Anda di halaman 1dari 16

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 / 2012

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1 (2 4 Jan)

Kes !a"an D # Dan Re$#%&'(" )

. 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.1 Menyenaraikan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan yang sihat.

B2D1E1 Menyenaraikan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan yang sihat. B*D1E1 Mengamalkan aktiviti fizikal untuk mencapai pertumbuhan dan perkembagan fizikal yang sihat. B*D1E2 Mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

Lembaran Kerja / Pemerhatian Cadangan EMK : MK / Kreativiti dan !n"vasi

1.1.2 Mengamalkan aktiviti fizikal untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

2 (+ , 1* Jan)

Kes !a"an D # Dan Re$#%&'(" )

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.# Mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

$"al %a&ab / Lembaran Kerja / Pemerhatian Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi.

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

* (1-20 Jan)

Kes !a"an D # Dan Re$#%&'(" )

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.' Mengamalkan p"stur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal.

B*D1E Mengamalkan aktiviti fizikal untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan fizikla yang sihat. B4D1E1 Menyatakan kepentingan rehat dan tidur yang mencukupi untuk pertumbuhan serta perkembanag fizikal yang sihat. B*D2E1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat.

$"al %a&ab / Pemerhatian / Lembaran kerja. Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi

4 (*0Jan * .e/)

Kes !a"an D # Dan Re$#%&'(" )

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.( Menyatakan kepentingan rehat dan tidur yang mencukupi untuk pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.

$"al %a&ab / Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : MK / Kreativiti dan !n"vasi. Lembaran Kerja Cadangan EMK : MK / Kreativiti dan !n"vasi

0 (- ,10 .e/)

Kes !a"an D # Dan Re$#%&'(" )

1.2 Mendem"nstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan dan repr"duktif. 1.2 Mendem"nstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri

1.2.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat. 1.2.2 )erkata !*+K kepada sentuhan tidak selamat.

(1*,11 .e/)

Kes !a"an D # Dan Re$#%&'(" )

1.2.# Mengenal pasti individu yang mungkin melakukan sentuhan tidak selamat.

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

dan repr"duktif. Kes !a"an D # Dan Re$#%&'(" ) 1.2 Mendem"nstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan repr"duktif. 1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat. 1.2.' Menyatakan tindakan yang perlu diambil jika berlaku sentuhan tidak selamat. B*D2E2 Menyatakan tindakan yang perlu diambil jika berlaku sentuhan yang tidak selamat. B2D2E1 Memilih makanan dan minuman yang berkhasiat pada setiap kali &aktu makan B0D1E1 Menyatakan kepentingan pengambilan makanan dan minuman yang berkhasiat. B*D*E1 Mengenalpasti jenis makanan dan minuman yang b"leh Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : MK / Kreativiti dan Pemerhatian / Lembaran Kerja. Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi

1 (20,24 .e/)

2 (21 .e/, 2 Ma3 )

Pe4a(anan 5

1.#.1 Memilih makanan dan minuman yang berkhasiat pada setiap kali &aktu makan.

$"al ja&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : MK / Kreativiti dan !n"vasi

1.#.2 Menyatakan kepentingan pengambilan makanan dan minuman yang berkhasiat.

+ (0 + Ma3)

Pe4a(anan

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.#.# Mengenal pasti jenis makanan dan minuman yang b"leh menyebabkan berat badan yang berlebihan

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

dan "besiti.

menyebabkan berat badan yang berlebihan dan "besiti B4D2E1 Mengamalkan pengambilan makanan dan minumam mengikut keperluan. B*D*E1 Mengenalpasti jenis makanan dan minumam yang b"leh menyebabkan berat badan yang berlebihan dan "besiti B4D2E2 Menceritakan tabiat pengamnilan makanan minuman dalam kalangan ahli keluarga

!n"vasi

10 (1+2*Ma3)

Pe4a(anan

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.#.' Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman mengikut keperluan.

Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi

1.#.( Mengamalkan tabiat makan dan minum yang sihat.

11 (2-,*0 Ma3)

Pe4a(anan

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.#., Menceritakan tabiat pengambilan makanan dan minuman dalam kalangan ahli keluarga.

$"al ja&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

12 (2 - A$#)

Pe4a(anan

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.#.- Menyatakan pengaruh rakan dalam pengambilan makanan dan minuman.

B*D*E* Menyatakan pengaruh rakan dan media dalam pengambilan makanan dan minuman

$"al %a&ab / Pemerhatian / Lembaran Kerja

1.#.. Menyatakan pengaruh media dalam pengambilan makanan dan minuman. Pen6a7a!8'naan Ba!an 1.' Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisik" terhadap diri/ keluarga dan masyarakat. 1.'.1 Mengenali jenis bahan ketagihan iaitu r"k"k/ dadah dan alk"h"l. B1D1E1 Mengenal jenis bahan ketagihan iaitu r"k"k/ dadah dan alk"h"l. B0D2E1 Menceritakan kesan negetif mer"k"k/ mengambil dadah dan alk"h"l terhadap kesihatan diri serta "rang lain

Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi

1* (+ 1* A$#)

Pemerhatian / )ers"al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi

1.'.2 Menceritakan kesan negatif mer"k"k/ mengambil dadah dan alk"h"l terhadap kesihatan diri serta "rang lain.

