Anda di halaman 1dari 17

1.

Pengenalan PJ KNSEP & DEFINISI

-Pettitor (n.d),PJ- p&p mnyeluruh rangkum aspek domain psikomotor, kognitif, afektif, sosial dan emosi. PJ- plajar dberi ruang cuba&alami pengalaman aktiviti fizikal.

-PJ pmbelajaran holistic&upaya bangun pelbagai aspek plajar &dpt hasil kejayaan kpd satu kumpulan pelajar (Colfer, 1986).

Domain-domain:

-Kognitif; libatkan pengumpulan pengetahuan&keupayaan brfikir, mnginterpretasi

-Afektif;tumpu kembangan individu &kmahiran bersosial.libatkn sikap, emosi,apresiasi, nilai&sahsiah.

-Psikomotor;tumpu perihal kuantiti prgerakan yg mmpu dipamer. libat bbrapa prinsip asas spt kkuatan, kelenturan,dy tahan kardiovaskular & otot,ketangkasan,kepantasan &kelajuan.

-PJ definisi-mt.pelajarn yg beri pnekanan pross p&pe mlalui xtvt fizikal yg sumbang prtumbuhan mental,fizikal,sosial & emosi.tujuan jadikn plajar lbh sihat,cergas & produktif mlalui pmupukn nilai,sikap,pengetahuan serta amalan kesihatan dan kecergasan dlm kehidupan seharian.

Falsafah, Matlamat dan Objektif

-Matllamat PJ:bantu murid jadi cergas mlalui pmbelajaran xtvt fizikal & amalan kecergasan.(Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999).

-Objektif PJ(Sukatn Plajarn Rndah Mnengah PJ, 1999):(a)tingkat&kekal kecergasan berasas ksihatan & prlakuan motor;(b)kuasai kmahiran asas prgerakan & prmainan ikut kmampuan diri;(c)lakukn senamn&aktiviti fizikal sbg rutin

(d) aplikasi pngetahuan ksihatn & kselamatan smasa sertai xtvt fizikal;

(e)bentuk sahsiah &disiplin diri;

(f)buat kputusan bijak dlm khidupn.

Objektif dan matlamat falsafah Pendidikan Kebangsaan hasilkn insan seimbang dari segi rohani, jsmani, emosi, intelek &sosial mlalui PJ.berdasarkn kperluan & inspirasi yg dinyatakn dl Buku Pnduan Guru PJK (1988), KPM.

Kepentingan Pendidikan Jasmani

Fahami kepentingan PJ spt berikut:

(a)Kecergasan Fizikal

Prgrm PJ penting bagi beri pluang terbaik kpd pengamal utk bina & kekal thp ksihatn fizikal yg sesuai dgn minat & keperluan.

(b)Kemahiran Motor

Prgrm PJ jadi nadi yg gerakkn kbolehn kanak2 utk urus anggota badan dgn cekap&bina kmahiran motor yg sesuai&brguna.PJ upaya prtingkat&kekalkn kcergasan brasaskn kesihatn&prlakuan motor.

(c)Kcekapan dlm uruskn Badan

Pj dpt bentuk kcekapn dlm uruskn badn mlalui senamn & aktiviti fizikal sbg rutin harian serta dlaksana brterusan.Pngurusn badan mrujuk kpd kbolehn mngawal anggota dlm plbagai pergerakan&konteks prsekitaran pelbagai. Pengurusan badan merangkumi:(i)Penjagaan postur yg btl;(ii)Kawaln & imbangn tubuh dlm ssuatu situasi; (iii)Pngaruh ritma dlm pegndalian prgerakn bdn;

(iv)Koordinasi prgerakn yg cekap

(v)Prgerakn mrentasi ruang.

(d)Aspek Kmahirn&Prgerakn Ass

PJ dpt bntu pngamal kuasai asas kmahirn prgerakn&prmainn ikut kmampuan diri brdasarkn tunjang pembelajaran.kanak2 swajarnya sdah kuasai:(i)Kmahirn lokomtr spt brjalan,brlari&lompat;(ii)Kmahirn bkn lokomtr spt mmusing,mngalih, mmbongkok,mlunjur&bina bentuk2

(iii)Kmahirn mnipulatif spt tangkap, mmukul,tendang,gelecek&lontar.

