Anda di halaman 1dari 25

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism i autorizaiei de construire/desfiinare .

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism (art.19 Norme 839/2009 de a licare a !e"ii #0/1991$
(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoan fizic sau juridic interesat - trebuie s depun la emitent o documentaie cuprinznd: a) cererea-tip (formularul-model F.1 !"#"#" pentru emiterea certificatului de urbanism$), %n conformitate cu precizrile pri&ind completarea acesteia, cuprinznd: 1. elementele de identificare a solicitantului' (. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicit emiterea certificatului de urbanism, respecti& localitate, numr cadastral )i numr de carte funciar, %n cazul %n care le*ea nu dispune altfel' +. elementele care definesc scopul solicitrii' b) planuri cadastrale,topo*rafice, cu e&idenierea imobilelor %n cauz, astfel: 1. pentru imobilele ne%nscrise %n e&idenele de cadastru )i publicitate imobiliar: plan de %ncadrare %n zon, la una din scrile 1:1-.---, 1:..---, 1:(.---, 1:1.---, 1:.--, dup caz, eliberat, la cerere, de ctre oficiul de cadastru )i publicitate imobiliar' (. pentru imobilele %nscrise %n e&idenele de cadastru )i publicitate imobiliar: e/tras din planul cadastral de pe ortofotoplan )i e/tras de carte funciar pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de ctre biroul de cadastru )i publicitate imobiliar. c) documentul de plat a ta/ei de eliberare a certificatului de urbanism, %n copie. (() Potri&it pre&ederilor art. 0 alin. (1) )i (1) din 2e*e, certificatul de urbanism este un act de informare pri&ind re*imul juridic, economic )i te3nic al imobilului, precum )i cerinele urbanistice specifice amplasamentului, determinate %n conformitate cu pre&ederile documentaiilor de urbanism a&izate )i aprobate, document care se elibereaz, la cerere, oricrui solicitant - persoan fizic sau persoan juridic - nefiind necesar prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care s ateste dreptul de proprietate. (+) 4e interzice emitentului s condiioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabil a unei documentaii de urbanism pentru imobilul %n cauz, precum )i a oricror documentaii te3nice de definire a scopului solicitrii. (1) Potri&it 2e*ii, certificatul de urbanism nu ine loc de autorizaie de construire,desfiinare )i nu confer dreptul de a e/ecuta lucrri de construcii.

Documentele necesare emiterii autorizaiei de construire/desfiinare (art.20 Norme 839/2009 de a licare a !e"ii #0/1991$
(1) 5ocumentaia pentru autorizarea e/ecutrii lucrrilor de construcii elaborat %n conformitate cu pre&ederile le*ale %n &i*oare, %n temeiul )i cu respectarea pre&ederilor documentaiilor de urbanism aprobate, potri&it le*ii, pe ln* cererea pentru emiterea autorizaiei de construire, inclusi& ane/a - se utilizeaz formularul-model F.6 !"#"#" pentru emiterea autorizaiei de construire,desfiinare$ obinut de la emitent - &a conine, %n mod obli*atoriu, urmtoarele documente: a) certificatul de urbanism, %n copie' b) do&ada titlului asupra imobilului, teren )i,sau construcii, %n copie le*alizat, sau, dup caz, e/trasul de plan cadastral actualizat la zi )i e/trasul de carte funciar de informare actualizat la zi, %n cazul %n care le*ea nu dispune altfel' c) documentaia te3nic - 5.7., %n dou e/emplare, dintre care un e/emplar se ar3i&eaz la emitent )i un e/emplar &izat spre nesc3imbare se returneaz beneficiarului' d) a&izele, acordurile )i punctul de &edere,actul administrati& al autoritii pentru protecia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, %n copie' e) studiile de specialitate, nota te3nic justificati& sau raportul de e/pertiz te3nic pentru lucrri de inter&enie la construcii e/istente )i,sau raportul de audit ener*etic pentru lucrri de inter&enie %n &ederea cre)terii performanei ener*etice la cldiri, solicitate prin certificatul de urbansim, %n condiiile le*ii, un e/emplar' (() 8n conformitate cu pre&ederile art. 6 alin. (() din 2e*e, documentaia pentru autorizarea e/ecutrii lucrrilor de desfiinare, elaborat %n temeiul )i cu respectarea pre&ederilor documentaiilor de urbanism, a&izate )i aprobate, potri&it le*ii, are aceea)i structur cu documentaia pentru autorizaia de construire )i este considerat complet dac, pe ln* cererea pentru emiterea autorizaiei de desfiinare - inclusi& ane/a - (se utilizeaz formularulmodel F.6 !"#"#" pentru emiterea autorizaiei de construire,desfiinare$ obinutde la emitent), completat cu elementele de identificare )i datele te3nice conform documentaiei te3nice - 5.7.9.5. cuprinde acelea)i documente menionate la alin. (1), adaptate scopului, precum )i certificatul de atestare fiscal pri&ind &aloarea de impozitare a imobilului (%n copie). (+) 2a depunerea documentaiei pentru autorizarea e/ecutrii lucrrilor de construcii se &or a&ea %n &edere urmtoarele: a) %n conformitate cu pre&ederile art. : alin. (1) din 2e*e, odat cu autorizaia de construire,desfiinare se solicit, de re*ul, )i autorizarea or*anizrii e/ecutrii lucrrilor. 8n aceast situaie, solicitantul are obli*aia de a prezenta, pe ln* documentaia te3nic - 5.7. pentru autorizarea e/ecutrii lucrrilor de baz (5.7.9.!.), documentaia te3nic - 5.7. pentru or*anizarea e/ecutrii lucrrilor (5.7.;.".) - piese scrise )i desenate -, %ntocmit %n baza pre&ederilor ane/ei nr. 1 la 2e*e, %mpreun cu a&izele specifice aferente (a&iz circulaie, a&iz pentru ocuparea temporar a domeniului public, a&iz sanitar, a&iz,contract cu societatea de salubritate )i altele asemenea, dup caz), %n dou e/emplare' b) %n situaia %n care, prin certificatul de urbanism a fost solicitat elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se ane/eaz documentaiei, inclusi& a&izele,aprobrile obinute pentru acestea (dou e/emplare). 2a ne&oie, solicitantului i se &a putea cere prezentarea studiilor %n %ntre*ul lor.

Definiie (art.30 Norme 839/2009 de a licare a !e"ii #0/1991$


(1) %ertificatul de urbanism este actul de informare al autoritii administraiei publice competente s emit autorizaii de construire,desfiinare, pre&zute la art. 1 alin. (1) )i art. 1+ lit. a) din 2e*e, care se emite, %n principal, %n &ederea %nceperii procedurii de autorizare a e/ecutrii lucrrilor de construcii, precum )i a instalaiilor aferente acestora, inclusi& pentru desfiinarea construciilor ori a altor lucrri ori amenajri (() Prin !ertificatul de urbanism, potri&it pre&ederilor art. 0 alin. (1) din 2e*e, se aduc la cuno)tin in&estitorului,solicitantului informaii - e/istente la data solicitrii, %n conformitate cu pre&ederile planurilor urbanistice )i ale re*ulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dup caz, a&izate )i aprobate potri&it le*ii - cu pri&ire la cerinele te3nice ale amplasamentului, precum )i la obli*aiile pe care acesta le are %n procedura de autorizare a e/ecutrii lucrrilor de construcii, pri&ind: a) re*imul juridic, economic )i te3nic al imobilului - teren )i,sau construcii e/istente la data solicitrii -, %n conformitate cu pre&ederile planurilor urbanistice )i ale re*ulamentelor aferente acestora, ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dup caz, a&izate )i aprobate potri&it le*ii' b) cerinele urbanistice specifice amplasamentului' c) a&izele,acordurile le*ale necesare %n &ederea autorizrii' d) obli*aia de a contacta autoritatea competent pentru protecia mediului, %n scopul obinerii punctului de &edere )i, dup caz, al actului administrati& al acesteia, %n &ederea autorizrii. (+) !ertificatul de urbanism se elibereaz solicitantului %n termen de cel mult +- de zile calendaristice de la data %nre*istrrii cererii, menionndu-se %n mod obli*atoriu scopul emiterii acestuia. (1) Potri&it pre&ederilor art. 0 alin. (.) din 2e*e, %n baza !ertificatului de urbanism nu este permis e/ecutarea lucrrilor de construcii. (.) !ertificatul de urbanism se mai emite, %n conformitate cu pre&ederile art. 0 alin. (0) din 2e*e, pentru %ndeplinirea procedurilor le*ale de concesionare de terenuri, %n &ederea adjudecrii prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice %n faza de documentaie te3nicoeconomic <4tudiu de fezabilitate<, ori similar acesteia, precum )i pentru cereri %n justiie )i operaiuni notariale pri&ind circulaia imobiliar, atunci cnd operaiunile respecti&e au ca obiect %mpreli ori comasri de parcele solicitate %n scopul realizrii de lucrri de construcii, precum )i constituirea unei ser&itui de trecere cu pri&ire la un imobil. (0) Pentru aceea)i parcel (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitani, indiferent de calitatea acestora %n raport cu proprietatea asupra parcelei. 8n aceast situaie certificatele de urbanism urmeaz a a&ea acela)i coninut cu caracter de informare (pri&ind re*imul juridic, economic )i te3nic al imobilului) conform pre&ederilor documentaiilor de urbanism aprobate, potri&it le*ii, pentru toi solicitanii.

