Anda di halaman 1dari 13

PANDUAN PENGURUSAN PROGRAM BERSEPADU PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT SEKOLAH WP KUALA LUMPUR

Program Pendidikan Pencegahan Dadah merupakan satu program yang wajib dilaksanakan di semua sekolah di seluruh Negara. Melalui program ini, semua maklumat mengenai PPDa yang meliputi input-input bahaya dadah,rokok,inhalan,alkohol dan HIV/AIDS akan sampai kepada warga sekolah. Manual panduan pengurusan ini dijangka dapat membantu pihak sekolah untuk melaksanakan program PPDa disekolah dengan jayanya. 1. VISI SEKOLAH BEBAS DADAH

2.

MISI Melaksanakan program bagi melahirkan murid bebas dadah melalui program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) yang bersepadu dan menyeluruh daripada aspek pengurusan dan kepimpinan, kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah.

3.

MATLAMAT 3.1. Supaya murid mempunyai pengetahuan, kesedaran dan keinsafan tentang penyalahgunaan dadah di kalangan warga sekolah. 3.2. Bersama-sama menjauhi dan menentang ancaman dadah, rokok, inhalan, alkohol dan HIV/AIDS dengan meletakkan sasaran SEKOLAH BEBAS DADAH

4.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) 4.1. 4.2. 4.3. Cemerlang dari segi sahsiah Membina ketahanan diri dan jati diri Berfikiran secara kreatif, kritis dan inovatif dalam melaksanakan program PPDa di sekolah-sekolah

5.

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PPDa

PPDa

PENDIDIKAN PENCEGAHAN

PENDIDIKAN INTERVENSI

PERSONAL PPDa YANG PROAKTIF DAN RESPONSIF

MEMANTAPKAN PENYEBARAN MESEJ PPDa DI SEKOLAH MEMPERKASAKAN PROGRAM INTERVENSI

TERAS STRATEGIK

MENINGKATKAN INFORMASI DAN PENYELIDIKAN MENGERATKAN KERJASAMA DENGAN AGENSI LUAR & NGO

6.

PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH


- SASARAN SEMUA WARGA SEKOLAH - WAJIB DILAKSANAKAN DI SEKOLAH RENDAH DAN SEKOLAH MENENGAH

SISIPAN PPDa DALAM KURIKULUM


Maklumat bahaya dadah, rokok diterapkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Pendidikan Kesihatan dan Sains

MESEJ 5 MINIT PPDa


Penyebaran mesej bahaya dadah, rokok, inhalan, alkohol dan HIV/AIDS

PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH DI SEKOLAH

SAMBUTAN MINGGU ANTI DADAH


Ceramah / Pameran / Pentandingan Dikir Barat / Boria / Sajak / Poster / Nasyid

PELAKSANAAN LALUAN/SUDUT/BILIK PPDa Lokasi yang strategik untuk menyebarkan informasi bahaya dadah, rokok, inhalan, alkohol dan HIV/AIDS

SKIM LENCANA ANTI DADAH / SLAD (SM sahaja) Ahli pasukan beruniform dilatih untuk menjalankan aktiviti pencegahan dadah di sekolah

6.

PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN INTERVENSI


- SASARAN KUMPULAN BERISIKO - WAJIB DILAKSANAKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH

UJIAN URIN
Murids-murid dipilih secara rawak untuk menjalani ujian urin

KAUNSELING PPDa
Murid-murid yang terlibat dadah, rokok, inhalan dan alkohol diberi kaunseling di sekolah secara terancang

PENDIDIKAN INTERVENSI
INTERVENSI ANAK NEGARA (INTAN) (sekolah terpilih sahaja) Bimbingan secara berkelompok untuk murid-murid positif urin dan tangkapan polis

PROGRAM SAYANGI HIDUP ELAK DERITA SELAMANYA (SHEILDS) Latihan selama 4 hari 3 malam untuk murid-murid positif urin dan berisiko tinggi (merokok)

7.

