Anda di halaman 1dari 1

Kurikulum tersurat ditujukan kepada aspek-aspek kurikulum yang telah ditetapkan dan dinyatakan secara jelas dan terang

kepada pelaksana-pelaksana kurikulum. Perkaraperkara yang tersurat seperti mata pelajaran, sukatan pelajaran, peruntukan masa, bahan-bahan pengajaran, kaedah-kaedah pengajaran, pengurusan pengajaran. Segala yang tersurat ini mudah dinilai dan dikawal berpandukan peraturan-peraturan, arahanarahan dan cara-cara penilaian yang telah ditetapkan. Kurikulum tersirat pula adalah unsur-unsur yang tidak dirancang tetapi mempunyai pengaruh dan memainkan peranan yang berkesan terhadap proses kurikulum yang sudah tersurat tadi. Contohnya iklim sekolah, budaya kerja, budaya sosial sekolah dan persekitaran juga mendatangkan kesan dalam membentuk sikap, minat, akhlak, aspirasi dan kepercayaan seseorang murid. Pendidikan formal -Tempat pembelajaran di bangunan sekolah. -Ada keperluan khusus untuk menjadi peserta didik. -Kurikulumnya jelas. -Bahan pembelajaran bersifat akademik. -Proses pendidikannya memakan masa yang lama -Ada ujian formal -Penganjur pendidikan adalah kerajaan atau swasta. -Tenaga pengajar mempunyai klasifikasi tertentu. -Dihoskan dengan pentadbiran yang seragam Pendidikan non-formal -Tempat pembelajaran boleh di luar bangunan -Kadang tidak ada keperluan khusus. -Umumnya tidak mempunyai jenjang yang jelas. -Adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani. -Bersifat praktikal dan khusus. -Pendidikannya berlangsung singkat -Kadang-kadang ada ujian -Dapat dilakukan oleh kerajaan atau swasta Pendidikan formal -Tempat pembelajaran boleh di mana saja. - Tidak ada keperluan - Tidak berjenjang -Tidak ada program yang dirancang secara formal -Tidak ada bahan tertentu yang harus tersaji secara formal. - Tidak ada ujian. -Tidak ada institusi sebagai penganjur.

Anda mungkin juga menyukai