De unerea documentaiei (art.33 Norme 839/2009 de a licare a !e"ii #0/1991$


(1) =n &ederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie s depun la emitent autoritile pre&zute la art. 1 din 2e*e - actele menionate la art. 1>. (() !ererea tip pentru eliberarea certificatului de urbanism ( Formularul-model F.1 !"#"#" pentru emiterea certificatului de urbanism$) se procur de la emitent )i se completeaz cu datele solicitate. (+) 2a depunerea cererii-tip, emitentul comunic solicitantului cuantumul ta/ei necesare eliberrii certificatului de urbanism, calculat potri&it re*lementrilor le*ale %n &i*oare, solicitantul a&nd obli*aia de a ac3ita ta/a de %ndat )i de a prezenta copia documentului de plat.

&erificarea coninutului documentaiei (art.3' Norme 839/2009 de a licare a !e"ii #0/1991$


(1) ?erificarea coninutului documentaiei depuse pentru obinerea certificatului de urbanism se efectueaz %n cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate or*anizate %n cadrul consiliului judeean sau al primriei, dup caz, constatndu-se dac: a) cererea este corect adresat emitentului - pre)edintele consiliului judeean, primarul *eneral al municipiului @ucure)ti, sau primarul, dup caz - conform competenelor de emitere stabilite de 2e*e' b) cererea tip este completat corect' c) elementele de identificare pri&ind solicitantul )i imobilul sunt suficiente, potri&it precizrilor pri&ind completarea Formularului-model F.1 - !"#"#" pentru emiterea certificatului de urbanism$ d) este precizat (declarat) scopul pentru care se solicit certificatul de urbanism' e) e/ist documentul de plat a ta/ei pentru emiterea certificatului de urbanism. f) e/ist e/trasul de plan cadastral actualizat la zi, respecti& e/trasul de carte funciar pentru informare, eliberate la cerere de ctre biroul de cadastru )i publicitate imobiliar. (() 5ac documentatia depus este incomplet sau cu elemente de identificare insuficiente, %n termen de . zile de la data %nre*istrrii acest lucru se notific %n scris solicitantului, cu menionarea elementelor lips din documentaie, care se restituie %n &ederea completrii. (+) 8n situaia pre&zut la alin. ((), %ncepnd cu data notificrii, termenul le*al de +- de zile calendaristice pentru emiterea certificatului de urbanism se decaleaz cu numrul de zile necesar solicitantului pentru a elabora modificrile,completrile aduse documentaiei iniiale, ca urmare a notificrii precum )i a depune )i %nre*istra documentaia complet. (1) =n situatia pre&zut la alin. (+) ta/a %ncasat nu se restituie, urmnd a fi utilizat pentru eliberarea certificatului de urbanism dup depunerea documentatiei complete.

(edactarea certificatului de urbanism (art.3# Norme 839/2009 de a licare a !e"ii #0/1991$


(1) %ertificatul de urbanism se redacteaz %n baza cererii )i a documentaiei complete depuse, %n deplin concordan cu pre&ederile documentaiilor de urbanism aprobate )i cu situaia real din teren la data solicitrii, utilizndu-se formularul-model F.0 !"#7=F=!97 5" A#@9B=4C$ (() !ertificatul de urbanism solicitat %n &ederea realizrii unor lucrri de construcii se redacteaz fcndu-se specificrile necesare pri&ind: a) re*imul juridic, economic )i te3nic al imobilului' b) %ncadrarea,ne%ncadrarea lucrrilor %n pre&ederile documentatiilor de urbanism )i,sau de amenajare a teritoriului aprobate' c) nominalizarea a&izelor, acordurilor, punctului de &edere )i, dup caz, a actului administrati& al autoritii competente pentru protecia mediului, care trebuie s %nsoeasc documentaia te3nic - 5.7.' d) necesitatea %ntocmirii, dup caz, a unor documentaii de urbanism suplimentare, de tip P.A.D. sau P.A.5., care s justifice solutia urbanistic propus, sau s modifice re*lementrile urbanistice e/istente pentru zona de amplasament, dup caz, %n conformitate cu pre&ederile art. +( alin. (+), cu indicarea elementelor tematice care urmeaz a fi rezol&ate prin acestea. (+) 8n !ertificatul de urbanism se %nscriu informaiile cunoscute de emitent la data emiterii e/trase din documentaiile de urbanism )i din re*ulamentele de urbanism aferente, aprobate potri&it le*ii, sau %n lipsa acestora din #e*ulamentul *eneral de Arbanism - #EA - aprobat prin Fotrrea Eu&ernului nr. .(.,1>>0, republicat, pri&ind re*imul juridic, economic )i te3nic al imobilului - teren )i,sau construcii -, dup cum urmeaz: a) #e*imul juridic: 1. situarea imobilului %n intra&ilan sau %n afara acestuia' (. natura proprietii sau titlul asupra imobilului, conform e/trasului de carte funciar pentru informare, eliberat la cerere de ctre biroul de cadastru )i publicitate imobiliar' +. ser&ituile care *re&eaz asupra imobilului, dreptul de preemiune, zona de utilitate public' 1. includerea imobilului %n listele monumentelor istorice )i,sau ale naturii ori %n zona de protecie a acestora, dup caz. b) #e*imul economic: 1. folosina actual' (. destinaia stabilit prin planurile de urbanism )i de amenajare a teritoriului aprobate' +. re*lementri ale administraiei publice centrale )i,sau locale cu pri&ire la obli*aiile fiscale ale in&estitorului' 1. alte pre&ederi rezultate din 3otrrile consiliului local sau judetean cu pri&ire la zona %n care se afl imobilul. c) #e*imul te3nic: 1. informaii e/trase din documentaiile de urbanism, inclusi& din re*ulamentele de urbanism aferente, din planul cadastral deinut de oficiul de cadastru )i publicitate imobiliar, ori din planurile de amenajare a teritoriului, dup caz, precum )i restriciile impuse, %n situaia %n care asupra imobilului este instituit un re*im urbanistic special (zon protejat, interdicii