(e)Konsep Kendiri-PJ bina imej kndiri realistic & bntuk knsep kndiri diingini mnerusi xtvt fizikal trancang.

(f)Lngkh2 Kslamatn PJ-plajar dtanm sikap utamakn kslamatn bkn tumpu pd diri endiri tapi jg orang lain. Dgn bmbingn sempurna & tknik mngajar sstematik,kslamatn dlm PJ.

(g)Nlai&Pribadi dlm P&P PJ dlihat dpt jadi agen pmbentukn sahsiah ,disiplin diri yg sesuai dgn norma msyarakat.

(h)Mmbentuk Kgnitif PJ dpt latih pljr buat kputusn bijak dlm khidupn.

2 Kepentingan Pendidikan Jasmani xtvt fizikl dlm PJ utk bina msyarakt:

(a)prtingkat&kekal kecergasn brasas ksihatn&prlakuan motr;(b)Mnguasai kmahirn ass prgerakn&prmainn ikut kmmpuan diri brdasar ketiga tunjng pmbelajarn;(c)jadikn senamn xtvt fizikl sbg rutin,laksana brterusan;

(d)aplikasi pngetahuan ksihatn kselamatn smasa sertai plbagai kgiatn fizikl(e)bentuk shsiah&disiplin diri yg sesuai dgn norma2 msyarakat.

KJIAN BERKAITAN JANTINA DLM PJ

-Mynard(2008),plajar llaki& prmpuan brbeza dri aspk ssial,emosi,intelek &fizikal. Prkembangn ssial pljr prmpuan lbh mudh msra d banding llaki yg lbh brsifat brmusuhn .

- Prbezaan intelek,pljar prmpuan lbh baik dlm hafal&upaya ingt kmbali dgn pants tapi masih lemh & xkreatif terjemh teori pngethuan kpd bentuk prlakuan kmahiran. plajar lelaki lebih kpd ksedarn ruang&visual.

-P&P PJ tujuan bina@bntuk msyarakt jadi cergs mlalui xtvt fizikl & amaln kecergasan.

-PJ bntu prkmbngn diri,beri pnekann prkmbngn fizikal,ssial,mentl&emosi.

rancang&ambil kira prbezaan umur.

-kanak2,jaga ksihatn dri kecil,sihat fizikal,mentl,emosi&ssial.

-Sstem fisiologi jadi s kurng efektif bila ningkat umur.

- Prkembangn kognitif pljr awl rmaja tunjuk prubahn&pningkatn & mula brfikir abstrak ,pmikirn opersi forml.

- Crain (1996),tempoh rmaja libatkn plbagai prubahn trutama dlm aspk fizikl,ssial,emosi&pemikirn.

-Suppiah et.al.(2009),prubahn fizikl ketara dgn ktinggian&bert mningkat scara aktif.

3. Konsep dan Pembentukan Kurikulum

Kurikulm,dfinisi-1 pelan@rncngn utk tndakn@1 dkumn brtulis mngndungi strategi utk capai mtlamt yg dihajati (Ornstein &Hunkins1993,1998). Kurikulm-unsur bdaya@ilmu pngethuan utk pandu guru ajar murd trtentu (Mohd Daud, 1995).

Konsep kurikulum dikategorikan kepada lima;(a)Krikulm jdi dkumntasi khas&pnduan-trdiri dri cdangn2 brhubung dgn mtlmt,objktif,ciri2 pljr,pngalamn pmbljrn,isikndngn pljrn,kaedh,bhn@cr pnilain;

(b)Krikulm tumpu kaedah pnympaian yg lbh menarik. Kaedh bolehkn pljr kuasai kmhirn&isikndungn brkesn;

(c)Krikulm mrupa progrm pngajian yg mrujuk kpd mt pljrn yg diajar ikut alirn@jurusn yg ditetapkn;(d)Krikulm bntuk pngalamn pmbljrn yg trancang. blhkn pljr cari&dpt pngalamn sbanyk mungkin;(e)Krikulm punyai knsep trsirat. Smasa pljr mlalui pmblajarn trancang,peroleh nilai2 sampingan.

