Anda di halaman 1dari 49

ARAHAN KESELAMATAN

OLEH: PUAN NALIZAH BINTI MUSTAFA CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT IBU PEJABAT JKR

PENGENALAN

DIKELUARKAN OLEH JEMAAH MENTERI MENETAPKAN DARJAH KESELAMATAN UNTUK DILAKSANAKAN OLEH SEMUA JABATAN KERAJAAN * KESELAMATAN PERLINDUNGAN FIZIKAL * KESELAMATAN PERLINDUNGAN DOKUMEN * KESELAMATAN PERLINDUNGAN PERIBADI

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN


BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA MENGENAI KESELAMATAN JABATAN MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN SUPAYA PERKARA TERPERINGKAT DIKAWAL DENGAN SEMPURNA PADA SETIAP MASA MENENTUKAN SUPAYA LAPORAN KESELAMATAN DIKEMUKAKAN KEPADA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN APABILA DIKEHENDAKI

ANCAMAN KESELAMATAN

ESPIONAJ / PERISIK

KEGIATAN UNTUK MEMPEROLEHI PERKARA TERPERINGKAT DENGAN CARA TERSEMBUNYI ATAU SALAH DI SISI UNDANG-UNDANG BAGI TUJUAN YANG MEMUDARATKAN KESELAMATAN ATAU KEPENTINGAN MALAYSIA

ANCAMAN ESPIONAJ

PERISIKAN NEGARA ASING PENGITIP KETENTERAAN DAN EKONOMI INVESTIGATIVE JOURNALIST ORANG AWAM PERSONEL SENDIRI

JENIS-JENIS ESPIONAJ

PERISIK IDEOLOGI DORONGAN UNTUK MENDAPATKAN WANG/ TAMAK TEKANAN DARI PIHAK LUAR LALAI / CUAI/ TINGKAHLAKU YANG MEMBAHAYAKAN DALAM MENJALANKAN TUGAS

SABOTAJ

SATU PERBUATAN BERTUJUAN MENYEBABKAN KEROSAKAN FIZIKAL UNTUK KEPENTINGAN SESEBUAH NEGARA ASING ATAU SESUATU TUJUAN POLITIK BOLEH BERLAKU SEMASA AMAN ATAU PUN PERANG

JENIS-JENIS SABOTAJ

SABOTAJ ANTARA KERAJAAN SABOTAJ FIZIKAL SABOTAJ POLITIK SABOTAJ EKONOMI

SUBVERSIF

SATU PERGERAKAN YANG DIJALANKAN OLEH MUSUH UNTUK MENGAMBIL ALIH KUASA DARI KERAJAAN SECARA SALAH DI SISI UNDANG-UNDANG YANG AKAN MENGAKIBATKAN HANCURNYA KESETIAAN SESEORANG RAKYAT TERHADAP NEGARANYA

ANCAMAN PELAMPAU

SESUATU KEGIATAN RADIKAL YANG MELAMPAUI BATAS SESUATU TINDAKAN OLEH INDIVIDU/ KUMPULAN YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NEGARA DAN MENIMBULKAN MASALAH KEPADA KESELAMATAN DAN MENGGANGGU KESTABILAN KETENTERAMAN AWAM DAN KESELAMATAN NEGARA

JENIS-JENIS PELAMPAU

PELAMPAU PERKAUMAN PELAMPAU POLITIK PELAMPAU KEAGAMAAN PELAMPAU KUMPULAN PENDESAK

KELEMAHAN MANUSIA

SUKA BERCAKAP BANYAK SUKA BERDEBAT SUKA BERCAKAP BESAR MUDAH PERCAYA / MENCURAH KEPERCAYAAN SUKA MINUMAN KERAS/ DADAH/ RASUAH BERBINCANG PERKARA TERPERINGKAT MELALUI TELEFON MENDEDAHKAN MAKLUMAT KEPADA PEMBERITA

JENIS-JENIS KESELAMATAN

KESELAMAT FIZIKAL

MEMASTIKAN KESELAMATAN FIZIKAL BANGUNAN , PREMIS ATAU TEMPAT TERMASUK YANG DIGUNAKAN BAGI MENGURUSKAN PERKARA-PERKARA TERPERINGKAT DAN SENSITIF

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL


KESELAMATAN KAWASAN

MENGISYTIHARKAN SEBAGAI KAWASAN LARANGAN CADANGAN PEMBINAAN, PENGUBAHSUAIAN, PENYEWAAN PEJABAT KERAJAAN DIRUJUK KEPADA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MENGADAKAN PAGAR DAN LAMPU KESELAMATAN SERTA MENGHADKAN PINTU MASUK