temporare sau definiti&e de construire)' %n funcie de comple/itatea )i de &olumul informaiilor, acestea se &or putea prezenta )i %ntr-o ane/ la certificatul de urbanism (cu meniunea e/pres c aceasta face parte inte*rant din certificatul de urbanism)' (. obli*aii,constrn*eri de natur urbanistic ce &or fi a&ute %n &edere la priectarea in&estiiei: (i) re*imul de aliniere a terenului )i construciilor fa de drumurile publice adiacente' (ii) retra*erile )i distanele obli*atorii la amplasarea construciilor fa de proprietile &ecine' (iii) elemente pri&ind &olumetria )i,sau aspectul *eneral al cldirilor %n raport cu imobilele %n&ecinate, precum )i alte pre&ederi e/trase din documentatii de urbanism, din re*ulamentul local de urbanism, din P.A.D., P.A.5. sau din #e*ulamentul Eeneral de Arbanism, dup caz' (i&) %nlimea ma/im admis pentru construciile noi (total, la corni), la coam, dup caz) )i caracteristicile &olumetrice ale acestora, e/primate att %n numr de ni&eluri, ct )i %n dimensiuni reale (metri)' (&) procentul ma/im de ocupare a terenului (P;7) )i coeficientul ma/im de utilizare a terenului (!A7), raportate la suprafaa de teren corespunztoare zonei din parcel care face obiectul solicitrii' (&i) dimensiunile )i suprafetele minime )i,sau ma/ime ale parcelelor (%n cazul proiectelor de parcelare)' +. ec3iparea cu utilitti e/istente )i referine cu pri&ire la noi capaciti pre&zute prin studiile )i documentaiile anterior aprobate (ap, canalizare, *aze, ener*ie electric, ener*ie termic, telecomunicatii, transport urban etc.)' 1. circulaia pietonilor )i a auto&e3iculelor, accesele auto )i parcajele necesare %n zon, potri&it studiilor )i proiectelor anterior aprobate. (1) 8n &ederea %ncadrrii in&estiiei %n re*lementrile urbanistice, aprobate %n condiiile le*islaiei %n &i*oare pri&ind amenajarea teritoriului )i urbanismul, la cerere, autoritatea administraiei publice locale competent ane/eaz la certificatul de urbanism informaiile necesare cuprinse %n documentaiile urbanistice, anterior aprobate, pentru zona de interes, respecti& P.A.E.,P.A.D., inclusi& #.2.A. aferent - e/trase din plan)ele de re*lementri, ec3ipare te3nico-edilitar, A7#, dup caz - pe care are obli*aia de a marca retra*erile obli*atorii care *enereaz limitele edificabilului %n raport cu &ecintile, precum )i alte elemente apreciate ca necesare. "/trasul din P.A.E.,P.A.D. se ane/eaz )i %n situaia %n care sa cerut elaborarea, %n condiiile )i cu respectarea pre&ederilor 2e*ii nr. +.-,(--1 pri&ind amenajarea teritoriului )i urbanismul, cu modificrile )i completrile ulterioare, a unei documentaii de urbanism premer*toare - P.A.D. sau P.A.5. -, dup caz. (.) 8n cazul inter&eniilor necesare pentru consolidarea )i,sau reabilitarea cldirilor colecti&e de orice fel (cu mai muli proprietari %n acela)i imobil), %n situaia %n care unii proprietari nu %)i dau acordul, %n &ederea ur*entrii autorizrii )i a demarrii lucrrilor de consolidare, lipsa acordului acestora &a putea fi suplinit de 3otrrea asociaiei de proprietari, adoptat %n condiiile le*ii. (0) 8n cazul condominiilor - imobile formate din teren cu una sau mai multe construcii (corpuri de cldiri sau tronsoane,ansamblu rezidenial format din locuine indi&iduale %n care e/ist proprieti comune )i proprieti indi&iduale -, %n toate situaiile %n care este necesar e&idenierea defalcat a participrii acestora, cotele-pri din proprietatea indi&iz se

determin, conform pre&ederilor art. 1- alin. (+) din 2e*e, proporional cu suprafaa util a locuinelor, a caselor de &acan, ori a suprafeelor cu alt destinaie din cldire, dup caz. (:) "mitentul certificatului de urbanism are obli*atia de a %nscrie %n rubrica rezer&at scopul utilizrii actului cate*oria de lucrri declarat de solicitant )i %nscris %n Formularulmodel F.1 - !"#"#" pentru emiterea certificatului de urbanism$, %n concordan cu precizrile la acesta. (6) =n cazul %n care scopul pentru care se solicit eliberarea certificatului de urbanism nu se %ncadreaz %n pre&ederile documentatiilor de urbanism )i de amenajare a teritoriului aprobate, certificatul de urbanism se elibereaz cu mentionarea incompatibilittilor rezultate, inclusi& posibilitatea,imposibilitatea realizrii obiecti&ului de in&estiii. (>) !ertificatul de urbanism se completeaz, %n funcie de scopul pentru care a fost solicitat, dup cum urmeaz: a) pentru operaiuni notariale pri&ind circulaia imobiliar, efectuate %n scopul precizat la art. 0 alin. (0) din 2e*e, formularul se completeaz pn la pct. + inclusi&' b) pentru situaia %n care scopul declarat este realizarea de lucrri de construcii, se completeaz %n totalitate' c) pentru cererii %n justiie se &a completa %n funcie de cerinele acestora. (1-) Pe toate documentele ane/ la certificatul de urbanism se aplic )tampila-model <9ne/ la !ertificatul de urbanism nr. ...... <, prezentat %n ane/a nr. 1. (11) 8n &ederea autorizrii e/ecutrii lucrrilor de bran)amente,racorduri, prin certificatul de urbanism se solicit: proiectul de e/ecuie, contractul pe baza cruia se e/ecut lucrrile, ta/a pentru ocuparea domeniului public, a&izul 9dministraiei 5omeniului Public,9dministraiei strzilor, a&izele administratorilor,furnizorilor de reele, dup caz, a&izul !omisiei de coordonare reele (pentru e/tinderi).

Definiie (art.'2 Norme 839/2009 de a licare a !e"ii #0/1991$


(1) )utorizaia de construire/desfiinare este, %n conformitate cu pre&ederile art. ( alin. (1) din 2e*e, actul final de autoritate al administraiei publice competente potri&it le*ii, %n baza cruia se pot e/ecuta lucrri de construcii )i pe baza cruia se asi*ur aplicarea msurilor le*ale referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, e/ploatarea )i postutilizarea construciilor cu pri&ire la construirea, respecti& desfiinarea construciilor, inclusi& a instalaiilor aferente, precum )i a amenajrilor, dup caz. (() 2ucrrile de e/ecuie a instalaiilor aferente construciilor se autorizeaz, de re*ul, odat cu lucrrile de construcii, constituind %mpreun cu acestea lucrrile de baz. 8n anumite situaii, lucrrile de e/ecuie a instalaiilor aferente construciilor se pot autoriza separat. (+) Potri&it definiiei cuprins %n ane/a nr. ( la 2e*e, instalaiile aferente construciilor sunt ec3ipamentele care asi*ur utilitile - ap, canal, ener*ie electric )i termic, &entilaii, comunicaii, etc. - necesare funcionrii construciilor, care sunt situate %n interiorul limitei de proprietate, de la bran)ament,racord la utilizatori, indiferent dac acestea sunt sau nu %ncorporate %n construcie. (1) Atilajele, ec3ipamentele )i instalaiile te3nolo*ice industriale nu sunt de natura instalaiilor aferente construciilor, a)a cum sunt acestea definite %n ane/a nr. ( la 2e*e. (.) Potri&it pre&ederilor art. : alin. (1) din 2e*e, autorizaia de construire se emite pentru e/ecutarea lucrrilor de baz )i a celor aferente or*anizrii e/ecutrii lucrrilor, a)a cum sunt definite la art. + alin. (1) din 2e*e.

&erificarea coninutului documentaiei de use (art.'* Norme 839/2009 de a licare a !e"ii #0/1991$
(1) 4tructurile de specialitate or*anizate %n cadrul consiliilor judeene, Primriei Cunicipiului @ucure)ti )i primriilor municipiilor, sectoarelor municipiului @ucure)ti, ora)elor )i, dup caz, ale comunelor, precum )i persoana cu responsabilitate %n domeniul urbanismului, amenajrii teritoriului )i autorizrii e/ecutrii lucrrilor de construcii din cadrul primriilor comunale sau, dup caz, structurile de specialitate ale autoritilor administraiei publice centrale competente, conform 2e*ii, s emit autorizaii de construire, au obli*aia de a &erifica dac documentaia este complet, constatnd dac: a) cererea este adresat autoritii administraiei publice locale competent, potri&it 2e*ii, s emit autorizaia' b) formularul cererii )i ane/a sunt completate corespunztor' c) certificatul de urbanism este %n &alabilitate, iar scopul eliberrii sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare' d) e/ist do&ada titlului solicitantului asupra imobilului, teren )i,sau construcii, precum )i, dup caz, a e/trasului de plan cadastral )i a e/trasului de carte funciar de informare, actualizate la zi, dac le*ea nu dispune altfel' e) documentaia te3nic - 5.7. este complet )i conform cu pre&ederile ane/ei nr. 1 la 2e*e )i ale prezentelor norme metodolo*ice' f) e/ist a&izele )i acordurile fa&orabile )i, dup caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism' *) e/ist referatele de &erificare a proiectului )i, dup caz, referatele de e/pertizare te3nic,audit ener*etic, dup caz' 3) se face do&ada ac3itrii ta/elor le*ale necesare emiterii autorizaiei de construire,desfiinare' i) este aplicat pe piesele scrise )i desenate parafa emis de ;rdinul 9r3itecilor din #omnia, care confirm dreptul ar3itectului,conductorului ar3itect, dup caz, de a proiecta )i semna documentaiile, %n condiiile pre&ederilor art. > alin. (1) lit. a) )i art. (1 alin. (1) lit. c) din 2e*e. (() 8n situaia %n care, %n urma analizei documentaiei depuse, se constat faptul c documentaia te3nic - 5.7. este incomplet sau necesit clarificri te3nice, potri&it pre&ederilor art. : alin. (+) din 2e*e, acest lucru se notific %n scris solicitantului, %n termen de . zile calendaristice de la data %nre*istrrii, cu menionarea elementelor necesare %n &ederea completrii acesteia. 8ncepnd cu data notificrii, termenul le*al de +- de zile calendaristice pentru emiterea autorizaiei de construire,desfiinare se decaleaz cu numrul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune )i %nre*istra modificrile,completrile aduse documentaiei te3nice iniiale ca urmare a notificrii. (+) #esponsabilitatea emiterii unei autorizaii pe baza unei &erificri superficiale sau prtinitoare re&ine, %n e*al msur, att semnatarilor autorizaiei, ct )i persoanelor fizice cu atribuii %n &erificarea documentaiilor )i elaborarea,emiterea autorizaiilor de construire care rspund material, contra&enional, ci&il )i penal, dup caz, pentru nerespectarea termenelor pre&zute la art. 1+ alin. (() )i (+).

