Anda di halaman 1dari 19

PRINSIP ASAS GRAFIK

(MINGGU 3)

1. KEPENTINGAN GRAFIK DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Lebih menarik dapat merangsang minat dan perhatian terhadap sesuatu aspek.
Mesej dapat disampaikan dengan lebih cepat, jelas dan ringkas spt. Mudah Terbakar, Merbahaya, Jimatkan Airdan lain-lain. Membantu meningkatkan daya ingatan teks dan gambar boleh membantu mengingat dengan lebih baik berbanding dengan teks sahaja.

Maklumat dapat disampaikan secara tersusun dan mengikut urutan yang telah ditetapkan oleh penyampai. Dapat mewakili fakta-fakta dan idea dalam bentuk yang padat dan ringkas.

Contoh: penggunaan grafik dalam poster, carta dan graf tidak memerlukan maklumat lisan yang banyak untuk memberi kefahaman kepada pelajar.

Melahirkan manusia yang lebih kreatif dan inovatif.

2. KEPENTINGAN WARNA DALAM HIDUP KITA

Warna menjadikan dunia lebih indah.


Warna berfungsi untuk mengasingkan dan menegaskan sesuatu elemen tumpuan. Visual kelihatan mudah dilihat dan mudah difahami. Warna menimbulkan ruang, bentuk, jalinan dan rupa.

Setiap warna mempunyai peranan dan fungsinya: WARNA WARNA WARNA WARNA WARNA KUNING- DIRAJA-CEMERLANG MERAH KEMAKMURAN HIJAU SEGAR PUTIH BERSIH HITAM - SEDIH

3. KESAN BENTUK SESUATU OBJEK KEPADA MURID

Bentuk objek atau Visual jika digunakan bersama teknologi pengajaran dapat meningkatkanpencapaian Menjadikan idea (perkataan) lebih konkrit.
Memotivasikan pelajar kerana dapat menarik dan mengekalkan perhatian pelajar. Memudahkan idea atau maklumat yang sukar difahami. Meningkatkan kefahaman jika digunakan bersama kapur dan tutur.

Bentuk atau visual yang baik dapat meningkat komunikasi antara punca (Guru) danpenerima (pelajar).
Mempastikan kebolehbacaan (dapat lihat perkataan dan imej dengan jelas). Mudah untuk interpretasi mesej. Dapat libatkan dan tarik perhatian pelajar. Dapat tarik perhatian kepada perkara yang terpenting. Digunakan untuk membantu sebarang komuniksi bentuk bukan visualseperti tutur atau perkataan

4. BAGAIMANA ELEMEN REKAAN SENI VISUAL DAPAT DITERAPKAN DALAM MENGHASILKAN BAHAN-BAHAN PEMBELAJARAN MURID.

Rekaan grafik dihasilkan melalui pengolahan elemen dan prinsip rekaan Seni Visual.
Elemen-elemen ini terbahagi kepada lima (5) jenis iaitu: 1)Garisan 2)Rupa positif dan rupa negatif. 3)Bentuk 4)Warna 5)Ruang

1. Garisan:

2. Rupa positif dan rupa negatif:

3. Bentuk:

4. Warna:

5. Ruang:

5. KEPENTINGAN MENGAMBIL KIRA PRINSIP REKAAN DALAM PENGHASILAN BAHAN DAN CARA IA MEMBANTU PEMBELAJARAN MURID

Prinsip visual berperananmenghasilkan sesuatu produk yang menarik dan berkesan.

Prinsip ini tidakharus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid, namun pengetahuan tentangnya dapat memandu kita dalam menghasilkan sesuatu rekaan visualyang baik.