Anda di halaman 1dari 10

Ht/b = nHf ( hasil t/b) - nHf ( bahan t/b)

A H1

D H3

C H2

Perubahan

entalpi (H) untuk tindak balas A kepada D adalah hasil jumlah entalpi setiap langkah.

Untuk

mengira perubahan entalpi yang tidak boleh diukur secara ujikaji.

Contohnya:

Menentukan entalpi pembentukan CO secara

tindak balas terus/ satu hala.


C(s) + O2(g)

CO (g)

Ini

kerana carbon monoksida akan bertindak balas dengan oksigen dalam kalorimeter untuk membentuk karbon dioksida. kita boleh menentukan perubahan entalpi untuk tindak balas berikut:

Bagaimanapun

C(s) + O2(g) CO (g) + O2(g)

CO (g)

H = -394 kJmol-1

CO2(g) H = -284 kJmol-1

Berdasarkan persamaan diatas, cari entalpi pembentukan karbon monoksida.

Maka,

Hf = H1 - H2 Hf = (-394) - (- 284) Hf = - 110 kJmol-1

CO2

C(s) + O2 (g) (H3 )

CO (g)