Mtlmt&Objktv Kuriklum,lahr insn yg seimbng dr segi intelek, jsmani, rhani & emosi,brketermpiln&mmpu fikir cara kratif & kritis.Kurikulm pnddikn gabungjalinkn nilai,moral & agama rentasi kurikulum.Bg capai, Krikulum prlu utama kpimpinn pljr dlm kgiatn kkurikulm.Keadaan ini dpt lahirkn insn yg seimbng, bretika&brmoral.

-Krikulum brmtlamt utk kuatkn hbgn kkeluargaan antra msyarakt mjmuk d Malaysia.Krikulm pndidikn yg sama akn bntuk msyarakt Malysia brsatu di bwh 1 ngara yg brdaulat.

4. Kurikulum Pendidikan Jasmani

- Kurikulm,rncngn suatu xtvt pngjrn, kndungn struktursuatu bidang @pn kurss yg mnjurus kpd satu2 bidng.

- Model yg blh dikaitkn dlm pndekatn pndidikn mlalui xtvt fizikal adlh mdel pmbangunn(dvelpmnt modl),modl trancang&berterusan.

- Herington(1910),jg d kenal sbg bp PJ moden,klasifikasi PJ kpd 4 fasa:

(a)PndidiknOrganik (Organic Education);(b)PndidiknPsikomotor (PsychomotorEducation); (c)Pndidikn Karakter(CharacterEducation);(d)PndidiknIntelektual(IntellectualEduction).

-PJ tujuan bantu murid jd cergs mlalui bljr xtvt fizikl&amaln kcergasn.

-KStandardSR PJ-tujuan bina murid jadi cergs &sihat,brkemahirn, brpengethuan & amal nilai murni lalui xtvt fizikal ke arah capai kesejahteraan hidup.

- Pndidikn d Malaysia adlh mrupakn usaha yg brterusn ke arah prkembng ptensi individu scara holistic& brsepdu utk hasilkn insn yg seimbng & hrmonis dri segi aspk jsmani, emsi,rhani&intelek(JERI)& brdasarkn kpercayaan&kpatuhn kpd Tuhan.

- Strategi p&p PJ d sek rendh tekan aspk2 gbungjalin,pngyaan& pnilaian.

- Suktn pljrn disusun ikut tiga tunjang pmbelajrn (a)Kcergasan;(b)Kmahirn; & (c)Kesukanan.

-Kuriklm PJ Thn1 dbina brasas 5 aspk (a)Aspk 1: Kmahirn prgerakn

(b)Aspk 2: Apliksi pngetahuan dlm pergerakan( c)Aspk 3:Kcergasan mningkatkn ksihatn(d)Aspk 4: Aplikasi pngeahuan dlm tingkatkn kcergasn (e)Aspk 5: Kesukann

5. Tafsiran Sukatn Pljrn PJ

- tekankn bidang prkembangn diri individu mlalui objktif yg brlandas pmbangunn fizikl,pmbangunn motor,pmbangunn kognitif, pmbangunn sosial, emosi&afektif.

- P&P PJ jg blh dsampaikn dgn kaedh brsepadu dgn mt.plajarn lain.

- Cth pnyerapn mt.pljrn lain dlm PJ (a)Bhasa;(b)KjianSosial; (c)Mtematik; (d)Sains; (e)Muzik; dan (f)Lukisan.

- Nilai yg prlu dterap- smangat ksukanan,prmainn brsih,tolernsi, smangt erpasukn,disiplin,brdaya saing,kpemimpinn & penyertaan.

- Prgrm PJ adlh prgrm pndidikn yg brobjektif prkembngn kgnitif, afektif &psikomotor. Aspk utama ialah sudut psikomotor,mlibatkn fizikl, motor,kcergasan & prmainan.

- Faktor2 utama perlu diteliti dlm mlaksana pngajarn PJ

(a)Jmlh ms pengajaran yg terhad;

(b)Persekitaran pengajaran;

(c)Latar belakang guru; dan

(d)Latar belakang pelajar.

