Anda di halaman 1dari 1

PEMANTAUAN PIBG & SARANA PIBG

#Pemantauan PIBG di semua sekolah akan disambung pada 18 Ogos sehingga 30 Ogos 2013. #Setiap sekolah akan dipantau oleh Pegawai Pemantau PPD iaitu pegawai yang bertanggungjawab dalam program SEKATA di sekolah masing-masing. #Mohon perhatian semua Setiausaha PIBG untuk menyedia dan melengkapkan fail masing-masing. Bersama-sama ini disertakan senarai semak bagi proses pemantauan fail PIBG tersebut. Bil 1 Perkara Borang Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta Catatan -Telah dibekalkan kepada semua sekolah. -Dilengkapkan oleh pihak sekolah dan dibincang bersama pegawai pemantau

Isi kandungan fail PIBG: AJK Induk, Minit Mesyuarat Agung, Minit Mesyuarat AJK, Surat-surat rasmi, notis mesyuarat, penyata kewangan, surat-surat jemputan, Senarai nama AJK PIBG, JK Biro Maklumat, JK KSIB, Alumni , Senarai program PIBG yang telah/akan dijalankan, Contoh borang-borang PIBG ( contoh Lampiran PIBG dan BPA/PIBG/1, Maklumat sekolah angkat dari pihak/agensi luar (jika ada), Surat siaran pekeliling berkaitan dengan PIBG ( Contoh: SPI 5/2001, SPI 13/2002, SPI 14/2004), Sijil anugerah PIBG Cemerlang ( jika ada ). Papan kenyataan PIBG : Dikemaskini dengan informasi carta organisasi, gambar aktviti PIBG terkini, salinan mesyuarat agung, notis/hebahan terkini, senarai program/takwim PIBG 2013 dan lain-lain maklumat berkaitan. Peti cadangan (jika ada) Laporan ringkas ( termasuk gambar ) program program yang telah dianjurkan oleh PIBG melalui Sarana Ibu Bapa. Lain-lain dokumen ( jika ada)

Disediakan dan dilengkapkan

4 5