(1) 8n temeiul pre&ederilor art. : alin. (>) din 2e*e, autoritatea administraiei publice locale,competente, potri&it 2e*ii, emitent a autorizaiei de construire,desfiinare, nu este responsabil pentru e&entualele prejudicii ulterioare cauzate de e/istena la momentul emiterii actului a unor liti*ii aparinnd solicitantului, aflate pe rolul instanelor judectore)ti, pri&ind imobilul - teren )i,sau construcii -, situaie %n care responsabilitatea re&ine e/clusi& solicitantului, cu e/cepia cazului %n care liti*iul a fost notat %n cartea funciar )i este e&ideniat %n e/trasul de carte funciar depus de solicitant. (.) =n situatia pre&zut la alin. (() ta/a pentru autorizare %ncasat nu se restituie, urmnd a fi utilizat pentru emiterea autorizaiei dup depunerea documentatiei complete.

+,aminarea te-nic. i a/izarea documentaiei (art.'0 Norme 839/2009 de a licare a !e"ii #0/1991$
(1) "/aminarea te3nic a documentaiei depuse se efectueaz de structurile de specialitate )i are ca obiect documentaia te3nic - 5.7. pentru autorizarea e/ecutrii lucrrilor de construire (5.7.9.!.G 5.7.;.".) sau de desfiinare (5.7.9.5.G 5.7.;.".), dup caz, inclusi& datele %nscrise %n ane/a la cerere, )i const %n e/aminarea modului %n care sunt respectate: a) datele )i condiiile cerute prin certificatul de urbanism' b) re*lementrile cu pri&ire la %ntocmirea )i coninutul proiectului supus autorizrii, a)a cum rezult din ane/a nr. 1 la 2e*e, coroborate cu pre&ederile art. (1 alin. (1) )i art. (6' c) pre&ederile cu pri&ire la competenele proiectanilor pentru semnarea documentaiilor, %n conformitate cu pre&ederile art. > din 2e*e )i ale 2e*ii nr. 161,(--1 pri&ind or*anizarea )i e/ercitarea profesiei de ar3itect, republicat' d) pre&ederile cu pri&ire la &erificarea proiectelor de ctre &erificatori de proiecte atestai potri&it pre&ederilor 2e*ii nr. 1-,1>>. pri&ind calitatea %n construcii, cu modificrile ulterioare )i ale Fotrrii Eu&ernului nr. >(.,1>>. pentru aprobarea #e*ulamentului de &erificare )i e/pertizare te3nic de calitate a proiectelor, a e/ecuiei lucrrilor )i a construciilor, %n &ederea asi*urrii cerinelor de calitate a proiectului' e) introducerea condiiilor din a&izele, acordurile, punctul de &edere al autoritii competente pentru protecia mediului )i, dup caz, actul administrati& al acesteia, fa&orabile, obinute %n condiiile 2e*ii, precum )i, dup caz, din studiile cerute prin certificatul de urbanism' (() 8n situaia %n care documentaia prezentat este conform e/i*enelor cuprinse la alin. (1), structura de specialitate a emitentului promo&eaz documentaia %n &ederea emiterii autorizaiei de construire,desfiinare.

(edactarea autorizaiei de construire/desfiinare (art.'8 Norme 839/2009 de a licare a !e"ii #0/1991$


(1) 9utorizaia de construire,desfiinare se redacteaz de ctre structura de specialitate din cadrul administraiei publice judeene, municipale, or)ene)ti sau comunale, ori de persoana cu responsabilitate %n domeniile urbanismului, amenajrii teritoriului )i autorizrii e/ecutrii lucrrilor de construcii din cadrul primriilor care nu au or*anizate structuri de specialitate, prin completarea Formularul-model F.11 - 9A7;#=D9H=" 5" !;B47#A=#",5"4F==BH9#"$, %n conformitate cu documentaia prezentat. (() Prin autorizaia de construire,desfiinare emitentul poate impune anumite condiii pentru perioada e/ecutrii lucrrilor autorizate, rezultate din aplicarea normelor *enerale )i locale, pri&ind: a) condiiile de utilizare a domeniului public (accese %n zona )antierului, staionri ale utilajelor, %nc3ideri de drumuri publice, ocupri temporare de spaii publice, treceri temporare sau spturi %n spaiile publice, de&ieri ale circulaiei auto sau pietonale, protecia circulaiei, e/ecutarea unor drumuri pro&izorii, folosirea unor elemente de reclam etc.)' b) msurile de protejare a proprietilor particulare %n&ecinate' c) msurile de protecie sanitar )i social %n situaia cazrii unor muncitori sezonieri (e/ecutarea de baracamente, *rupuri sociale, *rupuri sanitare, dotri de toate tipurile %n cazul unui numr mai mare de muncitori, plata ser&iciilor suplimentare prestate de unitile e/istente etc.)' d) msurile de securitate la incendiu. (+) 8n situaia autorizrii e/ecutrii lucrrilor pentru construcii cu caracter pro&izoriu, la pct. + din Formularul-model F.11 - 9A7;#=D9H=" 5" !;B47#A=#",5"4F==BH9#"$ emitentul are obli*aia de a face precizri pri&ind obli*aiile care decur* din <caracterul pro&izoriu )i durata de e/isten limitat pn la......<, inclusi& precizri pri&ind termenul de %ncetare a funcionrii obiecti&ului autorizat. (1) 8n situaia %n care formularul tipizat nu permite %nscrierea tuturor meniunilor necesare, acestea se &or putea insera %ntr-o ane/ la autorizaie (cu meniunea e/pres c aceasta face parte inte*rant din autorizaia de construire,desfiinare). (.) 5ocumentaia te3nic - 5.7. (5.7.9.!., 5.7.9.5., 5.7.;."., dup caz), constituie documentul martor al autorizrii, scop %n care i se aplic )tampila <?=D97 4P#" B"4!F=C@9#"<, pre&zut %n 9ne/a nr. . - Codel )tampil ?=D97 4P#" B"4!F=C@9#"$, pe toate piesele scrise )i desenate componente. An e/emplar se restituie solicitantului odat cu autorizaia, iar al doilea e/emplar rmne %n ar3i&a emitentului autorizaiei.

%+(1232%)1 D+ 4(5)N267
conform art. 3' din 8rdinul 839/2009 entru a robarea Normelor metodolo"ice de a licare a !e"ii #0/1991 &erificarea coninutului documentaiei de use entru obtinerea certificatului de urbanism (1) ?erificarea coninutului documentaiei depuse pentru obinerea certificatului de urbanism se efectueaz %n cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate or*anizate %n cadrul consiliului judeean sau al primriei, dup caz, constatndu-se dac: a) cererea este corect adresat emitentului - pre)edintele consiliului judeean, primarul *eneral al municipiului @ucure)ti, sau primarul, dup caz - conform competenelor de emitere stabilite de 2e*e' b) cererea tip este completat corect' c) elementele de identificare pri&ind solicitantul )i imobilul sunt suficiente, potri&it precizrilor pri&ind completarea Formularului-model F.1 - !"#"#" pentru emiterea certificatului de urbanism$ d) este precizat (declarat) scopul pentru care se solicit certificatul de urbanism' e) e/ist documentul de plat a ta/ei pentru emiterea certificatului de urbanism. f) e/ist e/trasul de plan cadastral actualizat la zi, respecti& e/trasul de carte funciar pentru informare, eliberate la cerere de ctre biroul de cadastru )i publicitate imobiliar. (() 5ac documentatia depus este incomplet sau cu elemente de identificare insuficiente, %n termen de . zile de la data %nre*istrrii acest lucru se notific %n scris solicitantului, cu menionarea elementelor lips din documentaie, care se restituie %n &ederea completrii. (+) 8n situaia pre&zut la alin. ((), %ncepnd cu data notificrii, termenul le*al de +- de zile calendaristice pentru emiterea certificatului de urbanism se decaleaz cu numrul de zile necesar solicitantului pentru a elabora modificrile,completrile aduse documentaiei iniiale, ca urmare a notificrii precum )i a depune )i %nre*istra documentaia complet. (1) =n situatia pre&zut la alin. (+) ta/a %ncasat nu se restituie, urmnd a fi utilizat pentru eliberarea certificatului de urbanism dup depunerea documentatiei complete.