- Rancangn krja mrupakn pnduan kpd guru utk sediakan plajarnnya. Gris pnduan mnyediakn rncangn krja tahunn PJ :

(a)Pnyelarasn; (b)Objktf; (c)Kmudahn PJ;(d)Kperibdianmurid2; (e)Kprincian.

- Strategi adlh merupakn aspk pnting dlm mmbuat rncangn thnn PJ.Antara strategi yg diguna- akss kndiri, trarah kendiri&pelbagai kecerdasan murid.

6. P&P PJ

- Teori rngsangan&gerak balas@teori behaviourisme berpusat kepada rangsangan dan tindak balas yang juga dikenali sebagai teori S-R (Stimulus Respon), yang diperkenalkan oleh tokoh yang terkenal Pavlov.

- Teori pembelajaran kognitif adalah proses pembelajaran termasuk pembelajaran kemahiran motor berpaksikan pemikiran dan pemahaman daripada rangsangan dan gerak balas sahaja.

- Kumpulan pemikir teori kognitif dikenali sebagai Gestalist iaitu kumpulan saintis Jerman iaitu Wertheimer, Kohler dan Koffka, termasuklah juga ahli- ahli psikologi lain seperti Piaget, Robert Glazer, John Anerson, David Ausbel.

-Teori pembelajaran konstruktivisme adalah satu cara pembelajaran di mana murid membina sendiri pengetahuannya atau konsep secara aktif, daripada sumbangan tokoh-tokoh mahzab kognitif seperti John Piaget, John Dewey, Len Vgostsky dan Jerome Bruner yang mengembangkan idea pembelajaran melalui pengalaman, pembelajaran melalui pengalaman sosial dan pembelajaran melalui penemuan.

- Antara tokoh yang terkenal yang mengasaskan teori pembelajaran social ialah Albert Bandura (1977), tokoh psikologi Kanada, menegaskan bahawa pembelajaran harus dilakukan melalui proses modeling iaitu melalui pemerhatian dan proses meniru.

- Teori Kepelbagaian Kecerdasan,Howard Gardner (1983), menerusi bukunya yang bertajuk Frames of Mind. Idea beliau ke atas tingkah laku pembelajaran manusia telah mencetuskan satu revolusi bagi kecerdasan (Checkly, 1997).

-Jenis-jenis kecerdasan dan strategi adalah:

(a)Kinestetik;(b) Interpersonal;(c)Intrapersonal; (d)Logik/Matematik; (e)Muzik/Lirik; (f)Semula jadi;(g)Linguistik; dan (h)Ruang.

-Fitts dan Posner telah mengenal pasti beberapa fasa-fasa dalam pembelajaran kemahiran kerana proses pembelajaran adalah kompleks iaitu:

(a)Fasa1: Kognitif; (b)Fasa 2: Perhubungan (Associative); dan (c) (Autonomous).

Fasa 3: Fasa Automatik

-Kebolehan manusia untuk memproses maklumat dan menyelesaikan masalah berfikir secara kritis adalah lebih efisyen berbanding dengan jentera lain. Oleh itu, ahli saintis telah mencipta satu model pemprosesan maklumat yang mempunyai ciri ingatan iaitu memori, kognisi dan pemikiran.

- Model pemerosesan maklumat ini mempunyai tiga komponen iaitu, sensori ingatan, ingatan bekerja dan ingatan jangka panjang. Sensori ingatan dan sensori bekerja hanya membolehkan boleh memproses makluat terhad dan manakala ingatan jangka panjang boleh menyimpan pengetahuan secara jangka panjang.

- Pendekatan merujuk kepada cara untuk mencapai objektif jangka panjang dalam satu mata pelajaran. Bagi mencapai objektif jangka panjang, pelbagai pendekatan digunakan merangkumi gaya dan kaedah yang digunakan.

-Terdapat pelbagai pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran namun modul ini akan membincangkan tiga pendekatan iaitu:

(a)Tradisional; (b)Humanistik; dan (c)Gabungan.

