRESI, SK GOPENG 2014

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRESI, SK GOPENG 2014

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRESI, SK GOPENG 2014

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRESI, SK GOPENG 2014

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRESI, SK GOPENG 2014

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRESI, SK GOPENG 2014

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRESI, SK GOPENG 2014

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRESI, SK GOPENG 2014

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRESI, SK GOPENG 2014

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu

Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Sekolah Kebangsaan Gopeng.


NamaPelajar : Tahun : Kelas : Tarikh :

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRESI, SK GOPENG 2014

KEMAHIRAN 1 :Namahurufkecil Arahan Guru : Tulishuruf-huruf yang disebutoleh guru.

KEMAHIRAN2 :Namahurufbesar Arahan Guru : Tulishuruf-huruf yang disebutoleh guru.

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRESI, SK GOPENG 2014


KEMAHIRAN 3 :Suku kata V Arahan Guru : Tulis suku kata V berdasarkan gambar.

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRESI, SK GOPENG 2014


KEMAHIRAN 4 :Suku kata KV Arahan Guru : Tulis suku kata KV yang sesuai berdasarkan gambar.

ku
1

me

ma
2

ta

la

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRESI, SK GOPENG 2014


KEMAHIRAN 5 :Perkataan KV+KV Arahan guru : Bulatkan perkataan yang sesuai berdasarkan gambar.

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRESI, SK GOPENG 2014