)418(29)12+ D+ %8N61(42(+
conform art. '* din 8rdinul 839/2009 entru a robarea Normelor metodolo"ice de a licare a !e"ii #0/1991 &erificarea coninutului documentaiei de use entru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare (1) 4tructurile de specialitate or*anizate %n cadrul consiliilor judeene, Primriei Cunicipiului @ucure)ti )i primriilor municipiilor, sectoarelor municipiului @ucure)ti, ora)elor )i, dup caz, ale comunelor, precum )i persoana cu responsabilitate %n domeniul urbanismului, amenajrii teritoriului )i autorizrii e/ecutrii lucrrilor de construcii din cadrul primriilor comunale sau, dup caz, structurile de specialitate ale autoritilor administraiei publice centrale competente, conform 2e*ii, s emit autorizaii de construire, au obli*aia de a &erifica dac documentaia este complet, constatnd dac: a) cererea este adresat autoritii administraiei publice locale competent, potri&it 2e*ii, s emit autorizaia' b) formularul cererii )i ane/a sunt completate corespunztor' c) certificatul de urbanism este %n &alabilitate, iar scopul eliberrii sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare' d) e/ist do&ada titlului solicitantului asupra imobilului, teren )i,sau construcii, precum )i, dup caz, a e/trasului de plan cadastral )i a e/trasului de carte funciar de informare, actualizate la zi, dac le*ea nu dispune altfel' e) documentaia te3nic - 5.7. este complet )i conform cu pre&ederile ane/ei nr. 1 la 2e*e )i ale prezentelor norme metodolo*ice' f) e/ist a&izele )i acordurile fa&orabile )i, dup caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism' *) e/ist referatele de &erificare a proiectului )i, dup caz, referatele de e/pertizare te3nic,audit ener*etic, dup caz' 3) se face do&ada ac3itrii ta/elor le*ale necesare emiterii autorizaiei de construire,desfiinare' i) este aplicat pe piesele scrise )i desenate parafa emis de ;rdinul 9r3itecilor din #omnia, care confirm dreptul ar3itectului,conductorului ar3itect, dup caz, de a proiecta )i semna documentaiile, %n condiiile pre&ederilor art. > alin. (1) lit. a) )i art. (1 alin. (1) lit. c) din 2e*e.

(() 8n situaia %n care, %n urma analizei documentaiei depuse, se constat faptul c documentaia te3nic - 5.7. este incomplet sau necesit clarificri te3nice, potri&it pre&ederilor art. : alin. (+) din 2e*e, acest lucru se notific %n scris solicitantului, %n termen de . zile calendaristice de la data %nre*istrrii, cu menionarea elementelor necesare %n &ederea completrii acesteia. 8ncepnd cu data notificrii, termenul le*al de +- de zile calendaristice pentru emiterea autorizaiei de construire,desfiinare se decaleaz cu numrul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune )i %nre*istra modificrile,completrile aduse documentaiei te3nice iniiale ca urmare a notificrii. (+) #esponsabilitatea emiterii unei autorizaii pe baza unei &erificri superficiale sau prtinitoare re&ine, %n e*al msur, att semnatarilor autorizaiei, ct )i persoanelor fizice cu atribuii %n &erificarea documentaiilor )i elaborarea,emiterea autorizaiilor de construire care rspund material, contra&enional, ci&il )i penal, dup caz, pentru nerespectarea termenelor pre&zute la art. 1+ alin. (() )i (+). (1) 8n temeiul pre&ederilor art. : alin. (>) din 2e*e, autoritatea administraiei publice locale,competente, potri&it 2e*ii, emitent a autorizaiei de construire,desfiinare, nu este responsabil pentru e&entualele prejudicii ulterioare cauzate de e/istena la momentul emiterii actului a unor liti*ii aparinnd solicitantului, aflate pe rolul instanelor judectore)ti, pri&ind imobilul - teren )i,sau construcii -, situaie %n care responsabilitatea re&ine e/clusi& solicitantului, cu e/cepia cazului %n care liti*iul a fost notat %n cartea funciar )i este e&ideniat %n e/trasul de carte funciar depus de solicitant. (.) =n situatia pre&zut la alin. (() ta/a pentru autorizare %ncasat nu se restituie, urmnd a fi utilizat pentru emiterea autorizaiei dup depunerea documentatiei complete.

)(1. 1 (!e"ea #0/1991$ (1) "/ecutarea lucrrilor de construcii este permis numai pe baza unei autorizaii de construire sau de desfiinare, emis %n condiiile prezentei le*i, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren )i,sau construcii - identificat prin numr cadastral, %n cazul %n care le*ea nu dispune altfel. (() !onstructiile ci&ile, industriale, inclusi& cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor te3nolo*ice, a*ricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisa in conditiile prezentei le*i, si a re*lementarilor pri&ind proiectarea si e/ecutarea constructiilor. )(1. 2 (!e"ea #0/1991$ (1) 9utorizaia de construire constituie actul final de autoritate al administraiei publice locale pe baza cruia este permis e/ecutarea lucrrilor de construcii corespunztor msurilor pre&zute de le*e referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, e/ploatarea )i postutilizarea construciilor. ((I1) Procedura de autorizare a e/ecutrii lucrrilor de construcii %ncepe odat cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism %n scopul obinerii, ca act final, a autorizaiei de construire )i cuprinde urmtoarele etape: a) emiterea certificatului de urbanism' b) emiterea punctului de &edere al autoritii competente pentru protecia mediului pentru in&estiiile care nu se supun procedurilor de e&aluare a impactului asupra mediului' c) notificarea de ctre solicitant a autoritii administraiei publice competente cu pri&ire la meninerea solicitrii de obinere, ca act final, a autorizaiei de construire, pentru in&estiiile la care autoritatea competent pentru protecia mediului a stabilit necesitatea e&alurii impactului asupra mediului )i a emis %ndrumarul conform le*islaiei pri&ind e&aluarea impactului anumitor proiecte publice )i pri&ate asupra mediului' d) emiterea a&izelor )i acordurilor, precum )i a actului administrati& al autoritii pentru protecia mediului competente pri&ind in&estiiile e&aluate din punctul de &edere al impactului asupra mediului' e) elaborarea documentaiei te3nice necesare pentru autorizarea e/ecutrii lucrrilor de construcii, denumit %n continuare documentaie te3nic - 5.7.' f) depunerea documentaiei pentru autorizarea e/ecutrii lucrrilor de construcii la autoritatea administraiei publice competente' *) emiterea autorizaiei de construire. (+) 9utorizatiile de construire pentru retele ma*istrale, cai de comunicatie, amenajari pentru imbunatatiri funciare, retele de telecomunicatii ori alte lucrari de infrastructura, care se e/ecuta in e/tra&ilanul localitatilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, a&izate si aprobate potri&it le*ii. (1) Prin e/ceptare de la pre&ederile alin. (() se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru: a) lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conser&are a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol si a &olumetriei acestora'

aI1) lucrri de supraetajare a cldirilor cu %nc un ni&el, o sin*ur dat, %n suprafa de ma/imum (-J din suprafaa construit desf)urat a cldirilor, cu condiia siturii acestora %n afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecie a monumentelor, dup caz' aI() lucrri de e/tindere a cldirilor sociale, de %n&mnt, de sntate, de cultur )i administrati&e aparinnd domeniului public )i pri&at al statului )i unitilor administrati&teritoriale, dac e/tinderea se %ncadreaz %n pre&ederile re*ulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic *eneral - PAE sau planului urbanistic zonal - PAD, aprobat, %n &i*oare' aI+) sc3imbarea folosinei construciilor e/istente, dac noua folosin corespunde pre&ederilor re*ulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic *eneral - PAE sau planului urbanistic zonal - PAD, aprobat, %n &i*oare' b) lucrari de reparare pri&ind cai de comunicatie, dotari te3nico-edilitare si altele asemenea, fara modificarea traseului si, dupa caz, a functionalitatii acestora' c) lucrari de reparare pri&ind imprejurimi, mobilier urban, amenajari de spatii &erzi, parcuri si *radini publice, piete pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice' d) lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor - foraje si e/ca&ari -, necesare in &ederea efectuarii studiilor *eote3nice, e/ploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de *aze si petrol, precum si altor e/ploatari' e) or*anizarea de tabere de corturi.

