Anda di halaman 1dari 2

TAJUK: Kendalikan dengan cermat (kerja rumah - tampal di buku nota) Nama: 1. Lengkapkan rajah berikut.

Tarikh:

Kecuaian mengendalikan peralatan elektrik

2. Seorang suri rumah memasang terlalu banyak peralatan elektrik pada satu punca kuasa di dapur.

Nyatakan dua akibat yang akan berlaku jika aktiviti di atas dilakukan secara berterusan.

i) ii)

. .

3. Antara yang berikut yang manakah merupakan cara yang betul untuk mengendalikan peralatan elektrik

I. II. III. IV.

Sentiasa menggunakan peralatan yang rosak Masukkan objek yang lebih kecil ke dalam punca kuasa Tidak membaiki sendiri alat elektrik yang rosak Menggunakan tangan yang kering untuk menyentuh suis.

A. I dan II C. II dan IV

B. II dan III D.III dan IV

4.Mengapakah kita tidak boleh menyentuh seseorang yang baharu terkena renjatan A. Kerana kita akan menjadi lemah dan pengsan B. Kerana kita akan menyebar bacteria kepadanya C. Kerana seseorang itu akan kehilangan oksigen dalam badannya D. Kerana arus elektrik akan mengalir dari seseorang itu kepada kita.

a) Nyatakan satu pemerhatian terhadap lelaki dalam situasi K itu. b) Nyatakan risiko tindakannya. . c) Nyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil untuk mengelak risiko yang dinyatakan di (b) . d) Nyatakan satu pemerhatian terhadap lelaki dalam situasi L itu. e) Nyatakan bahaya tindakannya. . f) Nyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil untuk mengelak risiko yang dinyatakan di (e) .