Anda di halaman 1dari 1

Naluri seks wanita mengikuti usia ********************************* Kandungan laman ini mungkin mengandungi unsur-unsur seksual, ekstreme dan

sebaga inya yang tidak bersesuaian untuk sesetengah pihak, terutama dibawah 18 tahun. Hasrat seksual bagi kaum lelaki mungkin kekal menggebu walaupun usia makin mengi njak. Namun bagi kaum wanita, perkara yang berlaku adalah sebaliknya. Semakin me ningkat umur, semakin kuranglah hasrat untuk hubungan seksual. Itulah perbezaan naluri seks antara wanita dan lelaki. Menurut pakar seksologi wanita mempunyai l ima tahap seks dalam hidupnya. Setiap tahap tersebut mempunyai dengan ghairah te rsendiri. Secara umumnya ghairah seks mula muncul ketika anak perempuan masuk us ia baligh. 1. Awal 20-an Ghairah wanita pada mencari cari maksud erkara-perkara yang juga suka sentuhan, usia ini hanya pada mata. Pada tahap ini juga mereka sedang tentang seks. Oleh itu mereka cukup berminat untuk membaca p berkaitan dengan seks. Pada tahap ini juga remaja perempuan perhatian, kasih sayang, dan pemahaman.

2. Usia 25 - 30 tahun Pada usia ini, wanita sudah memiliki keyakinan diri untuk bercinta dan juga mela kukan hubungan seksual. Tidak hairanlah pada waktu ini ramai wanita yang merasak an ia waktu yang paling sesuai untuk mendirikan rumah tangga. Mereka juga sudah berasa selesa dengan perubahan tubuh dan memahami akan keperluan seksual. Tapi p ada masa yang sama tak dinafikan juga karier yang sedang dinikmati oleh kaum wan ita menghalang hasrat seksual yang sedang bergejolak. Ada yang menangguhkan hasr at untuk mencari pasangan dan juga berkahwin kerana mengutamakan karier. 3. Usia 30-an Ketika ini wanita lebih sensitive terhadap sentuhan. Mereka juga memang mendamba kan sentuhan daripada pasangan. Pada usia ini wanita yang telah pun berkahwin ak an merasai kebebasan seks dan mampu menikmatinya dengan penuh perasaan. Kehamila n dan perubahan hormon juga mungkin menambah ghairah seksual yang mereka rasai k etika ini. Aliran darah yang meningkat ke arah pinggul membuatkan mereka mudah t erangsang untuk melakukan hubungan seks dengan pasangan. 4 Usia 40-an Umumnya, ghairah seks mencapai puncaknya pada usia ini. Karier dan keluarga yang telah stabil membuatkan wanita memiliki banyak waktu untuk diri sendiri dan ber usaha mempertahankan kehidupan seksnya dengan baik. Ketika ini juga ramai kalang an wanita yang mencari-cari rawatan bagi meningkat dan mempertahankan ghairah se ksualnya supaya setanding dengan pasangannya. Mungkin juga pada tahap ini hasrat seksual mereka sama seperti di usia muda. 5. Usia 50-an Ghairah seks mula menurun. Penghasilan estrogen yang berkurangan menyebabkan hub ungan seks tak begitu diinginkan ketika ini. Tapi perkara ini tidak semestinya t erjadi pada wanita di tahap usia ini. Bagi wanita yang mempunyai rutin hubungan seks yang baik dan mesra ketika zaman mudanya, usia mungkin bukan penghalang unt uk mereka mengekalkan rutin seks dengan pasangan sama seperti di masa mudanya.

Anda mungkin juga menyukai