PRINSIP UTAMA

1. Merancang dan melaksanakan program bagi tujuan memantapkan program akademik yang berteraskan FPK. 2. Mempelbagaikan program dan aktiviti supaya dapat merealisasikan perkara-perkara berikut; 2.1 2.2 Penyertaan seramai mungkin Murid Peragaan aktiviti Murid

3. Mewujudkan iklim, budaya dan persekitaran sekolah yang kondusif tanpa gejala dadah.

8.

PANDUAN PENGURUSAN PROGRAM PPDa DI SEKOLAH

Bil.

Nama Program

Kumpulan Sasaran

Kaedah Pelaksanaan

Tarikh & Tempat

1. Program Lima Minit Mesej Anti Dadah Nota: Bahan rujukan disediakan

Murid Sekolah Mesej Anti Dadah dijalankan Rendah lima minit semasa & perhimpunan sekolah Menengah Penyampai: Ahli SLAD sekolah Pemimpin Murid Ahli SAHABAT PPDa Penyelaras: Guru PPDa / Jurulatih Utama SAHABAT

Sepanjang Tahun (berkala dalam perhimpunan) Tapak perhimpunan atau Kelas

2. Program SAHABAT PPDa KONSEP: Membuat promosi dan menggalakkan seramai mungkin Murid menjadi ahli SAHABAT PPDa. Tujuan: Membantu guru PPDa melaksanakan program PPDa di sekolah

Murid Sekolah Rendah & Menengah

Murid didaftarkan ahli SAHABAT PPDa dan disyaratkan menghayati budaya benci rokok dan dadah. Murid terpilih akan diberikan kursus .

Sepanjang tahun di Semua Sekolah

3. Program Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah

Murid Sekolah Hari Pertama Rendah ( Majlis pelancaran semasa & perhimpunan rasmi sekolah) Menengah Satu minggu dipenuhi Aktiviti dicadangkan; dengan aktiviti pendidikan 1.1 Perutusan KPM pencegahan dadah seperti 1.2 Ucapan Khas oleh ceramah, pameran, Pengetua/Guru Besar pertandingan, projek mural 1.3 Ikrar Anti dadah oleh dan lawatan. wakil Murid Dikendalikan oleh SAHABAT PPDa atau Ahli SLAD yang telah menerima sijil

Sekali setahun i) 19 Feb-Mac (sempena Hari Anti Dadah Kebangsaan 19 Feb) atau ii) 26 Jun-Ogos (sempena Hari Anti Dadah Antarabangsa 26 Jun)

Hari Kedua (SM sahaja) Pelancaran SLAD semasa perhimpunan sekolah Murid Sekolah Aktiviti dicadangkan Menengah - Penerangan ringkas mengenai Program SLAD oleh Guru Skim Lencana Antidadah - Perasmian oleh Pengetua. - Memperkenalkan Ahli SLAD Tahap 2 yang telah tamat latihan pada tahun sebelum dan penganugerahan sijil (jika ada). -Memperkenalkan Ahli SLAD yang baharu dipilih untuk jalani latihan - Mesej PPDa - Projek Mural Murid Sekolah Hari Kedua SR Rendah (Ceramah semasa perhimpunan sekolah) Aktiviti dicadangkan -Ucapan Guru Besar -Ceramah PPDa -Pameran PPDa -Mesej PPDa -Projek Mural

Ahli SLAD

Tapak perhimpunan sekolah

Tapak perhimpunan sekolah

Semua sekolah rendah dan menengah

Murid Sekolah Hari Ketiga & Keempat; Rendah Aktiviti dicadangkan & Menengah 1. Mesej PPDa 2. Pertandingan Seni Pendidikan Pencegahan

Dadah SR - Poster, Sajak, ePPDa dan Boria SM - Poster, Sajak, Dikir Barat, Nasyid dan ePPDa

Murid Sekolah Hari Kelima; Semasa perhimpunan Rendah Aktiviti dicadangkan sekolah & Menengah 1. Mesej PPDa 2. Penyampaian hadiah 3. Persembahan oleh pemenang pertandingan 4. Pameran poster PPDa 5. Tandatangan kain rentang benci akan rokok & Dadah. 6. Penilaian program (bertulis) 40-80 orang Hari Keenam;(Sabtu murid berisiko satu pilihan) tinggi Aktiviti dicadangkan; Lawatan & Kajian Pengalaman Mereka yang Positif / berisiko tinggi.

