Anda di halaman 1dari 2

Analiza cheltuielilor pentru mentinerea ordinii publice ,apararea si securitatea statului n Republica Moldova n perioada anilor 2008-2012

Potrivit constituie circa

bugetului de stat pentru anul 2012 cheltuielile destinate aprrii naionale


271. mln.lei , ori 1.22!. si 0.27 ! din "#$,ceea ce constituie o pondere %oarte mica in totalul

cheltuielilor publice si ne demonstreaza %aptul ca politica statului nu isi a&eaza directia spre acest tip de chletuieli si anume' mentinerea ordinii publice,a apararii si securitatii statului, ci sunt alte cheltuieli spre care este orientata cu un acceant mai pronuntat.

. Pe parcursul ultimilor ani, n RM s-a asigurat o cretere constant a mi loacelor !inanciare alocate acestor cheltuieli, care au sporit n ci!r absolut n ultimii cinci ani anali"a i cu apro#imativ 1.$% mlrd lei, ceea ce a constituit o cretere cu 10.%&. 'in dinamica absoluta a cheltuielilor ale (P) in anii 200$-2012,observam ca cheltuielile alocate pentru mentinerea ordinii publici si apararea nationala a avut o pondere de crestere mult mai mare si anume in termeni absoluti de 2*$,ce inseamna o crestere de apro#imativ 20.1&,pe cind la cheltuielile pentru apararea nationala se observa o scadere semni!icativa a cheltuielilor de acest gen si anume o descrestere de +,.$ in termeni absoluti ,care se releva in termeni relativi cu o scadere de 2%.-&..n ultimii ani oricum se speci!ica o crestere mare a chetuielilor alocate pentru apararea nationala,daca in 200$ dinamica sa era de -,%.+,atunci in anul 2012 se stabileste o crestere pina la *.2&./heltuielile pentru mentinerea ordinii publice si apararea nationala au evoluat !oarte dinamic,adica nu s-a stabilit o evolutie constanta,dar in anul 200$ era stabilit o rata relativa de 10.2& dupa care in 200+ a deca"ut valoarea !oarte mult cu 2%.%&,adica in 200+ era de -1%.2&,in anul 2010 dinnou se observa o crestre pina la un nivel mare si anume pina la 1*.0&,in anul 2011 valoarea relatova este de constituita de $.1&,iar in 2012 de 20.1&. /a pondere in P.' cheltuielile pentru mentinerea ordinii publice,apararea si securitatea statului intr-o mica masura ,dar s-au diminuat de la 2.$& in anul 200$ pina la 2.2& in anul curent,anul 2012. 'aca anali"am datele obtinute si din puct de vedere a ponderii cheltuielilor pentru mentinerea ordinii publice,aparare si securitate sociala in totalul cheltuielilor publice ,atunci !oarte usor observam ca aceasta nu detine un inalt nivel,iar in ultimii anii scad preponderent si anume daca in anul 200$ aceste cheltuieli constituiau 0.*&din totalul cheltuielilor publice.atunci in anul 20012 acestea au atins nivelul de -.-&.1ceasta este in!luentat in cea mai mare masura de scaderea !oarte mare a cheltuielilor pentru apararea nationala sca"ind de la 21.*&in anul 200$ la 1%.$&in anul 2012 iar cheltuielile pentru mentinerea ordinii publice si securitatea nationala au crescut dar nesemni!icativ si anume de la *$.,&in anul 200$ la $-.2&in anul 2012. /heltuielile de acest ordin pe cap de locuitor au crescut dar intr-o masura redusa,daca in anul 200$ la !iecare persoana se revenea o suma de bani de %+%.1 lei,in anul 2012 valoarea acestuia a crescut pina la -%*.,&. .n !inal pot conclu"iona cu ideea ca cheltuielile pentru mentinerea ordinii publice,apararii si securitatii statului au o pondere redusa in totalul cheltuielilor publice,statul considerindu-le pe un nivel mai in!erior de cit cheltuielile de ordin social,chiar si din acasta categori accentul mai mare se pune pe cheltuielile pentru mentinerea ordinii publice si securitatea nationala si mai apoi pe apararea nationala.