Anda di halaman 1dari 39

ILMU PENDIDIKAN TAJUK : HALANGAN-HALANGAN KOMUNIKASI & CARA-CARA MENGATASINYA

HALANGAN KOMUNIKASI Dari Segi Psikologi & Dari Segi Fizikal

PENGENALAN
Penerima isyarat (guru) akan mentafsir kod ke dalam sesuatu yang bermakna. Penyampai maklumat (guru besar) membaca dan mentafsir isyarat wajah, gerak isyarat, emosi dan postur guru, sebelum memastikan pola komunikasi dengan guru.

Proses komunikasi bukan satu proses sehala. Contoh: Apabila seorang guru besar (penyampai) berkomunikasi dengan guru (penerima), guru besar mentafsir maklumatnya dalam bentuk simbol. Proses tafsiran proses menyahkod yang menghasilkan suatu mesej atau isyarat, dihantar secara lisan (bertutur) atau bukan lisan (gerak isyarat) ataupun kombinasi kedua-duanya.

Lantas proses komunikasi menjadi semakin rumit apabila penyampai memberikan mesej tidak jelas. Kekeliruan tentang tujuan/matlamat di kalangan individu merupakan satu kenyataan yang sering berlaku dalam bengkel psikologi, persidangan, pengurusan pekerja, perjanjian antarabangsa, kuliah profesor atau keruntuhan rumah tangga (F.K. Berrien&Wendell H. Bash, 1957).

HALANGAN KOMUNIKASI
Shahnon dan Weaver (1949) - mengenal pasti serta menjeniskan 4 jenis halangan (gangguan fizikal, masalah semantik, ketiadaan maklum balas dan pengaruh/kesan status). Astrid S. Susanto (1987) faktor menghalang komunikasi: perbezaan status, pengalaman dan pekerjaan, prasangka, sikap mementingkan diri sendiri, tentangan terhadap perubahan, keinginan membantah dan menolak daripada memahaminya, menjauhi apa yang dikatakan dan mencari jawapan serta perbezaan bahasa.

Ahmad Kamil (1992) halangan dalam proses komunikasi disebabkan oleh sikap negatif komunikator (tidak mendengar dengan baik, tidak mengendahkan percakapan orang, menerima maklumat tanpa usul periksa, berat mulut untuk memberi maklumat berguna dan tidak faham budaya orang lain. Zakaria Ahmad (1993) faktor mempengaruhi kelancaran proses komunikasi(bahasa yang tidak jelas, latar belakang pendengar/penerima yang berbeza, persekitaran, salah tafsir, kesesuaian masa, emosi penerima, cara penyampaian yang kurang jelas, sikap penghantar dan penerima serta tabii personaliti)

Jenis-jenis halangan komunikasi: (I) Psikologi (II) Fizikal (III) Sosial (IV) Persekitaran

PSIKOLOGI
Terbahagi kepada 4 aspek utama: (a) Gangguan Punca: masalah peribadi (contoh: masalah kewangan, masalah kekeluargaan).

(b) Tekanan Punca: ketegangan dalam bidang pekerjaan / faktor peribadi (contoh: hilang kawalan akan mengabaikan proses mencerap).

(c) Beban berlebihan Punca: penerimaan/pemprosesan maklumat yang terlalu banyak (contoh: penyampaian pengetahuan yang banyak dalam kelas mengakibatkan pencerapan tergendala dan kehilangan tumpuan pelajar)

(c) Sikap Pencerap (prasangka/ penilaian awal terhadap komunikasi) Punca: jangkaan individu (berita buruk, penggunaan jargon, mesej rutin, penyampai berstatus rendah), pendekatan tidak sesuai (mendengar demi menyerang penyampai, kelihatan sedia mendengar tetapi sebenarnya tidak, mendengar secara sensitif).

FIZIKAL
Tidak dapat dikawal secara langsung. Kesihatan seseorang menjejas proses pencerapan. Bentuk halangan fizikal: (a) masalah pendengaran (b) kesihatan penyampai yang tidak baik (c) mengantuk

(d) Ketiadaan maklum balas Leavitt (1972), komunikasi satu hala lebih mengecewakan penerima dan kurang mengancam kepada penyampai. (Contoh: peperiksaan sebab calon-calon tidak dibenarkan bertanya walaupun tidak faham soalan dalam kertas) (e) Salah faham/prasangka penyampai dan penerima mentafsir perkataan yang sama dengan cara berbeza. Ada yang menerima maklumat daripada sumber sekunder.