- Gaya adalah cara bagaimana sesuatu isi pelajaran itu disampaikan oleh guru. Terdapat tiga kategori gaya pembelajaran yang selalu digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani iaitu gaya langsung, gaya tidak langsung dan gaya gabungan.

7. Kaedah Pengajaran Pendidikan Jasmani

- Prss p&p brkesan

skiranya pndekatn, stail (gaya)&kaedah yg sesuai utk dipilih.

kaedah yg selalu diguna:

(1)Kaedah kuliah; merupakan sesi taklimat berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran. contoh langkah-langkah kuliah

(a)Pengenalan (i)Menerang dan menjelaskan skop pelajaran; (ii)Memberitahu pelajar apa yang dikehendaki daripada mereka; (iii) Cuba membangkitkan minat; dan (iv)Sentiasa senyum, menghadap kelas dan bercakap dengan pelajar termasuk pelajar di barisan belakang.

(b)Persembahan (i)Kuat tetapi nada mesra; (ii)Jelaskan arahan dengan memilih perkataan yang sesuai; (iii)Huraikan istilah yang digunakan; (iv) Bercakap dengan semua pelajar; (v)Menggunakan teknikteknik lain seperti penyoalan, papan tulis, demonstrasi dan lain-lain;(vi)Ulang butiran penting; (vii) Guna unsur kecindan namun tidak keterlaluan; dan (viii) Mengetahui isi kandungan pelajaran dan yakin.

(c)Penutup (i)Mengulangi isi-isi utama; (ii)Menggalakkan perbincangan; dan (iii)Meneguhkan isi yang lemah.

(2)Kaedah demonstrasi; memberi peluang kepada pelajar melihat secara langsung sesuatu tugasan dilaksanakan. contoh kaedah kuliah-demonstrasi

(a)Pendahuluan (i)Susun pelajar supaya mereka boleh mendengar dan melihat dengan jelas; (ii)Penkenalkan tajuk atau aktiviti dengan menggunakan kaedah kuliah;dan(iii)Hubungkan kemahiran dengan apa yang dipelajari sebelum ini.

(b)Demonstrasi (i)Melakukan demonstrasi mengikut kadar pergerakan sebenar; (ii)Ikut cara dan prosedur yang piawai; dan (iii)Gunakan istilah yang piawai untuk mengelakkan kekeliruan.

(c)Demonstrasi dan Pengajaran (i)Semasa membuat pelakuan, beri butiran yang sepatutnya; (ii)Beri setopik tentang cara sesuatu pergerakan dilakukan; (iii)Terang dengan sepenuhnya mengenai pergerakan yang tidak dapat; (iv) Gunakan kaedah ansur maju dan mengikut turutan yang sebenarnya;

(v)Kaitkan pertalian antara kemahiran yang baru belajar dengan pengalaman lepas;(vi)Ulang pelakuan dengan kadar yang agak perlahan; dan (vii)Beri butiran penting.

(d)Penutup (i)Ulang butiran penting;(ii)Galakkan pelajar berbincang tentang kemahiran yang dipelajari; dan(iii)Bentuk pengukuhan kepada pelajar.

(3)Kaedah pembelajaran masteri; setiap pelajar boleh belajar mengikut kebolehan serta objektif mereka. Pembelajaran masteri juga membenarkan pelajar menggunakan bahan yang berbeza mengikut kebolehan mereka.

(4)Kaedah pembelajaran koperatif; Kaedah ini boleh membina kemahiran berkomunikasi secara lisan, kemahiran sosial, berfikiran kritis untuk sama-sama menyelesaikan masalah atau terlibat dalam satu projek yang bermakna.

(5)Kaedah perbincangan; merupakan kaedah dinamik yang dapat merangsang perhubungan ahli bilik darjah dan melibatkan pelajar secara aktif dalam pembelajaran. tiga kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru; (a)Kemahiran menyoal;(b) Kemahiran mengurus aliran maklumat atau jawapan; dan (c)Reaksi terhadap soalan pelajar.

(6)Kaedah projek; aktiviti pembelajaran secara individu atau kumpulan yang banyak dilakukan di luar kelas.

