Anda di halaman 1dari 22

PROGRAM KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

KONSEP KBAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013
1

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)


66 ciri ciri utama utama setiap setiap murid murid perlu perlu ada ada untuk untuk bersaing bersaing pada pada peringkat peringkat global global
Identiti nasional

Kemahiran berfikir

Kemahiran memimpin Kemahiran dwibahasa

Pengetahuan
2

Etika dan Kerohanian

Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru

Menaakul

Inkuiri Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Penyelesaian masalah

Teknik menyoal

Kreativiti

Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru

Tingkatkan soalan aras tinggi

Menggunakan alat berfikir

Bagaimana hendak mengajar KBAT?

Aktiviti penyelesaian masalah

Teknik menyoal

Pembelajaran berasaskan projek

Aktiviti pemikiran aras tinggi dalam buku teks

DEFINISI

Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.
KPM, 2013

Pelaksanaan KBAT Dalam Bilik Darjah


Perubahan dalam Kurikulum Perubahan dalam Pendekatan Perubahan dalam Pentaksiran

KSSR KSSM

Penggunaan alat berfikir KBKK


Peta minda, banding beza, 6 Thinking Hats dll

Program iTHINK
peta pemikiran Teknik menyoal

Galakkan murid menyoal yang memerlukan pemikiran aras tinggi kenapa, bagaimana?

Sebanyak 30% soalan berbentuk aras tinggi dalam peperiksaan pusat

Murid dapat: Membuat Keputusan Menyelesai Masalah Menginovasi Mencipta

Penilaian peringkat Kebangsaan

Penilaian peringkat Antarabangsa

PBS

UPSR PMR SPM STPM/STAM

TIMSS PISA

KEKELIRUAN TERMINOLOGI

KBKK Vs KBAT
HOTS Vs KBAT i-THINK Vs KBAT

i-THINK

Program i-THINK merupakan


Program untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif. i-THINK membawa maksud innovative THINKing (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikir

OBJEKTIF:
Melahirkan modal insan masa hadapan yang mempunyai pemikiran kreatif, kritis dan inovatif Memupuk kemahiran pemikiran aras tinggi dan mampu berdaya saing

10

Dengan cara
1. Menggunakan alat berfikir seperti lapan peta pemikiran oleh guru dan murid dalam PdP 2. Teknik menyoal dan menaakul untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi Blooms taksonomi dan Versi Lorin Anderson

11

Sekolah Showcase i-THINK (10 buah sekolah)


SMK Tun Hussien SMK Gaal, Onn, Perai Pasir Puteh
SK Pusat Bukit Besar, Kuala Terengganu SK Padawan SMK Kota Marudu

SK Kiaramas, Kuala Lumpur SJKT Port Dickson SJKC Wen Hua, Melaka

SK Paya Pulai, Termeloh SMK Convent Muar

Empat buah sekolah menengah Enam buah sekolah rendah


12

Pelaksanaan Program i-THINK


Pelaksanaan 10 sekolah rintis di seluruh Malaysia (6 SR & 4 SM) Peluasan 1,000 (2012-2013) sekolah rendah dan menengah seluruh negara

Peluasan ke 8,994 buah sekolah

2012
Melatih JK tambahan Melatih Pasukan Pemandu (PP) di 500 buah sekolah (Kohort 1) PP melatih guru sekolah mereka

2013
Guru di 500 sekolah melatih murid (kohort 1) Melatih Pasukan Pemandu (PP) di 500 buah sekolah (kohort 2) PP melatih guru sekolah mereka

2014
Guru melatih murid di 500 buah sekolah (kohort 2) Guru dari 8,994 buah sekolah mengikuti kursus dalam talian Kajian pelaksanaan Program i-THINK di 13 1,010 buah sekolah

Apakah yang diharapkan dari Program iTHINK?


Menaakul Prestasi meningkat

Fokus

Berkeyakinan

Seronok belajar Aktif

Hubungan gurumurid rapat


14

KONSEP PROGRAM i-THINK

15

6 TITIK PERMULAAN
Peta Visual Rangkaian Kolaborasi

Kemahiran Berfikir
Membangunkan Kecenderungan Peribadi

Penyoalan Reflektif

Membentuk persekitaran

16

Pendekatan Seluruh Sekolah


(Whole School Approach)
1.Latihan diberi kepada pentadbir, guru dan murid dalam mengajar dan belajar berfikir 2.Guru dan murid mempunyai bahasa pemikiran dan alat berfikir yang sama
17

Bagaimana?

Sekolah

JPN/ PPD

Bahagian

IPGK

KELESTARIAN PROGRAM
Sekolah 1. Pembentukan Pasukan Pemandu (PP) di sekolah i. Pengetua/Guru Besar ii. Penyelaras (guru) iii. 3 orang guru (untuk 2012 BM, BI, Sains dan Math) 2. PP melatih guru. Guru melatih murid dan menggunakan di dalam PdP 3. PP memberi sokongan, latihan tambahan dan bimbingan kepada guru 4. Instrumen Pemantauan Kendiri disediakan. Item ini akan dimasukkan sebagai annex di dalam SKP
18

Sekolah

JPN/ PPD

Bahagian

IPGK

KELASTARIAN PROGRAM (samb.)


JPN/PPD
1. Di setiap JPN ada 2 orang pegawai meja dan juga dilantik sebagai Jurulatih Kebangsaan (JK) 2. Di setiap PPD ada seorang pegawai meja dan juga dilantik sebagai Jurulatih Kebangsaan 3. JK JPN/PPD dikehendaki memberi taklimat kepada semua pegawai di JPN dan PPD 4. JK JPN/PPD membimbing dan membantu guru dalam pelaksanaan Program i-THINK

19

LATIHAN
Kestrel Education (JU) melatih Jurulatih Kebangsaan Jurulatih Kebangsaan Melatih Pasukan Pemandu (Pusat) Pasukan Pemandu Melatih Guru sekolah masingmasing (on site)

Guru melatih murid (tempoh 3-6 bulan)

Penggunaan Peta Pemikiran dan Soalan Aras Tinggi dalam PdP

20

Semua pihak bertanggungjawab dalam menjayakan program i-THINK

21

Sekian, terima kasih

22