Anda di halaman 1dari 18

BANDING BEZA KETIGA-TIGA PANDANGAN AHLI TEORI BEHAVIORIS ( WATSON, PAVLOV, THORNDIKE )

Ivan Pavlov (1849 1936)


Pembelajaran boleh berlaku akibat kaitan antara rangsangan dengan gerak balas. Rangsangan
Rangsangan Neutral Rangsangan Semula Jadi Rangsangan Terlazim

Gerak Balas
Gerak Balas Semula Jadi Gerak Balas Terlazim

o Fenomena Generalisasi
o Rangsangan yang serupa akan menghasilkan tindak balas yang sama.

o Fenomena Diskriminasi
o
o

Individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak ada rangsangan yang lain.
Rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Prosedur ini diulang-ulang sehingga akhirnya tiada gerak balas dihasilkan. Menyertakan semula rangsangan terlazim dengan rangsangan semula jadi. Individu akan memberikan gerak balas semula jadi yang kemudiannya menjadi gerak balas terlazim.

o Fenomena Penghapusan

o Fenomena Pembelajaran Semula


o

Implikasi Teori Pavlov ke atas Pengajaran dan Pembelajaran


Guru perlu sedar bahawa; Kaitan antara rangsangan dengan gerak balas boleh dilazimkan atau dipelajari. Kaitan antara rangsangan dengan gerak balas dapat diperkukuhkan melalui latihan. Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerak balas, semakin kukuh gerak balas terlazim itu. Motivasi memainkan peranan dalam pembelajaran.

J. B. Watson (1878 - 1958)


Tingkah laku manusia dapat dikawal dan diramal. Dengan perkataan lain, semua pembelajaran adalah pelaziman klasik Watson berpendapat gerakan-gerakan refleks yang mudah adalah sebagai gerakan yang berlaku secara semula jadi, adalah tingkah laku yang diwarisi dan tidak perlu dipelajari.

Dua prinsip yang utama,


Prinsip Kekerapan yang menyatakan bahawa lebih kerap gerak balas terhadap rangsangan tertentu berlaku, lebih besar kemungkinan gerak balas yang sama akan berlaku apabila rangsangan itu wujud semula pada masa kelak. Prinsip Tempoh Kebaruan yang menyatakan bahawa semakin tempoh lebih baru kita menggunakan sesuatu gerak balas terhadap sesuatu rangsangan, semakin lebih besar kemungkinan kita akan bergerak balas secara serupa terhadap rangsangan itu, jika ia dimuncul lagi.

Implikasi Teori J.B. Watson terhadap Pengajaran dan Pembelajaran


Prinsip kekerapan membawa implikasi bahawa pelajar perlu memahami dan mengulangkaji setiap tajuk dalam sesuatu mata pelajaran dengan kerap. Ini akan menjamin kebolehan pelajar untuk mengingat kembali konsep-konsep pelajaran dengan mudah. Prinsip kebaruan iaitu setiap pelajar perlu membuat ulangkaji pelajaran dengan sempurna sebelum menempuh peperiksaan. Minat pelajar boleh ditimbulkan atau dihapuskan. Guru yang mengajar dengan pelbagai alat bantu mengajar dan mengelola pelbagai jenis aktiviti akan dapat menimbulkan minat pelajar terhadap proses pengajaran.

Edward L. Thorndike (1874- 1949)


Teori Pelaziman Operan Thorndike juga dikenali sebagai teori cuba-jaya. Melalui eksperimen yang dijalankan olehnya, Thorndike berpendapat bahawa pembelajaran berlaku hasil daripada gabungan antara R-G, iaitu rangsangan dan gerak balas. Thorndike menyarankan bahawa pembelajaran manusia dikawal oleh hukum tertentu, yang disebut sebagai hukum pembelajaran.

