Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian KBSR Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Bidang Pembelajaran Objektif

Pembelajaran Hasil Pembelajaran : Sains : Tahun 5 Al-Farabi : 13 April 2014 : 30 minit : 30 orang : Menyiasat Daya dan Tenaga : Cahaya : 3.2 Memahami bahawa cahaya boleh dipantulkan : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Menyatakan sekurangnya 2 contoh fenomena cahaya boleh dipantulkan secara bertulis dengan tepat. Memberikan sekurangnya 2 contoh kegunaan pantulan cahaya secara lisan dengan tepat. Melukis gambar rajah sinar tentang pantulan cahaya berlaku dalam lembaran kerja yang diberi

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: 1) Menayangkan video dan menjawab pertanyaan guru 2) Menunjukkan situasi gambar pantulan cahaya dan meminta murid melukis gambar rajah sinar tentang situasi tersebut. 3) Membuat simulasi tentang pantulan cahaya secara berpasangan. 4) Membuat demonstrasi mengenai pantulan cahaya. 5) Membuat refleksi. Pengetahuan Sedia Ada cermin Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir : Murid tahu bahawa cahaya boleh dipantul melalui : Memerhati,membuat inferens : Meramal, mencirikan, membuat inferens

Sikap Saintifik dan Nilai Murni Yakin dan berdikari Berani mencuba Bekerjasama

Sumber Bahan Pengajaran dan Pembelajaran: Persembahan video, persembahan slaid, lembaran kerja, LCD, komputer riba, periskop

Prosedur Pengajaran dan Pembelajaran: Fasa/ masa Orientasi/ Persediaan (5 minit) Kandungan Tayangan video Anjing dan bayangbayangnya Aktiviti P&P Murid memerhati video yang ditayangkan Guru bertanya soalan Cadangan Soalan: a) Apakah yang dilihat oleh anjing tersebut pada permukaan air? b) Adakah bayang-bayang tersebut berwarna gelap /memanjang/ besar? Guru memperkenalkan topik pelajaran. Guru menunjukkan beberapa gambar Murid meramal Murid melukis gambar rajah sinar tentang pantulan cahaya. Cadangan soalan: a) Ramalkan apa yang akan terjadi apabila sumber cahaya dikenakan pada objek ini? b) Berikan contoh fenomena lain cahaya boleh dipantulkan Secara berpasangan, murid membuat simulasi berkaitan dengan pantulan cahaya. Guru bertanya kepada murid Cadangan soalan: a) Berdasarkan simulasi tadi, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai pantulan cahaya? Adakah pantulan cahaya boleh membesarkan imej suatu objek? b) Adakah pantulan cahaya mempunyai Catatan KPS: Memerhati Membuat inferens

Sumber: Persembahan video

Pencetusan Idea/ Imaginasi (7 minit)

Pantulan cahaya berlaku apabila cahaya mengenakan pada suatu objek atau pada suatu permukaan.

KPS: Meramal Membuat inferens

Sumber: Persembahan slaid Lembaran kerja Sikap & Nilai: Yakin dan berdikari Berani mencuba KB: Mencirikan Sikap & Nilai: Bekerjasama Berani mencuba

Penstruktura n semula idea/ Perkembang an (7 minit)

Melakukan simulasi berkaitan dengan pantulan cahaya

Aplikasi/ Tindakan (6 minit)

Pantulan cahaya mempunyai kegunaan dalam membuat cermin sisi kereta, periskop , cermin muka, cermin pergigian, cermin cembung.

Refleksi / Penutup (5 minit)

Membuat kesimpulan tentang sifat-sifat cahaya

hubungan sama dengan bayangbayang? Guru membuat demonstrasi Murid memerhati dan menjawab pertanyaan guru Cadangan soalan: a) Apa yang dapat kamu lihat? b) Selain daripada ini, apakah kegunaan lain tentang pantulan cahaya? Murid membuat refleksi topik pelajaran hari ini. Cadangan soalan: a) Pada minggu lepas, anda telah belajar bahawa cahaya mempunyai satu sifat. Apakah sifat tersebut? b) Pada hari ini, apakah sifat cahaya yang telah kamu pelajari?

KPS: Membuat inferens

Sumber: Periskop