Anda di halaman 1dari 2

2

1.5
A 5'
1

A 10'
A 15'

0.5
0
1

200
150
B 5'
100

B 10'
B 15'

50
0
1

16
14
12
10
8
6
4
2
0

C 5'
C 10'
C 15'

600
500
400

D 5'

300

D 10'

200

D 15'

100
0
1

TABEL PENGAMATAN LAJU FOTOSINTESIS TANAMAN Hydrilla verticilata

NO

PERLAKUAN

JUMLAH
GELEMBUNG
ULANGAN

WAKTU
I

II

RATA-RATA

III

5'
10'

0
2

1
2

0
0

0,33333333
1,33333333

15'
5'
10'

0
3
9

0
1
13

0
1
12

0
1,66666667
11,3333333

15'
5'
10'

23
2
4

35
2
5

200
0
3

86
1,33333333
4

15'
5'
10'

11
126
311

10
179
156

16
73
103

12,3333333
126
190

15'

508

225

127

286,666667

HISTOGRAM RATA-RATA LAJU FOTOSINTESIS TANAMAN Hidrylla verticilata


600
500
400
JUMLAH GELEMBUNG
300
200
RATA-RATA
100
0
5' 10' 15' 5' 10' 15' 5' 10' 15' 5' 10' 15'
A