)(1. 3 (!e"ea #0/1991$ (1) !onstruciile ci&ile, industriale, a*ricole, cele pentru susinerea instalaiilor )i utilajelor te3nolo*ice, pentru infrastructur de orice fel sau de oricare alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire, precum )i a re*lementrilor pri&ind proiectarea )i e/ecutarea construciilor, pentru: a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, e/tindere, reabilitare, sc3imbare de destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum )i a instalaiilor aferente acestora, cu e/cepia celor pre&zute la art. 11' b) lucrri de construire, reconstruire, e/tindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conser&are, precum )i orice alte lucrri, indiferent de &aloarea lor, care urmeaz s fie efectuate la construcii reprezentnd monumente istorice, inclusi& la ane/ele acestora, identificate %n acela)i imobil - teren )i,sau construcii, la construcii amplasate %n zone de protecie a monumentelor )i %n zone construite protejate, stabilite potri&it le*ii, ori la construcii cu &aloare ar3itectural sau istoric deosebit, stabilite prin documentaii de urbanism aprobate' c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, e/tindere, reparare, modernizare )i reabilitare pri&ind cile de comunicaie de orice fel, drumurile forestiere, lucrrile de art, reelele )i dotrile te3nico-edilitare, bran)amente )i racorduri la reele de utiliti, lucrrile 3idrote3nice, amenajrile de albii, lucrrile de %mbuntiri funciare, lucrrile de instalaii de infrastructur, lucrrile pentru noi capaciti de producere, transport, distribuie a ener*iei electrice )i,sau termice, precum )i de reabilitare )i rete3nolo*izare a celor e/istente' d) %mprejmuiri )i mobilier urban, amenajri de spaii &erzi, parcuri, locuri de joac )i a*rement, piee )i alte lucrri de amenajare a spaiilor publice' e) lucrri de foraje )i e/ca&ri necesare pentru efectuarea studiilor *eote3nice )i a prospeciunilor *eolo*ice, proiectarea )i desc3iderea e/ploatrilor de cariere )i balastiere, a sondelor de *aze )i petrol, precum )i a altor e/ploatri de suprafa, subterane sau subac&atice' f) lucrri, amenajri )i construcii cu caracter pro&izoriu necesare %n &ederea or*anizrii e/ecutrii lucrrilor, %n condiiile pre&zute la art. : alin. (1) )i (1I+)' *) or*anizarea de tabere de corturi, csue sau de rulote' 3) lucrri de construcii cu caracter pro&izoriu: c3io)curi, tonete, cabine, spaii de e/punere, corpuri )i panouri de afi)aj, firme )i reclame, copertine )i per*ole situate pe cile )i spaiile publice, ane/e *ospodre)ti, precum )i ane/ele *ospodre)ti ale e/ploataiilor a*ricole situate %n e/tra&ilan' i) cimitire - noi )i e/tinderi. (() 8n &ederea simplificrii procedurii de autorizare a e/ecutrii lucrrilor de construcii pro&izorii pre&zute la alin. (1) lit. d), *) )i 3), autorizaia de construire se emite %n baza documentaiilor te3nice - 5.7. cu coninut simplificat %n raport cu coninutul-cadru pre&zut %n ane/a nr. 1.

)(1. ' (!e"ea #0/1991$ (1) 9utorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul *eneral al municipiului @ucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului @ucuresti, ai oraselor si comunelor pentru e/ecutarea lucrarilor definite la art. +, dupa cum urmeaza: a) de presedintii consiliilor judetene, cu a&izul primarilor, pentru lucrarile care se e/ecuta: 1. pe terenuri care depasesc limita unei unitati administrati&-teritoriale' (. %n e/tra&ilanul comunelor ale cror primrii nu au or*anizate structuri de specialitate' b) de primarii municipiilor, pentru lucrarile care se e/ecuta in teritoriul administrati& al acestora, cu e/ceptia celor pre&azute la lit. a) pct. 1' c) de primarul *eneral al municipiului @ucuresti, cu a&izul primarilor sectoarelor municipiului @ucuresti, pentru lucrarile care se e/ecuta: 1. pe terenuri care depasesc limita administrati&-teritoriala a unui sector si cele din e/tra&ilan' (. la construciile pre&zute la art. + alin. (1) lit. b)' +. lucrari de modernizari, reabilitari, e/tinderi de retele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafata, de transport si de distributie, pentru: apa,canal, *aze, electrice, termoficare, comunicatii - inclusi& fibra optica, precum si lucrari de modernizari si,sau reabilitari pentru strazile care sunt in administrarea Primariei Cunicipiului @ucuresti' d) de primarii sectoarelor municipiului @ucuresti, pentru lucrarile care se e/ecuta in teritoriul administrati& al sectoarelor, cu e/ceptia celor pre&azute la lit. c), inclusi& bransamente si racorduri aferente retelelor edilitare' 1. in teritoriul administrati& al acestora, cu e/ceptia celor pre&azute la lit. a) pct. 1' (. la constructiile reprezentand monumente istorice clasate sau aflate in procedura de clasare potri&it le*ii, aflate pe teritoriul administrati&, in conditiile art. 1- lit. a) si ale art. 1. alin. (1) si cu a&izul ar3itectului-sef al judetului' (() Pentru lucrrile care se realizeaz pe amplasamente ce dep)esc limitele judeului, respecti& ale municipiului @ucure)ti, %n &ederea armonizrii condiiilor de autorizare pentru %ntrea*a in&estiie, autoritatea administraiei publice centrale competente, potri&it le*ii, &a emite un a&iz coordonator %n baza cruia pre)edinii consiliilor judeene implicate, respecti& primarul *eneral al municipiului @ucure)ti &or emite autorizaii de construire pentru lucrrile amplasate %n unitile administrati&-teritoriale din aria lor de competen. (+) 9utorizaiile de construire pre&zute la alin. (() produc efecte la data intrrii %n &i*oare a ultimei autorizaii de construire emise %n condiiile prezentei le*i. 9lin. (1) al art. 1 a fost abro*at de pct. : al art. = din 2"E"9 nr. (01 din : iulie (-->, publicat %n C;B=7;#A2 ;F=!=92 nr. 1>+ din 10 iulie (-->, care modific pct. . al art. = din ;#5;B9BH9 5" A#E"BHK nr. (11 din 1 decembrie (--6, publicat %n C;B=7;#A2 ;F=!=92 nr. 61: din 10 decembrie (--6. (.) Pentru lucrrile de foraje )i prospeciuni submarine, precum )i de construire a reelelor submarine de transport ener*etic )i de comunicaii, amplasate %n marea teritorial, zona conti*u sau zona economic e/clusi& a Crii Be*re, dup caz, autorizaia de construire se emite de ctre autoritatea administraiei publice centrale competent.

)(1. * (!e"ea #0/1991$ (1) !ertificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritile pre&zute la art. 1: a) fac cunoscute solicitantului informaiile pri&ind re*imul juridic, economic )i te3nic al terenurilor )i construciilor e/istente la data solicitrii, %n conformitate cu pre&ederile planurilor urbanistice )i ale re*ulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dup caz, a&izate )i aprobate potri&it le*ii' b) stabilesc cerinele urbanistice care urmeaz s fie %ndeplinite %n funcie de specificul amplasamentului' c) stabilesc lista cuprinznd a&izele,acordurile necesare %n &ederea autorizrii' d) %ncuno)tineaz in&estitorul,solicitantul cu pri&ire la obli*aia de a contacta autoritatea competent pentru protecia mediului, %n scopul obinerii punctului de &edere )i, dup caz, al actului administrati& al acesteia, necesare %n &ederea autorizrii. (1I1) Punctul de &edere al autoritii competente pentru protecia mediului reprezint documentul scris emis de aceasta dup etapa de e&aluare iniial, respecti& dup etapa de %ncadrare a in&estiiei %n procedura de e&aluare a impactului asupra mediului, iar actul administrati& al autoritii competente pentru protecia mediului este, dup caz, acordul de mediu sau a&izul Batura (---. (() !ertificatul de urbanism se emite de autoritatile pre&azute la art. 1, abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii, si se elibereaza solicitantului in termen de cel mult +- de zile de la data inre*istrarii cererii, mentionandu-se in mod obli*atoriu scopul emiterii acestuia. (+) !ertificatul de urbanism se semneaza de catre presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de ar3itectul-sef sau de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia re&enind semnatarilor, potri&it atributiilor stabilite conform le*ii. (1) 8n &ederea eliberrii certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoan fizic sau juridic interesat - se &a adresa autoritilor pre&zute la art. 1 cu o cerere care &a cuprinde att elementele de identificare a imobilului pentru care se solicit certificatul de urbanism, respecti& localitate, numr cadastral )i numr de carte funciar, unde este cazul, dac le*ea nu dispune altfel, ct )i elementele care definesc scopul solicitrii. (.) !ertificatul de urbanism nu confera dreptul de a e/ecuta lucrari de constructii. (0) !ertificatul de urbanism se emite )i %n urmtoarele situaii: a) %n &ederea concesionrii de terenuri, potri&it le*ii' b) %n &ederea adjudecrii prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice %n faza de <4tudiu de fezabilitate<, potri&it le*ii' c) pentru cereri %n justiie )i operaiuni notariale pri&ind circulaia imobiliar atunci cnd operaiunile respecti&e au ca obiect %mpreli ori comasri de parcele solicitate %n scopul realizrii de lucrri de construcii, precum )i constituirea unei ser&itui de trecere cu pri&ire la un imobil. ;peraiunile juridice menionate, efectuate %n lipsa certificatului de urbanism, sunt lo&ite de nulitate.