(f) Masalah semantik kesilapan menyahkod dan mentafsir kod, perutusan/mesej yang bercampur aduk dan mengelirukan. Halangan semantik dalam komunikasi terjadi apabila komunikasi secara lisan bercanggah dengan komunikasi secara bukan lisan. Kekeliruan terjadi apabila sejumlah perkataan memberi satu makna manakala tindakan atau bahasa isyarat memberi makna yang berbeza.

HALANGAN KOMUNIKASI Dari Segi Persekitaran & Dari Segi Sosial

Keadaan Persekitaran
Keadaan Persekitaran
# Alam Sekitar memainkan peranan yang penting dalam proses komunikasi. # Halangan persekitaran meliputi keadaan seperti : 1. kebisingan 2. keadaan cuaca (terlalu sejuk atau panas)

3. kurang selesa dengan ruang.

Contoh : Kadangkala lebih mudah mendengar atau mencerap ucapan seseorang di bilik darjah yang senyap daripada di bengkel membaiki kereta yang sibuk.

Wujudnya komunikasi yang kurang berkesan apabila berlakunya kebisingan yang ganggu proses mencerap.

Contoh Gangguan Persekitaran


Situasi ini berlaku di pejabat guru besar. Seorang guru besar sedang berbincangkan sesuatu dengan seorang guru. Guru besar : Cikgu Ahmad, apakah pandangan awak tentang hal ini? Cikgu Ahmad : Pandangan saya (diganggu oleh bunyi deringan telefon.) Guru besar : Oh, kita bincang sampai bahagian mana? (Kerani masuk dan minta tandatangan guru besar) Cikgu Ahmad : Kita bincang tentang masalah kebersihan di sekolah. (telefon berbunyi lagi ingatkan ada mesyuarat) Guru besar : Kita sambung perbincangan kita pada esok ya.

Apakah gangguan persekitaran yang berlaku ????

Bunyi telefon

Kerani

Perbualan di antara guru besar dengan cikgu Ahmad tidak dapat diteruskan. Guru besar menghadapi banyak pertukaran dan pemprosesan maklumat pada masa yang sama.

Keadaan Sosial
Terdapat pelbagai jenis gangguan komunikasi yang boleh ditinjau dari segi sosial :
# Sikap Peribadi yang negatif.

# Tidak Faham Budaya Orang Lain. # Perbezaan Status.

Sikap Peribadi Yang Negatif Menghalang Pergaulan Sosial


# Manusia mempunyai sifat-sifat semulajadi yang menghalang proses komunikasi.

# Jika seseorang tidak bersikap terbuka dan taksub dengan apa yang dimilikinya dan merasakan dirinya serba lengkap.
# Sistem maklumat yang ada pada dirinya telah menghalang dan menutup fikiran seseorang daripada memahami mesej orang lain.

# Manusia berkomunikasi dalam pelbagai bahasa. # Bahasa menunjukkan bangsa. # Lain tempat, lain adat resam dan budayanya.

Tidak Faham Budaya Orang Lain

# Maka adalah penting untuk memahami dan menghormati budaya orang lain supaya kita boleh hidup lebih harmoni.

Contoh : Dalam sebuah restoran, sekumpulan orang Afrika sedang berbual-bual dengan bahasa sendiri. Manakala pemuda-pemuda Indonesia pula bercakap dalam bahasa sendiri. Orang Afrika minta mereka perlahankan suara. Orang Indonesia pula rasa suara orang Afrika sangant kuat.

Tidak faham budaya orang lain. Apakah yang akan berlaku?


Perselisihan akan berlaku. Tidak wujud sikap toleransi. Tidak dapat berkomunikas i

Perbezaan Status
# Status juga merupakan halangan kepada komunikasi.

# Athanassides (1973) tunjukkan komunikasi antara pegawai bawahan dengan pegawai atasan sering berat sebelah kepada pihak atasan.

Contoh : Pengurus syarikat cenderungnya banyak bercakap dan kurang mendengar. Apabila beliau memberi sesuatu idea atau gagasan, tidak sesiapa Yang berani membantah.

