Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani

Tarikh : 8 April 2014 (Selasa)

Tunjang

: Kemahiran

Masa : 8.05-8.35 / 8.35-9.05 / 9.35-10.05 (30 minit)

Tajuk

: Ragbi Sentuh

Kelas : 5 Unam / 5 Baiduri / 5 Intan

Sub Tajuk

: Ragbi Sentuh

Bil. Murid :

P)

Menghantar
Menangkap

Hasil Pembelajaran : Pada akhir sesi Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) murid-murid dapat :
1. Psikomotor:
Melakukan sekurang-kurangnya 3 kali kemahiran menghantar dalam permainan ragbi
sentuh dengan lakuan yang betul dengan jarak 1 meter hingga 5 meter ketika melakukan .
2. Kognitif:
Menyatakan sekurang-kurangnya langkah-langkah untuk meningkatkan ketepatan
kemahiran menghantar dalam permainan ragbi sentuh.
3. Afektif :
Menunjukkan kerjasama dengan saling membantu ahli kumpulan ketika permainan kecil.

Pengalaman sedia ada

: Murid pernah mempelajari kemahiran menangkap dalam permainan sofbol pada pengajaran
yang lalu.

Strategi Utama

: Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP)- kinestetik, visual dan ruang.

Penerapan nilai

: Bekerjasama

Kesepaduan

: Kemahiran menerima dalam permainan sofbol.

Penggabungjalinan : Guru memberikan arahan dalam bahasa Inggeris ketika aktiviti menyejukkan badan.
EMK

: Kreatif

Kemahiran Berfikir

: Kemahiran mengaplikasi

Bahan Bantu Mengajar

Bil.
1.
2.
3.
4.

Alatan
Marker
Kon
Wisel
Bola ragbi

Klasifikasi

Kuantiti
10
14
1
10

Proses Pengajaran:
Fasa

Aktiviti / Strategi
1. Memanaskan
badan
Pengenalan a. Mobiliti
(5 minit)
- Jala Ikan

Fokus Pembelajaran
a. Jala
- Berdiri tegak.
- Pegang tangan rakan
membentuk rantaian.
- Bergerak tanpa melepaskan
tangan.
b. Ikan
- Berdiri tegak dan bergerak
bebas
- Sekiranya ditangkap, murid
tersebut hendaklah menjadi
jala.

Organisasi

Catatan

- Murid berdiri berselerak.


- Guru memilih beberapa murid
untuk berperanan sebagai jala.
- Murid-murid lain akan
berperanan sebagai ikan
- Jala dikehendaki menangkap
ikan yang bergerak bebas.
- Ikan yang ditangkap
dikehendaki bergabung
dengan jala.

b. Regangan
-

Tarik tangan

Badan tegak.
Kaki dibuka luas.
Kaki kanan dibawa ke depan.
Tangan kanan memegang erat
pergelangan tangan kanan
pasangan.
- Tarik tangan pasangan
dengan merendahkan badan
ke belakang.

- Murid diberi pasangan.


- Apabila guru meniup wisel,
tarik tangan pasangan masingmasing.

Perkemban
gan
(12 minit)

1. Lakuan Bayang

1. Lakuan bayang
- Condongkan badan ke sisi.
- Kaki dibuka seluas bahu.
- Lutut dibengkokkan.
- Tangan dibuka kehadapan
dan siku dibengkokkan.
- Tapak tangan dan jari dibuka
seolah-olah memegang bola.
- Hayunkan kedua-dua tangan
dari sisi kiri ke kanan.
- Teruskan ayunan untuk ikut
lajak.
- Tukar hayunan dari kanan ke
kiri.
- Murid beratur dalam barisan.
- Guru mendemonstrasikan
kemahiran menghantar dalam
ragbi sentuh.
- Setiap kumpulan akan
mendemonstrasi kemahiran.

2. Hantaran bola
statik
berpasangan.

- Murid melakukan hantaran


bola statik secara
berpasangan.
- Penumpuan diberikan kepada:
a. Pegang bola di bahagian tepi
bola.
b. Hayunkan tangan tanpa
melepaskan bola.
c. Murid lain mengambil bola
daripada tangan pasangannya.

Nilai murni:
kerjasama

3. Hantaran pundi
kacang 1meter
berpasangan.

- Murid menghantar pundi


kacang statik berpasangan.
- Penumpuan diberikan kepada:
a. Pegang bola di bahagian tepi
bola.
b. Hayunkan tangan dan hantar
pundi kacang pada aras dada
penerima.
c. Menangkap pundi kacang:
i. Berdiri mengikut keselesaan.
ii. Kedua-dua tangan
dihulurkan ke hadapan.
iii. Tangkap pundi kacang
dengan kedua-dua belah
tangan.

4. Hantaran bola
statik 1-5 meter
berpasangan.

- Murid melakukan hantaran


bola statik secara
berpasangan.
- Penumpuan diberikan kepada:
a. Pegang bola di bahagian tepi
bola.
b. Hayunkan tangan dan hantar
bola pada aras dada
penerima.
c. Menangkap bola:
i. Kedua-dua tangan
dihulurkan ke hadapan.
ii. Tumpukan perhatian ke arah
penghantar.
iii. Tangkap bola dengan
kedua-dua belah tangan.
iv. Serap daya bola ke badan.
d. Jarak pasangan akan
ditambah sebagai ansur maju.

Nilai murni:
kerjasama

Kemuncak
(8 minit)

1. Permainan kecil
- Hantar cepat

a. Peraturan
- Murid paling kiri perlu
menghantar ke arah kanan.
- Murid di sebelah kanannya
akan menyambut bola tersebut
dan menghantar ke orang
kanannya pula..
- Setiap murid perlu melakukan
perkara tersebut sehingga
murid paling kanan menerima
bola.
- Murid tersebut dikehendaki
berlari ke arah kiri dan kembali
menghantar bola ke arah
kanan.
- Pemenang dikira apabila
setiap ahli kumpulan
melakukan kemahiran tersebut
dengan masa yang paling
pantas.

b. Teknik
(Menghantar)
- Condongkan badan ke sisi.
- Kaki dibuka seluas bahu.
- Lutut dibengkokkan.
- Tangan dibuka kehadapan
dan siku dibengkokkan.
- Hayunkan kedua-dua tangan
dari sisi kiri ke kanan.
- Teruskan ayunan untuk ikut
lajak.
- Tukar hayunan dari kanan ke
kiri.

Nilai murni:
kerjasama

- Murid beratur mengikut


kumpulan.

Penutup
(5 minit)

1. Menyejukkan
Badan
- Berenang darat

2. Refleksi

(Menerima)
- Berdiri mengikut keselesaan.
- Kedua-dua tangan
dihulurkan ke hadapan.
- Tumpukan perhatian ke arah
penghantar.
- Tangkap bola dengan
kedua-dua belah tangan.
- Serap daya bola ke badan
a. . Berenang darat.
- Berdiri tegak, kaki seluas
bahu.
- Tangan lurus ke hadapan.
- Kayuh tangan seperti sedang
berenang.
- Kelajuan kayuhan mengikut
arahan guru:
i. Fast
ii. Moderate
iii. Slow
a. Soal jawab
- Guru meminta murid
menyatakan langkah untuk
meningkatkan ketepatan
dalam kemahiran menghantar.
- Jawapan:
a. Condongkan badan ke sisi.
b. Tumpukan perhatian ke arah
penerima.
c. Teruskan ayunan untuk ikut
lajak.

Murid berdiri selerak.

Refleksi:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Refleksi:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Refleksi:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Komen Pensyarah:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________