Hukum Kesediaan Kesediaan dan persiapan-persiapan yang perlu ada, sebelum individu itu bertindak, iaitu belajar. Kesediaan dapat dilihat dari tiga aspek yang utama iaitu kesediaan psikomotor, kesediaan afektif dan kesediaan kognitif. Hukum Latihan Rangsangan dan gerak balas (R-G) akan bertambah kukuh melalui latihan yang diulang-ulang. Seseorang individu akan menguasai kemahiran jika latihan diadakan. Hukum latihan menyatakan bahawa sesuatu tingkah laku akan diteguhkan melalui aplikasi dan akan dilemahkan tanpa pengukuhan. Hukum Kesan Jika sesuatu tindakan diikuti oleh sesuatu perubahan persekitaran yang menyeronokkan, kebarangkalian tindakan itu berlaku akan meningkat dan sebaliknya. Selepas gerak balas terhasil, pertalian antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh, jika terdapat kesan yang menyeronokkan. Kesan yang menyakitkan akan melemahkan pertalian antara R-G.

Implikasi Teori Thorndike ke atas Pengajaran dan Pembelajaran


Untuk mempelajari tingkah laku, rangsangan perlu diwujudkan. Guru perlu menyediakan pelbagai sumber pengajaran-pembelajaran yang menarik dan mengagumkan agar proses pembelajaran yang berkesan boleh berlaku. Konsep hukum kesediaan boleh diperluas untuk digunakan di dalam bilik darjah. Seseorang pelajar perlu bersedia dari segi mental, minat dan sikap dan psikomotor sebelum pembelajaran berkesan dapat berlaku. Latihan dan pengulangan akan meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Ia juga boleh meningkatkan kemahiran dan ingatan pelajar.

BANDING BEZA KETIGA-TIGA PANDANGAN AHLI TEORI BEHAVIORIS


Perkara
Pelopor/ Pengkaji memperkenal kan teori

J.B. Watson
Pengkaji pembelajaran emosi manusia

Ivan Pavlov
Pelopor konsep pelaziman klasik

E.L. Thorndike
Pelopor psikologi Amerika dalam pelaziman operan Pelaziman Operan

Jenis Pelaziman

Pelaziman Klasik

Perkara Konsep

J.B. Watson Manusia mewarisi 3 emosi semula jadi iaitu, takut, marah dan kasih sayang.

Ivan Pavlov Setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas.

E.L. Thorndike Pembelajaran cuba jaya dan hukum penting.

Perkara

J.B. Watson

Ivan Pavlov Seekor anjing, loceng dan makanan.

E.L. Thorndike Seekor kucing, sangkar, selak dan makanan.

Kajian Seseorang dijalankan ke bayi berumur atas... 9 bulan, seekor tikus putih yang jinak dan dentuman yang kuat.

Perkara

J.B. Watson

Ivan Pavlov
Pembelajaran boleh berlaku akibat kajian antara rangsangan dan gerak balas.

E.L. Thorndike
Pembelajaran boleh berjaya secara cuba jaya dan pengulangan.

Hasil kajiannya Emosi manusia/ perubahannya adalah dipelajari melalui proses pelaziman

Perkara
Experimen melibatkan proses/ hukum

J.B. Watson
Proses pelaziman, Prinsip Kekerapan, Prinsip Tempoh Kebaruan

Ivan Pavlov
Proses pelaziman, Penghapusan, pembelajaran semula, pemulihan semerta, generalisasi, diskriminasi

E.L. Thorndike
Hukum kesediaan, Hukum Latihan , Hukum Kesan

Perkara
Kesimpulan

J.B. Watson Tingkah laku manusia dapat dikawal dan diramal.

Ivan Pavlov
Gerak balas terhadap rangsangan terlazim akan diulangi walaupun rangsangan semula jadi telah tiada.

E.L. Thorndike
Hubungan antara rangsangan dengan gerak balas akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku memuaskan.

RUJUKAN
http://www.scribd.com/doc/35926657/Bandi ng-Beza-Pandangan-Ahli-Teori-Behavior-Is http://impreschoolteacha.blogspot.com/2009 /01/pandangan-ahli-teoris-behavioris.html

SEKIAN, TERIMA KASIH