Anda di halaman 1dari 15

LOGO

Dongkrak

Oleh: Hadi Imam Sahrowi Hafidh Ikhsanu Indra Eka setiawan Irwan nurdiantoro M. Irfan Nabhani Mohammad Ulin Nuha Moch. Rudiyanto M. Yusuf Efendi

120513428401 120513428448 120513428495 120513428473 120513428456 120513428398 120513428397 120513404277

Pembahasan:
1. Dongkrak Hidrolik 2. Dongkrak Pneumatik

Dongkrak hidrolik
Keterangan: L : Beban A&B : Silinder Dongkrak ( Besar & Kecil) C&D : Torak Dongkrak ( Besar & Kecil) G : Tuas Dongkrak H : Titik pusat Tuas K : Katup dongkrak R : Pegas pengembali P : Gaya kerja dongkrak M : Tempat minyak E : Penghubung S : Saluran Hisap a : Jarak dari titik pusat b : Jarak torak D dari titik pusat

Dongkrak hidrolik dioperasikan secara mekanik digunakan pada beberapa mobil

Perhitungan kerja dongkrak tersebut ialah: Qxb=Pxa Atau Kerja Q inilah yang menekan torak D ke bawah. Kalau luas silinder B = f maka tekanan pada cairan itu

Tekanan cairan sebesar itulah yang merambat ke silinder besar. Kalau tuas silinder besar = F, maka gaya yang mengangkat beban L =

Kita ganti nilai Q:

Jadi, beban yang diangkat oleh dongkrak hidrolis tergantung pada Luas silinder dan panjang tuas.

A B

: Peti, Untuk menampung zat cair : Silinder beban; pada silinder ini diletakkan bebanya dan mempunyai = d2 C : Rumah silinder D : Pompa, untuk memasukkan zat cair ke dalam C, atau dengan lain perkataan untuk memberikan tegangan yang diperlukan untuk mengangkat silinder-beban. Penghisapnya mempunyai = d1 E : Tingkap Hisap F : Tingkap Press G : Sumbat, untuk menutup lubang pengisi. Sumbat ini berlubang untuk memlihara agar tekanan di dalam ruangan selalu sama dengan tekanan udara luar. H : Baut pengatur

Tegangan yang ditimbulkan oleh penghisap kecil dalam zat cair adalah P yang terdapat dari:

Contoh soal
Sebuah dongkrak hidrolis dengan spesifikasi diameter silinder beban 7 cm, diameter pompa penghisapnya 3 cm, tingkap press sebesar 40 cm. Sedangkan panjang engkol kecil 3 cm. Besar beban 2000 kg. Untuk efisiensi pompa sebesar 80%. Hitunglah berapa tenaga untuk mendongkrak beban tersebut?
Diketahui: a = 3 cm D1 = 7cm D2= 3cm l = 40 cm P = 1000 kg = 80% Ditanya: K.......................................?

Dijawab: K=

22 12

K=

1000 3 40

7 2 3 2

1 ,

K= 75x 6,805 K= 510,375

Dongkrak Pneumatik
Pada dongkrak pneumatik fluida perantara yang digunakan bukanlah zat cair seperti pada dongkrak hidrolik, melainkan fluida perantaranya adalah udara bertekanan yang dihasilakn oleh kompresor. Kelebihan sistem Pneumatik antara lain: a. Fluida kerja mudah didapat dan ditransfer. b. Dapat disimpan dengan baik c. Penurunan tekanan relatif lebih kecildibandingkan dengan sistem hidrolik. d. Viskositas fluida yang lebih kecil sehingga gesekan dapat diabaikan. e. Aman terhadap kebakaran. Sedangkan kekurangan dari sistem Pneumatik antara lain: a.Gangguan suara yang bising b. Gaya yang ditransfer terbatas c. Dapat terjadi pengembunan dalam sistem.

Prinsip kerja dongkrak pneumatik dapat dirangkum sebagai berikut, bila tekanan udara dalam tangki telah mencukupi, (dapat dibaca pada manometer F) udara bertekanan dari tangki persediaan udara/kompresor tersebut dapat dialirkan masuk dipipa C setelah katup A dibuka. Silinder S yang mula mula dibawah akan terdesak keatas dengan gaya angkat sebesar:

P= p x

Contoh soal
Sebuah dongkrak pneumatik. Dengan diameter 10 cm. Sedangkan gaya yang dikerjakan pada dongkrak tersbut sebesar 2550 Kg. Berapa besar tekanan pada dongkrak tersebut? Diketahui : P = 2550kg d = 10cm Ditanya : p=? Jawab : P= p x 4 2 1500kg= p x p=
2550 0.785100 2 (10) 4

p = 32,48 kg/2

Kesimpulan
Pada suatu alat pengangkat sedapat-dapatnya kita pergunakan gaya sekecil-kecilnya untuk mengangkat beban yang seberat-beratnya. Sekarang kita ketahui bahwa untuk mengangkat beban yang berat dengan memakai gaya yang ringan caranya adalah jari-jari roda gigi diperkecil atau tangkai pemutar diperpanjang.

TERIMAKASIH

April 2013