(7)Kaedah pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran berlaku apabila pelajar belajar menerusi interaksi dengan orang lain. Kolaborasi mempunyai dua aspek asas iaitu:

(a)Membentuk hubungan antara para pelajar, pelajar akan dapat bekerja bersama- sama sebagai rakan sebaya.

(b)Melibatkan peranan guru. Ini bukan bermakna guru mengetahui jawapan kepada masalah tersebut. Guru perlu mempunyai pengetahuan yang cukup berkenaan dengan proses penyelesaian masalah dan membina pengetahuan

-Spektrum stail pengajaran Mosston dan Ashworth merupakan teori pengajaran penyatuan (unified theory), iaitu teori yang praktikal dan bebas (user-friendly) dan paling menarik, guru boleh menyesuaikan stail-stail mengikut topik-topik dalam Pendidikan Jasmani.

-Model TGfU merupakan pendekatan pengajaran permainan yang mengubah corak dan pengajaran struktur yang berdasarkan kandungan (structured lesson) atau skill based kepada pendekatan pelajar (student-based approach). Model TGfU juga dikenali dengan nama model permainan taktikal atau Game Sense yang disebut di Australia.

8. Kriteria Pemilihan Aktiviti PJ

-Pendidikan Jasmani berupaya menyediakan kanak-kanak untuk mengamalkan hidup aktif dan sihat.

- Faktor utama yang harus diteliti ialah infrastruktur, perkembangan murid dan persekitaran. Pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani berdasarkan kepada beberapa faktor.

- Kemudahan merupakan antara faktor yang mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani di sesebuah sekolah, iaitu: (a) Kedudukan sekolah; (b)Kemampuan kewangan sekolah; (c)Kemudahankemudahan; dan(d)Tenaga pengajar.

- Pemilihan alatan perlu

berdasarkan kepada spesifikasi umur dan pertandingan.

- Liabiliti adalah tanggungjawab yang diberikan oleh sekolah kepada guru Pendidikan Jasmani semasa menjalankan tugas mereka.

- Pendidikan Jasmani mementingkan aspek perkembangan diri individu serta memberi penekanan kepada perkembangan kognitif, afektif, psikomotor dan sosial.

- Persekitaran mempengaruhi kegiatan sosial dan aktiviti masyarakat.

- Guru Pendidikan Jasmani yang mahir berupaya memanipulasikan aktiviti mengikut keperluan masyarakat setempat.

-Aktiviti Pendidikan Jasmani seharusnya dirancang untuk memperkukuhkan interaksi antara pelajar dan sekaligus memupuk integrasi antara kaum dalam masyarakat majmuk Malaysia.

- Masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk mendidik murid bagi membentuk masyarakat yang progresif.

9.Pembestarian dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani

-Istilah sekolah bestari telah diubah suai mengikut keadaan tempatan, keperluan pendidikan serta keperluan teknologi dan kurikulum.

-Sekolah bestari boleh didefinisikan sebagai inistitusi yang mengamalkan pengajaran dan pembelajaran yang sentiasa mencabar minda dan memberi ruang kepada pelajar berfikiran kritis dan kreatif.

- Dengan ini corak pembelajaran Sekolah Bestari akan akan melahirkan individu yang mempunyai kemahiran dalam bidangnya, memegang teguh serta melaksanakan nilai-nilai murni dan akan sentiasa menyumbangkan idea ke arah masyarakat Malaysia. Objektif perlaksanaan sekolah bestari ialah:

(a)Mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan; dan

(b)Membangunkan tenaga kerja untuk Zaman Maklumat.

- Sekolah Bestari berkonsepkan institusi pembelajaran yang telah direka semula secara menyeluruh dari segi amalan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah untuk menyediakan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi menghadapi zaman maklumat.

Pelajar boleh dicirikan kepada tiga kategori, iaitu: (a) Gaya Pembelajaran; (b) Kecerdasan Pelbagai; dan

(c)Kompetensi Kecerdasan Emosi (EIC).