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

14 (1-20 A$#)

Pen6a7a!8'naan Ba!an

1.' Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisik" terhadap diri/ keluarga dan masyarakat.

1.'.# Melap"rkan kepada "rang de&asa berkaitan penyalahgunaan bahan dalam kalangan rakan.

B-D1E1 Melap"r kepda "rang de&asa berkaitan penyalahgunaan bahan dalam kalangan rakan.

)ercerita / Pemerhatian / )ers"al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi Pemerhatian / Lak"nan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : MK / Kreativiti dan !n"vasi

10 (2*, 21 A$#)

Pen6a7a!8'naan Ba!an

1.' Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisik" terhadap diri/ keluarga dan masyarakat.

1.'.' )erkata !*+K kepada pela&aan penyalahgunaan bahan. 1.'.( Mengamalkan gaya hidup sihat dengan tidak menyalahguna bahan.

B*D4E1 Mengamalkan gaya hidup sihat dengan tidakmenyalahguna bahan.

1(*0 A$#, 4 Me ) Pen8'#'san Men"a7 Dan E4%s 2.1 Mengetahui pelbagai jenis em"si/ kepentingan dan cara mengurus em"si untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian. 2.1.1 Mempamerkan perasaan seperti bimbang/ cemas dan tidak selamat. B1D2E1 Mempamerkan perasaan seperti bimbang/cemas dan tidakselamat. B4D*E1 Menunjuk cara yang sihat ketika )ers"al %a&ab / Perbincangan Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi

2.1.2 Menunjuk cara yang sihat ketika meluahkan perasaan kepada "rang

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

yang b"leh dipercayai.

meluahkan perasaan kepada "rang yang b"leh dipercayaai.

11 (1 , 11 Me )

Pen8'#'san Men"a7 Dan E4%s

2.1 Mengetahui pelbagai jenis em"si/ kepentingan dan cara mengurus em"si untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

2.1.# Mengamalkan sikap p"sitif untuk mengurus perasaan diri seperti rasa bersalah/ bimbang/ takut/ marah/ cemburu dan tidak selamat.

B0D*E1 Mengamalkan sikap p"sitif untuk mengurus perasaan diri seperti rasa bersalah/ b"mbang/ takut marah/ cemburu dan tidak selamat. B*D0E1 Mengenalpasti perasaaan yang &ujud akibat perubahan yang berlaku dalam keluarga dan persekitaran seperti pertambahan dan kehilangan ahli dalam keluarga.

)ercerita / Lak"nan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi

12 (14, 12 Me )

Pen8'#'san Men"a7 Dan E4%s

2.1 Mengetahui pelbagai jenis em"si/ kepentingan dan cara mengurus em"si untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

2.1.' Mengenal pasti perasaan yang &ujud akibat perubahan yang berlaku dalam keluarga dan persekitaran seperti pertambahan dan kehilangan ahli dalam keluarga.

Lak"nan / )ers"al ja&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1+ (2120 Me )

Ke(e7'a#8aan

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.1 Menyatakan perbezaan fizikal perempuan dan lelaki.

B*D-E1 Menyatakan perbezaan fizikal dan pera&akan perempuan dan lelaki.

)ercerita / )ers"al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi. )ers"al %a&ab / Perbincangan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi. )ers"al ja&ab / )ercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi.

Ke(e7'a#8aan 20 (1110 J'n)

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.2 Menceritakan perbezaan antara pera&akan perempuan dan lelaki.

B*D-E1 Menyatakan perbezaan fizikal dan pera&akan perempuan dan lelaki.

Ke(e7'a#8aan 21 (1222 J'n)

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.# Menghargai diri dan gembira dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.

B-D2E1 Menghargai diri dan gembira dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

Ke(e7'a#8aan 22 (20,2+ J'n)

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.' Mengamalkan sikap mengh"rmati antara satu sama lain tanpa mengira jantina.

B*D-E2 Mengamalkan sikap mengh"rmati antara satu sama lain tanpa mengira jantina. B4D4E1 Mematuhia ajaran agama.

)ercerita / Lembaran Kerja 0adangan 1MK 2 Kreativiti dan !n"vasi.

Pe#!'/'n8an 2* (2 - J'7)

2.# Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpers"nal dan k"munikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.#.1 Mematuhi ajaran agama.