Pusat Pemulihan / Hospital / Penjara

4. Sisipan PPDa Dalam


Kurikulum Sekolah Rendah

Murid Tahap 1 dan Tahap 2 Sekolah rendah

Modul PdP digunapakai dalam Mulai bulan Mei mata Pelajaran PJK sebanyak 3 waktu dalam tempoh 1 bulan. Di dalam kelas Pendidikan Pencegahan semasa subjek PJK Dadah merentasi kurikulum semua sekolah rendah tanpa perlu menjejaskan sukatan dan perancangan PdP guru Rujuk buku Teks PJK oleh KPM

Nota: Buku Teks disediakan Murid Sekolah oleh Pusat Perkembangan Menengah Kurikulum. Tingkatan peralihan Pendidikan Pencegahan hingga Dadah merentasi kurikulum tingkatan tanpa perlu menjejaskan enam Sukatan Pelajaran dan perancangan PdP guru

Unsur Pencegahan Dadah diselitkan dalam pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu, Sains, Matematik , Pendidikan Jasmani & Kesihatan Topik berkaitan Dadah diselit dalam mata pelajaran berkenaan.

Sepanjang tahun ( bermula semasa Minggu PPDa peringkat sekolah ) Di dalam masa PdP di semua Sekolah Menengah

Catatan; CD Persembahan Dikir Barat, Nasyid, Boria dan Deklamasi sajak boleh digunakan sebagai Bahan Bantuan Mengajar (BBM)

Contoh : Karangan/Pemahaman/Sajak dalamm mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Statistik dalam Matematik

Isu, Moral dan Agama

5. Program Pengesanan

Murid Sekolah 1. Rujuk Fail pelajar berisiko tinggi Awal Dadah melalui Ujian Menengah Secara rawak 2. Murid lain dipilih secara Urin. (SM SAHAJA) rawak dan dikumpul secara Agensi terlibat; berhemah. 1. Pentadbir sekolah. 3. Taklimat / penjelasan/ 2. AADK rasional ujian urin 3. Hospital 4. Mengambil profil murid. 5. Menjalankan kaji selidik dengan menggunakan borang yang disediakan PP/JPN. Rujukan: 6. Pengambilan sampel urin Buku Tatacara Menangani secara sulit. Kes Dadah di Sekolah, terbitan Bahagian Sekolah KPM. Keputusan : Semua keputusan adalah SULIT. Guru yang menjalankan tugas semasa ujian urin perlu memastikan semua keputusan awal (keputusan kertas jalur) mematuhi prosedur SULIT Ditangani secara sulit dan Murid terlibat dibimbing /dipulihkan di sekolah. Tatacara Kes Positif Urin; 1. Keputusan bertulis daripada JPWPKL ( SULIT) diambil sendiri oleh pentadbir sekolah. 2. Perbincangan bersama ibu

Jadual Ujian Urin perlu dirujuk kepada pegawai PPDa PPW / JPWPKL Tempat ujian urin: Bilik / makmal yang berdekatan dengan tandas.

Rekod Pemantauan; Buku Log Pelajar Terlibat Dadah

Sesi bersama ibu bapa; Di bilik Pengetua dan perlu dihadiri oleh; Pengetua PK HEM Ibu Bapa Murid terlibat

bapa 3. Murid dirujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling untuk sesi kaunseling PPDa (berjadual & berterusan). 4. Menghantar profil lengkap murid ke Unit PPDa JPWP. 5. Pemantauan berterusan dari segi sahsiah dan akademik. 6. Ujian Urin kali kedua akan dijalankan jika perlu.

Sesi Kaunseling PPDa; Bilik Kaunseling Sekolah

Murid Sekolah Ceramah / mesej Anti Sepanjang tahun 6. Program Pencegahan Rendah Dadah/pameran PPDa disisipkan Dadah Secara Intergrasi & dalam program lain seperti Di Semua Sekolah Dengan Program Sekolah Menengah kursus akademik / kepimpinan / yang lain dan aktiviti perkhemahan/ Hari sukan/ Hari seranta. Kantin dll. Penyediaan risalah / poster dalam program / kursus peringkat sekolah.

