Anda di halaman 1dari 3

LEMBARAN 1

Nama :.

Kelas :..

Tarikh :

Suaikan frasa-fra ayat di bawah. Tulis semula di tempat yang


disediakan.

Izinkan saya

kerana menolong saya

Bolehkah saya

saya terlupa ayah.

Maafkan saya,

bermain di luar, mak?

Terima kasih abang

lalu, datuk?

Salin semula ayat di atas.


1.
____________________________________________________
____
2.___________________________________________________
_____
3.___________________________________________________
_____
4.___________________________________________________

_____
LEMBARAN 2
Nama :.

Kelas :..

Tarikh :

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.


1.

Beradab sopan amalan yang _________________.

2.

Duduk dengan ___________ di hadapan tetatmu.

3.

Kita mestilah ______________ teguran ibu.

4.

Makanlah ______________________ ahli kelarga.

5.

_______________ antara ahli keluarga ketika berjumpa.

Bersalamlah

terpuji
sopan

menerima

bersama-sama

____________________________________________________
______
Warnakan

LEMBARAN 3
Nama :.

Kelas :..

Tarikh :

Tuliskan adab sopan yang kamu lakukan di rumah.


Situasi
Ketika makan

Perlakuan sopan
1. _________________________
2. _________________________

Ketika bercakap

1. _________________________
2. _________________________

Ketika menonton televisyen

1. _________________________
2. _________________________

Ketika berjumpa makcik

1. _________________________
2. _________________________

Ketika disuruh

1. _________________________
2. _________________________

Anda mungkin juga menyukai