Anda di halaman 1dari 3

INSTITUT PERGURUAN BATU LINTANG

WAJ 3104
LITERASI BAHASA MELAYU

NAMA PELAJAR:
ELLEN CHAM SHWU YUH (851006-12-5396) / 2007041340026
LAW SENG HIE (860814-52-6256) / 2007041340029
LAW SIEW MEI (870508-52-6580) / 2007041340030
LEE LIH CHYNG (860925-49-5966) / 2007041340031
WONG CHAI MING (851005-52-6284) / 2007041340035
KURSUS: PROGRAM PERGURUAN PENDIDIKAN RENDAH
PENGAJIAN 4 TAHUN (PPPRP4T)
OPSYEN: PENGAJIAN CINA SEMESTER 2
AMBILAN: JANUARI 2007
PENSYARAH PEMBIMBING: ENCIK A. SAIFUDDIN
TARIKH MULA DAN TARIKH SERAHAN: 10 DAN 22 SEPTEMBER

Isi Kandungan

No.
1.

Perkara

Muka Surat

Bengkel Asas Membaca:


(a) Kaedah Abjad
(b) Kaedah Suku Kata

1-6

(c) Kaedah Fonik


(d) Kaedah Pandang dan Sebut
2.

Bengkel Aktiviti:
(a) Pratulisan

6 - 10

(b) Tulisan Mekanis


3.

Pengenalan tentang Pemulihan

4.

Pemulihan Membaca
(a) Saringan dan Diagnosis

11

12 - 18

(b) Kaedah Pengajaran Pemulihan Pembaca dan Penilaian


5.

Pemulihan Menulis
(a) Latihan Sebelum Menulis
(b) Latihan Menulis
(c) Huruf Besar

19 - 22

(d) Huruf Sambung


(e) Menulis Perkataan Dalam Tulisan Sambung
6.

Rujukan

23

7.

Lampiran

24 - 81