-Pendekatan pembelajaran boleh di bahagikan kepada empat kategori iaitu:

(a)Berpusatkan Pelajar; (b)Pembelajaran Bersifat Individu;(c)Pembelajaran Berdaya Fikir; dan (d)Pembelajaran Berbantukan Teknologi.

-Strategi pembelajaran terbahagi kepada sembilan strategi, iaitu:

(a)Strategi Direktif (Terarah); (b)Strategi Koperatif; (c)Strategi Kolaboratif; (d)Strategi Generatif; (e)Strategi Mediatif; (f)Strategi Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan; (g) Strategi Konteks Luar Bilik Darjah; (h)Strategi Pembelajaran Kontekstual; dan (i)Strategi Metakognitif.

- Intergrasi kemahiran generik terbahagi kepada lima, iaitu:

(a)Kemahiran Mentafsir dan Menilai; (b) Kemahiran Berfikir;(c)Kemahiran Belajar; (d)Kemahiran Fasilitator; dan (e)Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

- Guru Pendidikan Jasmani perlu merancang aktiviti berdasarkan ciri-ciri pelajar. Sebelum merancang aktiviti guru perlulah menganalisis serta membuat pegamatan dan pemerhatian tentang ciri-ciri pelajarnya.

-Contohnya bagi pelajar yang belajar menggunakan gaya visual, guru boleh merancang aktiviti mengajar menggunakan perisian multimedia interaktif tentang teknik-teknik sukan dalam Pendidikan Jasmani. Bagi pelajar audiotori pula guru boleh meminta pelajar ini melatih teknik yang di pelajari.

10. Pendidikan Jasmani Suaian

-Mahmod Nazar (2000), menyatakan yang golongan istimewa ditakrifkan sebagai pelajar yang mempunyai batas keupayaan fizikal dan mental.

-Pendidikan Jasmani suaian adalah bidang khusus dalam pengajaran Pendidikan Jasmani yang menyediakan kurikulum serta keperluan bagi menyesuaikan bidang Pendidikan Jasmani dengan keperluan golongan istimewa.

- Matlamat Pendidikan Khas di Malaysia, adalah untuk memberi kesinambungan program yang bermutu bagi memenuhi keperluan dan kebolehan khusus kepada kanak-kanak berkeperluan khas dalam persekitaran (suasana) biasa.

- Aspek yang menjadi tumpuan utama dalam program Pendidikan Jasmani Suaian dari sudut psikomotor berkaitan fizikal, motor, kecergasan dan permainan.

-Sokongan daripada ibu bapa, rakan-rakan, masyarakat dan institut pendidikan amat penting untuk tidak meminggirkan atau memberi sebarang pandangan atau sikap negatif kepada orang kurang upaya.

-Apabila pelajar kurang upaya menyertai sesatu aktiviti Pendidikan Jasmani atau sukan, ini akan memberikan mereka motivasi atau semangat untuk memberi sumbangan kepada masyarakat.

- Jasma dan French (1994), memperkenalkan hieraki dalam menentukan kedudukan penempatan pelajar istimewa didalam kelas iaitu:(a)Tahap Berasingan; dan (b)Tahap Integrasi Persekitaran.

- Perlaksanaan program Pendidikan Jasmani Suaian ini menggunakan 2 pendekatan yang utama iaitu pendekatan kategori dan pendekatan tanpa kategori.(a)Pendekatan Kategori; dan ()Pendekatan Tanpa Kategori.

- Perlaksanaan proses penilaian keupayaan motor Pendidikan Jasmani Suaian, adalah berlandaskan empat tujuan spesifik iaitu: (a) Penapisan dan Rujukan (Screening and Reference); (b)Diagnosis dan Penempatan (Diagnosis and Placement); (c) Pengajaran dan Kemajuan Pelajaran; dan (d)Klasifikasi Sukan (Sport Classification).

- Tiga konsep yang digunakan di dalam Pendidikan Jasmani Suaian adalah: (a) Konsep Perkembangan (Development Concept); (b) Konsep Individu (Indualisation Concept); dan (c)Konsep Fungsi (Fungsional Concept).

http://ppgipgtawaupjk.blogspot.com/