Anda di halaman 1dari 9

LAMPIRAN A

PEMERHATIAN TIDAK BERSTRUKTUR (CATATAN BEBAS)

Tarikh : ____________________ Kelas : ____________________

Peristiwa

Catatan

LAMPIRAN B

SEKOLAH KEBANGSAAN UTAN AJI 01000 KANGAR, PERLIS

SURAT AKUAN DAN KEBENARAN IBU BAPA/ PENJAGA

Adalah saya ______________________________No. Kad Pengenalan _____________________________ibu bapa / penjaga kepada anak yang bernama ____________________ No. Kad Pengenalan / Surat Lahir _______________________ dengan ini memberi pengakuan bahawa saya membenarkan anak / anak jagaan saya seperti di atas menjadi sampel kajian bagi Kajian Tindakan Pendidikan Jasmani anjuran Guru Pelatih Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Perlis. Saya sedar tentang risiko yang dihadapi dan faham bahawa pihak Kementerian Pelajaran Malaysia / Jabatan Pelajaran Negeri / Sekolah akan mengambil tindakan yang perlu dan wajar bagi memastikan keselamatan pelajar pelajar semasa menjadi sampel kajian ini. Saya memahami bahawa sebarang kemalangan yang mungkin berlaku adalah tanggungjaawab sendiri tetapi pihak sekolah seberapa daya akan menjaga keselamatan dan kebajikan anak/ jagaan saya. Saya akan menasihati dan mengingatkan anak-anak / anak jagaan saya supaya patuh kepada arahan yang diberi oleh pegawai-pegawai yang bertanggungjawab / guru pengiring bagi program ini. Tandatangan ibu bapa / penjaga Nama No. Kad Pengenalan Tarikh No.telefon :_______________________________________ :_______________________________________ :_______________________________________ :_______________________________ :_______________________________________

Tandatangan & Cop Pengetua / Guru Besar

_______________________________________

LAMPIRAN C

KAD SITUASI TEMA : KITAR SEMULA TAJUK: KETANGKASAN SITUASI : Setiap kumpulan dikehendaki membayangkan bahawa mereka bekerja di pusat kitar semula. Situasinya bermula apabila seorang lelaki tua yang tidak dikenali datang membawa sampah yang tidak diasingkan lagi ke pusat mereka dan meninggalkan nya dihadapan pintu pusat tersebut. Jam di dinding menunjukan pukul 4.59 dimana waktu pusat kitar semula perlu ditutup dan menyiapkan semua kerja adalah pukul 5 petang. Dalam masa 1 minit, pekerja-pekerja dikehendaki mengasingkan dan mengambil sampah-sampah tersebut sepantas yang mungkin ke dalam tong kitar semula mengikut warna kumpulan masing-masing yang diwakili. Jika gagal gaji pekerja akan dipotong oleh majikan kerana dianggap tidak dapat bekerja dengan baik.

LAMPIRAN D KAD KITAR SEMULA

KITAR SEMULA

KITAR SEMULA

COKLAT

KITAR SEMULA

BIRU

LAMPIRAN E

BORANG PENILAIAN PERMAINAN BERTEMA (ROLE PLAY)

Nama Ahli Kumpulan : 1) ______________________________________________ 2) ______________________________________________ 3) ______________________________________________ 4) ______________________________________________ SKOR KUMPULAN

Tema Permainan: ____________________________________

Terangkan serba sedikit tentang permainan yang telah dimainkan:

_____________________________________________________

Bilangan ahli yang memberi kerjasama: ____________________________________

LAMPIRAN F BORANG PEMERHATIAN Tarikh : . Tajuk : ..

Tandakan ( / ) pada tingkah laku yang berkaitan dalam ruangan pemerhatian pada jadual dibawah: Status Bil 1 Tingkah laku murid Minat a) Memberi sepenuh tumpuan semasa proses p&p berlangsung. b) Murid kelihatan seronok melaksanakan aktiviti menggunakan kaedah yang diajar. Penglibatan a) Murid memberikan kerjasama dengan rakan sepasukan semasa menjalankan aktiviti. b) Murid melibatkan diri secara aktif semasa beraktiviti. Tingkah laku pasif a) Tidak melakukan aktiviti mengikut arahan. b) Menunjukkan reaksi tidak berminat dalam aktiviti yang dirancang. Masalah disiplin a) Mengganggu rakan lain b) Tidak mengendahkan arahan guru. Ada Tiada Ulasan

LAMPIRAN G

BORANG SOAL SELIDIK

TARIKH:__________________________________ TEMPAT:__________________________________ JANTINA: Sila tanda ( ) LELAKI PEREMPUAN

Arahan: Sila tandakan ( ) pada pernyataan dibawah berdasarkan perasaan dan pendapat anda sendiri tanpa pengaruh atau di suruh oleh orang lain.Pastikan hanyakan satu kotak ditanda ( ) bagi setiap pernyataan di bawah.

Status Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Pernyataan Ya Saya sangat meminati mata pelajaran pendidikan jasmani. Saya gembira melakukan aktiviti dalam kelas pendidikan jasmani pada hari ini. Tema yang digunakan oleh guru menarik minat saya. Peralatan yang digunakan oleh guru sesuai dengan tema yang digunakan. Saya dapat melibatkan diri secara aktif di dalam aktiviti pendidikan jasmani pada hari ini. Saya memberikan kerjasama kepada rakan sepasukan. Saya berasa sangat bersemangat semasa bermain tadi. Saya berasa tidak sabar untuk menunggu kelas pendidikan jasmani yang seterusnya. Tidak