Mengapa keadaan ini berlaku


Berstatus Berpangkat

Berlaku komunikasi sehala.

Sebaliknya, pegawai bawahan pula cenderung sembunyi perkara sebenar. Mereka tidak lapor kesilapan dan kegagalan kerana takut dipecat.

Apakah kesannya

????
Pengaruh i tindakan dibuat.

komunikasi tidak berhasil.

Maklumat tidak tepat.

Bagaimana merobohkan halangan-halangan komunikasi tersebut????

Sistem KSSR
kemukakan

Cadangan-cadangan (garis panduan)


mengatasi masalah

- Sistem pengaliran dan pengumpulan murid dengan mengecilkan bilangan murid dalam satu kelas - memperkenalkan kaedah kumpulan mengikut kebolehan murid - pendekatan individu dan penyelesaian masalah - menggalakkan penggunaan sumber sebagai media - aktiviti-aktiviti gerak kerja kelas, kumpulan dan individu

Guru yang masuk kelas dengan penuh ceria dan senyuman mudah mendapat respon positif daripada murid.
Senyuman yang disusuli dengan sapaan yang bermakna dapat menyingkap tabir yang menghalang interaksi guru dengan murid.
Seterusnya, ini dapat mencorak situasi perhubungan guru murid dalam proses pengajaran pembelajaran lanjutnya.

sambungan

3. Dialog bilik darjah yang kemas dan teratur, diselit dengan unsur-unsur kecintaan dan mesra dapat memurnikan suasana interaksi. Menyebut nama @ singkatan nama @ panggilan khusus yang diucap oleh keluarga dalam berinteraksi dengan murid.

5. Panggilan khusus tersebut lebih bermakna daripada panggilan umum seperti awak, kamu, anda dan sebagainya.

Faktor-faktor umum lain:Motivasi


Penggunaan sumber

Aktiviti kumpulan

Beri rangsangan mewujudkan interaksi dalam P & P yang berkesan.

Aspek kesedaran dan kesediaan guru sendiri dalam beberapa perkara yang disarankan:1. Guru benar-benar mengenali serta faham akan masalah setiap orang murid secara individu.

2. Guru benar-benar menguasai kurikulum serta kaedah dan teknik pengajaran.

3. Guru sentiasa bermuhasabah untuk menilai pengajaran sendiri secara ikhlas setiap masa. 4. Guru sentiasa meluaskan pengetahuan dalam kemahiran kendirinya melalui pembacaan, peningkatan taraf akademik dan profesional dengan melanjutkan pelajaran, mengikuti kursus, seminar, bengkel dan sebagainya.

Cara-cara mengatasi masalah komunikasi yang boleh digunakan oleh guru ialah:1. Pastikan keadaan bilik darjah senyap ketika guru menyampaikan pelajaran. Ini membolehkan setiap murid mendengar dengan mudah dan jelas. Selepas itu, barulah murid-murid digalakkan bertanya.
2. Elakkan daripada mengkritik idea murid yang kurang

tepat.Cuba baiki jawapan yang dianggap kurang sesuai.

3. Elakkan daripada melabel murid dengan kata-kata berbentuk Negatif. Melalui cara ini, murid akan bertambah yakin untuk mengemukakan hujah-hujah.

4. Galakkan perundingan. Murid bertendensi untuk memberontak jika guru hanya memberi arahan. Masalah komunikasi akan dapat diketepikan apabila murid-murid diajak berunding.

5. Tunjukkan mimik muka yang berseri ketika murid sedang cuba menjawab atau menyoal. Keadaan seperti ini mewujudkan suasana yang selesa bagi murid yang menyertai pertandingan.

6. Berikan perhatian penuh ketika murid sedang menjawab atau menyoal. Perhatian penuh guru akan mendorong murid untuk terus berinteraksi dengan guru.

7. Guru hendaklah bertutur dalam bahasa yang sesuai dengan kebolehan murid. Ini akan memudahkan pemahaman murid terhadap konsep-konsep yang disampaikan oleh guru.

8. Kadar pertuturan guru hendaklah sejajar dengan penguasaan

bahasa murid-murid yang lemah, kadar pertuturan guru hendaklah dikurangkan.