Lak"nan / Perbincangan / )ers"al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi

2.#.2 Menzahirkan kasih sayang yang berbeza kepada uhan/ diri/ ibu bapa / penjaga/ ahli keluarga/ guru dan rakan.

B-D*E1 Menzhirkan kasih sayang yang berbeza kepada tuhan/diri/ibu bapa/penjaga/ ahli keluarga/guru dan rakan. B4D4E2 Menunjukkan rasa kasih sayang tanpa membezakan individu atau ahli )ernyanyi / )ercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK :

Pe#!'/'n8an 24 (+ , 1* J'7)

2.# Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpers"nal dan k"munikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.#.# Menunjukkan rasa kasih sayang tanpa membezakan individu atau kumpulan seperti tidak membuli dan

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

menyakiti "rang lain.

kumpulan seperti tidak membuli dan menyakiti "rang lain. B-D*E2 Mengamalkan rasa syukur kepada tuhan dan terima kasih sesama manusia. B2D*E1 Mengenali penyakit tidak berjangkit seperti ketumbit mata/ sakit telinga/ hidung berdarah/ ekzema dan alahan. B0D4E2 Mengenal pasti tanda3tanda dan menyatakan langkah3langkah yang perlu diambil atau dia&asi jika mengalami penyakit tidak

MK / Kreativiti dan !n"vasi

20 (1- , 20 J'7)

Pe#!'/'n8an

2.# Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpers"nal dan k"munikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.#.' Mengamalkan rasa syukur kepada uhan dan terima kasih sesama manusia.

Lak"nan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi )ers"al %a&ab Cadangan EMK : MK / Kreativiti dan !n"vasi

2(2*, 21 J'7)

Pen6a( "

#.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risik" penyakit dalam kehidupan seharian.

#.1.' Mengenali penyakit tidak berjangkit seperti ketumbit mata/ sakit telinga/ hidung berdarah/ ekzema dan alahan.

21 (*0 J'7 * 98%s)

Pen6a( "

#.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risik" penyakit dalam kehidupan seharian.

#.1.( Mengenal pasti tanda3 tanda penyakit tidak berjangkit.. #.1., Menyatakan langkah3 langkah yang perlu diambil atau dia&asi jika mengalami penyakit tidak berjangkit.

Lak"nan / )ercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK Kreativiti dan !n"vasi

PK TAHUN 2 KSSR

10

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

berjangkit 4 ketumbit mata/ sakit telinga/ hidung berdarah/ ekzema dan alahan 5 22 (-,10 98%s) Pen6a( " #.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risik" penyakit dalam kehidupan seharian. #.1.' Mengenali penyakit tidak )erjangkit seperti ketumbit mata/ sakit telinga/hidung berdarah/ ekzema dan alahan. B2D*E1 Mengenali penyakit tidak berjangkit seperti ketumbit mata / sakit telinga / hidung berdarah / ekzema dan alahan. B0D4E2 Mengenal pasti tanda3tanda dan menyatakan langkah3langkah yang perlu di ambil atau di a&asi jika mengalami penyakit tidak berjangkit 4 ketumbit mata / sakit telinga / hidung berdarah / ekzema dan alahan . )ers"al ja&ab 0adangan 1MK2 MK/Kreativiti dan !n"vasi.

2+ (1* , 11 98%s)

Pen6a( "

#.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risik" penyakit dalam kehidupan seharian.

#.1.( Mengenalpasti tanda3 tanda penyakit tidak berjangkit #.1., Menyatakan langkah3 langkah ang perlu diambil atau dia&asi jika mengalami penyakit tidak berkangkt.

)ers"al ja&ab 0adangan 1MK2 MK/Kreativiti dan !n"vasi

PK TAHUN 2 KSSR

11

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

*0 (21 , *1 98%s)

Kese7a4a"an

#.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendem"nstrasi kemahiran kecekapan psik"s"sial dalam kehidupan seharian.

#.2.1 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang berbahaya di rumah/ sek"lah/ taman permainan dan tempat a&am. #.2.2 Menyenaraikan cara penyimpanan peralatan dan bahan seperti racun dengan selamat.

B*D2E1 Mengenalpasti peralatan dan bahan yang berbahaya dirumah/ sek"lah/ taman permainan dan tempat a&am serta menyenaraikan cara penyimpanan yang selamat. B*D2E2 Mengenalpasti situasi tidak selamat dirumah/ sek"lah/ taman permainan dan tempat a&am. B*D2E* Menyatakan kesan kemalangan dan kecederaan seperti kecacatan kekal tubuh badan.

)ers"al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : MK / Kreativiti dan !n"vasi

*1 (* , 1 Se$")

Kese7a4a"an

#.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendem"nstrasi kemahiran kecekapan psik"s"sial dalam kehidupan seharian.

#.2.# Mengenal pasti situasi tidak selamat di rumah/ sek"lah/ taman permainan dan tempat a&am.