)(1. 0 (!e"ea #0/1991$ (1) 9utorizaia de construire se emite pentru e/ecutarea lucrrilor de baz )i a celor aferente or*anizrii e/ecutrii lucrrilor, %n cel mult +- de zile de la data depunerii documentaiei pentru autorizarea e/ecutrii lucrrilor de construcii, care cuprinde, %n copie, urmtoarele documente: a) certificatul de urbanism' b) do&ada, %n copie le*alizat, a titlului asupra imobilului, teren )i,sau construcii )i, dup caz, e/trasul de plan cadastral actualizat la zi )i e/trasul de carte funciar de informare actualizat la zi, %n cazul %n care le*ea nu dispune altfel' c) documentaia te3nic - 5.7.' d) a&izele )i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de &edere al autoritii competente pentru protecia mediului )i, dup caz, actul administrati& al acesteia' f) do&ada pri&ind ac3itarea ta/elor aferente certificatului de urbanism )i a autorizaiei de construire. (1I1) Prin e/cepie de la pre&ederile alin. (1), pentru construciile reprezentnd ane/ele *ospodre)ti ale e/ploataiilor a*ricole termenul de emitere a autorizaiei de construire este de 1. zile de la data %nre*istrrii cererii. (1I() 5ocumentaia pentru autorizarea e/ecutrii lucrrilor de construcii se depune )i se %nre*istreaz la autoritatea administraiei publice competente numai dac solicitantul prezint toate documentele pre&zute la alin. (1). (1I+) !u respectarea le*islaiei pri&ind e&aluarea impactului anumitor proiecte publice )i pri&ate asupra mediului, %n situaia %n care apar modificri pentru care este necesar emiterea unei autorizaii de construire distinct pentru or*anizarea e/ecutrii lucrrilor, aceasta se emite numai dac autoritatea competent pentru protecia mediului constat c modificrile aduse se %nscriu %n limitele actului administrati& emis anterior %n caz contrar, autoritatea competent pentru protecia mediului reface e&aluarea efectelor lucrrilor de baz )i a celor aferente or*anizrii e/ecutrii lucrrilor )i emite un nou act administrati&. (() 5ocumentaia te3nic - 5.7. se elaboreaz %n conformitate cu coninutul-cadru pre&zut %n ane/a nr. 1, %n concordan cu cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul actului administrati& al autoritii competente pentru protecia mediului, al a&izelor )i acordurilor cerute prin certificatul de urbanism )i se %ntocme)te, se semneaz )i se &erific, potri&it le*ii. ((I1) 5ocumentaiile te3nice - 5.7. aferente in&estiiilor pentru care autoritatea competent pentru protecia mediului a e&aluat efectele asupra mediului )i a emis actul administrati& se &erific %n mod obli*atoriu pentru cerina esenial de calitate %n construcii c) i*ien, sntate )i mediu$, potri&it le*ii. ((I() 8n situaia %n care, dup emiterea actului administrati& al autoritii competente pentru protecia mediului )i %naintea depunerii documentaiei pentru autorizarea e/ecutrii lucrrilor de construcii, in&estiia sufer modificri care nu au fcut obiectul e&alurii pri&ind efectele asupra mediului, acestea &or fi menionate de ctre &erificatorul de proiecte atestat pentru cerina esenial c) i*ien, sntate )i mediu$ %n raportul de &erificare a documentaiei te3nice aferente in&estiiei, iar solicitantul,in&estitorul are obli*aia s notifice autoritatea public pentru protecia mediului emitent, cu pri&ire la aceste modificri, potri&it pre&ederilor le*islaiei pri&ind e&aluarea impactului anumitor proiecte publice )i pri&ate asupra mediului.

((I+) 5ocumentaiile te3nice - 5.7. pentru reabilitarea termic a cldirilor se &erific %n mod obli*atoriu pentru cerina esenial de calitate %n construcii f) economie de ener*ie )i izolare termic$, potri&it le*ii. (+) 8n situaia depunerii unei documentaii te3nice incomplete, acest lucru se notific %n scris solicitantului, %n termen de . zile de la data %nre*istrrii, cu menionarea elementelor necesare %n &ederea completrii acesteia. (+I1) Persoanele fizice cu atribuii %n &erificarea documentaiilor )i elaborarea,emiterea autorizaiilor de construire rspund material, contra&enional, ci&il )i penal, dup caz, pentru nerespectarea termenelor pre&zute la alin. (1) )i (+). (1) "/ecutarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului te3nic si a detaliilor de e/ecutie. (.) 9utoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de &alabilitate de cel mult 1( luni de la data emiterii, inter&al in care solicitantul este obli*at sa inceapa lucrarile. =n aceasta situatie, &alabilitatea autorizatiei se e/tinde pe toata durata de e/ecutie a lucrarilor pre&azute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul te3nic. (0) Beinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea &alabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. =n situatia in care caracteristicile nu se sc3imba fata de autorizatia initiala, se &a putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism. (:) Prin e/ceptie de la pre&ederile alin. (0), in cazul justificat in care lucrarile de constructii nu pot fi incepute ori nu pot fi e/ecutate inte*ral la termenul stabilit, in&estitorul poate solicita autoritatii emitente prelun*irea &alabilitatii autorizatiei cu cel putin 1. zile inaintea e/pirarii acesteia. Prelun*irea &alabilitatii autorizatiei se poate acorda o sin*ura data si pentru o perioada nu mai mare de 1( luni. (6) =n&estitorul are obli*atia sa instiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum si inspectoratul teritorial in constructii asupra datei la care &or incepe lucrarile autorizate. =n caz contrar, daca constatarea faptei de incepere a lucrarilor fara instiintare s-a facut in termenul de &alabilitate a autorizatiei, data inceperii lucrarilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei. (>) 9utorizaia de construire se emite dac sunt %ndeplinite cumulati& condiiile cerute prin prezenta le*e. 9utoritatea emitent a autorizaiei nu este responsabil pentru e&entualele prejudicii ulterioare cauzate de e/istena, la momentul emiterii actului, a unor liti*ii aflate pe rolul instanelor judectore)ti pri&ind imobilul - teren )i,sau construcii - aparinnd solicitantului, responsabilitatea re&enind e/clusi& acestuia. (1-) 2ucrrile de consolidare la cldirile %ncadrate prin raport de e/pertiz te3nic ori prin not te3nic justificati& %n clasa = de risc seismic )i care prezint pericol public se autorizeaz %n re*im de ur*en, %n condiiile pre&zute la alin. (10). (11) =n conditiile prezentei le*i nu se emit autorizatii pro&izorii. (1() 9utorizatiile de construire,desfiintare se emit numai pe baza unei documentatii complete, in conformitate cu continutul-cadru pre&azut in ane/a nr. 1, cu e/ceptia situatiilor pre&azute la alin. (10). (1+) 9utorizatia de construire se semneaza de presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de ar3itectul-sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii

administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizatiilor re&enind semnatarilor, potri&it atributiilor stabilite conform le*ii. (11) ?alabilitatea autorizaiei se menine %n cazul sc3imbrii in&estitorului, %naintea finalizrii lucrrilor, cu condiia respectrii pre&ederilor acesteia )i a %nscrierii %n cartea funciar a modificrilor inter&enite cu pri&ire la drepturile reale imobiliare. (1.) 8n situaia %n care %n timpul e/ecutrii lucrrilor )i numai %n perioada de &alabilitate a autorizaiei de construire sur&in modificri de tem pri&ind lucrrile de construcii autorizate, care conduc la necesitatea modificrii acestora, titularul are obli*aia de a solicita o nou autorizaie de construire, potri&it pre&ederilor prezentei le*i. (1.I1) Pentru obinerea unei noi autorizaii de construire, potri&it pre&ederilor alin. (1.), solicitantul &a depune o nou documentaie te3nic - 5.7., elaborat %n condiiile modificrilor de tem sur&enite, urmnd ca autoritatea administraiei publice locale competente s decid, dup caz: a) emiterea noii autorizaii de construire, dac lucrrile corespunztoare modificrilor de tem se %nscriu %n limitele actului administrati& al autoritii competente pentru protecia mediului, precum )i ale a&izelor )i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial' b) reluarea procedurii de autorizare %n condiiile prezentei le*i, dac lucrrile corespunztoare modificrilor de tem dep)esc limitele actului administrati& al autoritii competente pentru protecia mediului, precum )i ale a&izelor )i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial. (1.I() ?erificarea %ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem %n limitele a&izelor )i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial se realizeaz de ctre structurile de specialitate ale autoritii administraiei publice competente, precum )i de &erificatorii de proiecte atestai %n condiiile le*ii, pentru fiecare cerin esenial de calitate %n construcii, cu participarea reprezentanilor instituiilor a&izatoare. (1.I+) ?erificarea %ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem %n limitele actului administrati& al autoritii competente pentru protecia mediului se realizeaz de ctre aceasta potri&it pre&ederilor le*islaiei pri&ind e&aluarea impactului anumitor proiecte publice )i pri&ate asupra mediului. (10) !u respectarea le*islaiei pri&ind e&aluarea impactului anumitor proiecte publice )i pri&ate asupra mediului, %n cazul construciilor care prezint pericol public, autorizaia de construire pentru e/ecutarea lucrrilor de inter&enie %n prim ur*en, care constau, %n principal, %n sprijiniri ale elementelor structurale,nestructurale a&ariate, demolri pariale )i consolidri la structura de rezisten, obli*atorii %n cazuri de a&arii, accidente te3nice, calamiti ori alte e&enimente cu caracter e/cepional, se emite imediat de ctre autoritatea administraiei publice competente potri&it prezentei le*i, urmnd ca documentaiile te3nicoeconomice corespunztoare fiecrei faze de proiectare - e/pertiz te3nic, studiu de fezabilitate,documentaie de a&izare, documentaie te3nic 5.7., proiect te3nic - P.7., detalii de e/ecuie 5.". - s fie elaborate )i aprobate pe parcursul sau la %nc3eierea e/ecutrii lucrrilor, cu respectarea a&izelor )i acordurilor, precum )i, dup caz, a actului administrati& al autoritii competente pentru protecia mediului. (10I1) Pre&ederile alin. (10) se aplic %n mod corespunztor )i construciilor pre&zute la art. + alin. (1) lit. b) care prezint pericol public.

(1:) Primariile pot dezafecta constructiile, proprietate a unitatii administrati&-teritoriale, aflate in stare a&ansata de de*radare si care pun in pericol si*uranta publica, cu e/ceptia constructiilor monument istoric, pe baza de autorizatie de desfiintare emisa in conditiile alin. (10), cu obli*atia de a se intocmi documentatii specifice in conformitate cu pre&ederile cuprinse in ane/a nr. 1. (16) 7a/a pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza potri&it le*ii. (1>) 7a/a pentru prelun*irea &alabilitatii autorizatiei de construire se calculeaza la +-J din &aloarea initiala a ta/ei de autorizare. ((-) =nstituiile,;peratorii economici abilitate,abilitai prin le*e s emit a&izele,acordurile pre&zute la art. . alin. (1) au urmtoarele obli*aii: a) s stabileasc coninutul-cadru al documentaiilor specifice necesare pentru emiterea a&izelor,acordurilor, precum )i lista altor documente )i condiii specifice necesare, pe care le pun la dispoziia publicului )i autoritilor administraiei publice competente pe pa*ina proprie de internet )i prin afi)are la sediu' b) s emit a&izele,acordurile, %n termen de ma/imum 1. zile de la data %nre*istrrii cererii,documentaiei specifice complete, sub sanciunea aplicrii pre&ederilor le*ale pri&ind aprobarea tacit, fr alte proceduri prealabile. ((-I1) Pre&ederile alin. ((-) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de ctre autoritile pentru protecia mediului competente, respecti& punctului de &edere )i actului administrati& al acestora, care se emit potri&it le*islaiei pri&ind e&aluarea impactului anumitor proiecte publice )i pri&ate asupra mediului. ((1) 9utorizaia de construire )i ane/ele acesteia au caracter public )i se pun la dispoziia publicului spre informare pe pa*ina proprie de internet a autoritii administraiei publice emitente sau prin afi)are la sediul acesteia, dup caz. ((() 8n aplicarea pre&ederilor alin. ((1), autoritile pre&zute la art. 1 au obli*aia de a respecta restriciile impuse de le*islaia %n &i*oare %n le*tur cu secretul comercial )i industrial, proprietatea intelectual, protejarea interesului public )i pri&at, precum )i fr a se aduce atin*ere *arantrii )i protejrii drepturilor )i libertilor fundamentale ale persoanelor fizice cu pri&ire la dreptul la &ia intim, familial )i pri&at, potri&it le*ii. ((+) 9utoritile pre&zute la art. 1 fac public emiterea autorizaiei de construire sau, dup caz, a actului de respin*ere a cererii pentru autorizarea e/ecutrii lucrrilor de construcii )i pun la dispoziia publicului urmtoarele informaii: a) coninutul autorizaiei de construire )i al ane/elor aferente, care includ toate condiiile necesare a fi %ndeplinite de solicitani, sau, dup caz, coninutul actului de respin*ere a cererii pentru autorizarea e/ecutrii lucrrilor de construcii' b) principalele moti&e )i considerente pe care se bazeaz emiterea autorizaiei de construire sau, dup caz, a actului de respin*ere a cererii pentru autorizarea e/ecutrii lucrrilor de construcii, ca urmare a e/aminrii comentariilor )i opiniilor e/primate de public, inclusi& informaii cu pri&ire la desf)urarea procesului de consultare a publicului' c) descrierea, dup caz, a principalelor msuri pentru e&itarea, reducerea )i, dac este posibil, compensarea efectelor ne*ati&e majore, conform actului administrati& emis de autoritatea competent pentru protecia mediului.

)(1. 11 (!e"ea #0/1991$ (1) 4e pot e/ecuta fr autorizaie de construire urmtoarele lucrri care nu modific structura de rezisten )i,sau aspectul ar3itectural al construciilor: a) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, in&elitori sau terase, atunci cand nu se sc3imba forma acestora si materialele din care sunt e/ecutate' b) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si e/terioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile *olurilor si tamplariei, inclusi& in situatia in care se sc3imba materialele din care sunt realizate respecti&ele lucrari, cu e/ceptia cladirilor declarate monumente istorice, in conditiile le*ii' c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit' d) zu*ra&eli si &opsitorii interioare' e) zu*ra&eli si &opsitorii e/terioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor' f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile e/terioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omolo*ate, precum si montarea aparatelor indi&iduale de climatizare si,sau de contorizare a consumurilor de utilitati' *) reparatii si inlocuiri la pardoseli' 3) lucrri de reparaii, %nlocuiri ori reabilitri fr modificarea calitii )i formei ar3itecturale a elementelor de faad, dac aceste lucrri nu se e/ecut la construciile pre&zute la art. + alin. (1) lit. b), astfel: 1. finisaje interioare )i e/terioare - tencuieli, placaje, altele asemenea' (. trotuare, ziduri de sprijin ori scri de acces' +. lucrri de reabilitare ener*etic a an&elopei )i,sau a acoperi)ului - dac nu se sc3imb sistemul constructi& al acestuia, respecti& teras,)arpant - la cldiri de locuit indi&iduale cu cel mult + ni&eluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau %n curs de clasare, respecti& situate %n afara zonelor de protecie a monumentelor )i,sau a zonelor construite protejate stabilite potri&it le*ii' i) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente' j) lucrari de in&esti*are, cercetare, e/pertizare, conser&are si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor pre&azute la art. + lit. b), cu a&izul Cinisterului !ulturii si !ultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz' L) lucrari de foraje si sondaje *eote3nice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte ac&ifere' l) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu a&izul administratiei cimitirului. m) lucrri de compartimentare pro&izorie nestructural. (() 4e pot e/ecuta fara autorizatie de construire si lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau inc3ise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si,sau bransamente la utilitati urbane, cu e/ceptia ener*iei electrice. (+) 5aca lucrarile pre&azute la alin. (1), cu e/ceptia celor pre&azute la lit. e) si j), se e/ecuta la constructiile mentionate la art. + lit. b), este obli*atorie emiterea autorizatiei de construire.