7. Kaunseling PPDa

Murid Skolah Tindakan apabila murid dikesan Rendah & atau dilaporkan terlibat dadah, Oleh Guru Kaunselor / Guru Menengah inhalan dan ubat batuk: Bimbingan & Kaunseling yang terlibat sekolah rokok, inhalan, 1.Memanggil ibu bapa ke alkohol dan sekolah untuk sesi dadah makluman dan perbincangan. 2.Murid dirujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling. 3. Menghantar profil lengkap murid ke Unit PPDa JPWP. 4. Mengadakan sesi kaunseling PPDa selama 3 bulan ( berjadual & berterusan ) 5. Pemantauan berterusan dari segi sahsiah dan akademik. 6. Melibatkan murid dalam program PPDa sekolah secara intergrasi dengan murid lain.

Sepanjang tahun mengikut keperluan kes Di Bilik Kaunseling sekolah

8. Skim Lencana Anti Dadah / SLAD (Sekolah Menengah sahaja)

1.Penyediaan Rancangan Tahunan dan Carta Gantt SLAD 2.Pemilihan Ahli SLAD yang terdiri dari Tingkatan 2 dan Tingkatan 4 3. Buku Log SLAD

Dijalankan semasa Aktiviti Koku

Buku Panduan Skim Lencana Anti Dadah / SLAD SPI BIL 3/1988- Program Skin Lencana Anti Dadah

4. Buku Skrap 5. Penilaian SLAD 6. Penganugerahan ahli SLAD

Personel Penyelaras; Guru PPDa & Guru Bimbingan & Kaunseling.

9.

9.1. Laporan Sertamerta Semua warga Makluman segera melalui Kes-kes dadah sekolah yang telefon 03-62036257/55/54 melibatkan warga sekolah terlibat / ( SULIT) sama ada berlaku di dilapor sekolah atau dilaporkan terlibat/ Hantar Borang Maklumat berlaku di luar sekolah. ditangkap Kes Dadah dengan segera ( Borang Maklumat Kes Polis di luar ( SULIT) pada hari yang Dadah ) sekolah sama. Pada hari kedua perlu hantar Personel; GPK HEM laporan kejadian dan rekod malumat Murid / guru terlibat dengan lengkap

Sepanjang tahun mengikut keperluan

Hantar Dokumen mengikut prosedur SULIT sepenuhnya.

9.2. Laporan Soal Selidik Ujian Urin Penglibatan Murid Dengan Dadah, Inhalan Dan Ubat Batuk Personel : GP HEM

Warga Laporan Berkala empat bulan sekolah yang sekali ; terlibat Sekolah menghantar Laporan Soal Selidik Ujian Urin ke Unit PPDa JPWPKL pada bulan Mac, Jun, Sept. dan Nov. Laporan perlu dihantar walaupun tiada kes untuk tujuan pengesahan data sekolah.

Kali Pertama; 17/2 3/3 Kali Ke-2; 12/5 30/5 Kali Ke-3; 11/8 29/8 Kali Ke-4; 8/9 30/9

10. Borang Laporan Program Guru PPDa Laporan Berkala dua kali - Penglibatan Murid setahun Dalam Program PPDa Borang Laporan Program perlu disahkan oleh Pentadbir sekolah. Personel : Guru PPDa Sekolah menghantar Borang tersebut ke Unit PPDa JWPKL mengikut jadual yang ditetapkan.

Kali Pertama; 2/5 16/5 Kali Ke-2 15/9

11. Laluan / Lorong / Sudut Guru PPDa 1. Menyediakan / Bilik PPDa Sahabat laluan/lorong/sudut/bilik (mesti diadakan oleh PPDa PPDa pihak sekolah) 2. Mengumpulkan bahan sumber. 3. Menyelaraskan jadual bertugas pelajar. 4.Mengemaskinikan bahan Sumber. 5. Memantau penggunaan laluan/lorong/sudut/bilik PPDa

Sepanjang tahun Laluan / Lorong / Sudut / Bilik yang disediakan di sekolah Rujuk borang pemantauan