)ers"al %a&ab / )ernyanyi / Lembaran Kerja Cadangan EMK : MK / Kreativiti dan !n"vasi )ers"al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : MK / Kreativiti dan !n"vasi

*2 (10,14Se$")

Kese7a4a"an

#.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendem"nstrasi kemahiran kecekapan psik"s"sial dalam kehidupan seharian.

#.2.' Menyatakan kesan kemalangan dan kecederaan seperti kecacatan kekal tubuh badan.

PK TAHUN 2 KSSR

12

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

** (11,21Se$")

Kese7a4a"an

#.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendem"nstrasi kemahiran kecekapan psik"s"sial dalam kehidupan seharian.

#.2.( Mengamalkan langkah3 langkah keselamatan untuk mengelak kemalangan / kecederaan dan situasi tidak selamat di rumah / sek"lah .

B4D0E1 Mengamalkan langkah3langkah keselamatan untuk mengelak kemalangan/ kecederaan dan situasi tidak selamat di rumah/ sek"lah/ taman permainan dan tempat a&am pada setiap masa. B4D0E1 Mengamalkan langkah3langkah keselamatan untuk mengelak kemalangan/ kecederaan dan situasi tidak selamat di rumah/ sek"lah/ taman permainan dan tempat a&am pada setiap masa.

Perbincangan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : MK / Kreativiti dan !n"vasi.

*4 (24,22Se$")

Kese7a4a"an

#.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendem"nstrasi kemahiran kecekapan psik"s"sial dalam kehidupan seharian.

#.2.( Mengamalkan langkah3 langkah keselamatan untuk mengelak kemalangan/ kecederaan dan situasi tidak selamat di taman permainan dan tempat a&am pada setiap masa.

Perbincangan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : MK / Kreativiti dan !n"vasi.

PK TAHUN 2 KSSR

13

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

*0 (1 , 0 9(" )

Pe#"%7%n8an Ce4as

#.# Mengetahui asas pert"l"ngan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

#.#.1 Mengetahui situasi kecemasan.

Lak"nan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : MK / Kreativiti dan !n"vasi

*( 2, 12 9(" )

Pe#"%7%n8an Ce4as

#.# Mengetahui asas pert"l"ngan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

#.#.2 Meminta bantuan apabila berlaku kecemasan

)ercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan !n"vasi

: G'#' /%7e! 4en8'/a!s'a #an3an8an "a!'nan 4en8 ('" (eses'a an; (#ea" < " ; (e4'&a!an &an "a(= 4 se(%7a!5

PK TAHUN 2 KSSR

14

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG


C9NT9H RINGKASAN MENGAJAR PENDIDIKAN KESIHATAN ahun / Kelas Masa arikh 6ari M"dul ajuk $tandard Kandungan 2 +678 2 2 #9 minit 2 2 2 2 2 Kesihatan :izikal Kesihatan *iri dan ;epr"duktif 1.2 Mendem"nstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan repr"duktif . 1.2.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat . 1.2.2 )erkata !*+K kepada sentuhan tidak selamat.

$tandard Pembelajaran 2 ))M 2

1. 0* lagu 2. 0arta #. Lirik lagu 1. Murid menyanyikan lagu < ubuh $aya=. 2. Murid menamakan angg"ta tubuh badan. #. Murid membincangkan tentang fungsi tubuh badan. '. Murid bermain permainan mengenal jantina. (. Murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak selamat. 2 2 '.1/ '.2 1.1.1/

+ktiviti

MK 1MK 4Kreativiti dan !n"vasi5

> : S 7a 4as'((an e7e4en,e7e4en EMK & 4ana,4ana a(" < " 6an8 /e#(a "an se( #an6a /e#ses'a an5

Ke7as / Masa 1 +nggun M"dul 2 Kesihatan :izikal

Is (an&'n8an ))M 2

Ca"a"an / I4$a(

PK TAHUN 2 KSSR

15

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG


11.19311.'9am ajuk 2 Kesihatan *iri dan ;epr"duktif 1. 0* Lagu 2. 0arta #. Lirik Lagu 1MK 2 4Kreativiti dan !n"vasi5 2 Pemerhatian2 1.1.1 MK 2 '.1/ '.2

$tandard Kandungan 2 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. $tandard Pembelajaran 2 1.1.1 Mengenali bahagian tubuh ? kepala/ badan/ tangan/ kaki dan genital. 1.1.# )erkata !*+K / %+8@+8 kepada sentuhan tidak selamat. +ktiviti 2 1. Murid menyanyikan lagu < ubuh $aya=. 2. Murid menamakan angg"ta tubuh badan. #. Murid membincangkan tentang fungsi tubuh badan. '. Murid bermain permainan mengenal jantina. (. Murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak selamat.

PK TAHUN 2 KSSR

16