MENGADAKAN KAWALAN KESELAMATAN

MENGADAKAN PAPAN KENYATAAN DI TEMPAT-TEMPAT YANG SESUAI BAGI MENUNJUKKAN KAWASAN LARANGAN
MEWUJUDKAN SISTEM PAS KESELAMATAN * PAS KESELAMATAN TETAP * PAS KESELAMATAN SEMENTARA * PAS KESELAMATAN PELAWAT

KESELAMATAN BANGUNAN

MEMPERKUKUHKAN TINGKAP, PINTU, DINDING DAN SILING MENGADAKAN KAUNTER MENGADAKAN BILIK KHAS UNTUK PELAWAT PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN KUNCI KESELAMATAN BERMUTU BUKU DAFTAR PELAWAT

ADAKAN KELENGKAPAN KESELAMATAN SEPERTI PEMASANGAN ALAT PENGGERA, CCTV, KAD AKSES, BILIK KEBAL , PERTI BESI, KABINET KELULI BERPALANG.

KAWALAN KUNCI KESELAMATAN

PEGAWAI KESELAMATAN JABATAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEMUA PERKARA BERKAITAN KUNCI DAN ANAK KUNCI TERMASUK KUNCI KESELAMATAN DAN PERLU MENYELENGGARA BUKU DAFTAR PENJAWAT AWAM YANG DIAMANAHKAN DENGAN KUNCI JABATAN; BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS KESELAMATAN KUNCI TERSEBUT

PETI KESELAMATAN HENDAKLAH DIGUNAKAN UNTUK MENYIMPAN SEMUA ANAK KUNCI YANG TIDAK DIPAKAI TERMASUK KUNCI PENDUA ANAK KUNCI TIDAK BOLEH DILABEL ATAU DITANDA ANAK KUNCI TIDAK BELEH DIRANGKAI DENGAN ANAK KUNCI LAIN SEPERTI KUNCI PERSENDIRIAN

ANAK KUNCI PENDUA TAMBAHAN TIDAK BOLEH DIBUAT TANPA KEBENARAN ANAK KUNCI PENDUA PETI BESI HENDAKALAH DISIMPAN MENGIKUT AP 135 PENJAWAT AWAM YANG BERTUKAR/ TINGGALKAN PERKHIDMATAN PERLU SERAHKAN BALIK ANAK KUNCI DI DALAM SIMPANANNYA

PETI KESELAMATAN YANG DIPASANG DENGAN KUNCI TATAKIRA PERLU: I) MENUKAR NOMBOR TIAP-TIAP SETAHUN SEKALI ATAU ORANG YANG MENGETAHUI NOMBORNYA BERTUKAR / TINGGALKAN PERKHIDMATAN II) MENULIS NOMBOR DALAM SEKEPING KERTAS DAN MEMASUKKANNYA KE DALAM SAMPUL SURAT YANG DIMETRI III) INDIVIDU YANG MENYIMPAN KUNCI TIDAK DIBENARKAN MENGETAHUI NOMBOR TATAKIRA

KEHILANGAN KUNCI

PERLU LAPOR SEGERA KEPADA PEGAWAI KESELAMATAN JABATAN ATAU KETUA JABATAN LAPOR KEPADA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN DALAM TEMPOH 24 JAM LAPORAN MENGANDUNGI PANDANGAN ATAU TAKSIRAN BAHAYA

KAWALAN MESIN PENYALIN

PERLU LANTIK PEGAWAI YANG MENGAWASI MESIN DISIMPAN DIBILIK YANG BERKUNCI KAKITANGAN YANG DIBENARKAN AKSES SAHAJA UNTUK MEMBUAT SALINAN JUMLAH SALINAN YANG DIBUAT IALAH SALINAN YANG DIBENARKAN SAHAJA DAN SALINAN YANG ROSAK HENDAKLAH DIMUSNAHKAN

KAWALAN MESIN FAX

DOKUMEN TERPERINGKAT DIELAKKAN DIHANTAR MELALUI MESIN FAX LETAKKAN DITEMPAT YANG SESUAI * BILIK PEMBANTU KHAS * BILIK KHAS BERKUNCI KAKAITANGAN YANG DIBENARKAN SAHAJA MENGGUNAKAN MESIN FAX

KESELAMATAN DOKUMEN

KAWALAN KE ATAS DOKUMEN RAHSIA RASMI DAN DOKUMEN RASMI DARIPADA PENDEDAHAN TANPA KEBENARAN DOKUMEN TERPERINGKAT IALAH DOKUMEN RASMI YANG MENGANDUNGI MAKLUMAT YANG MESTI DIBERI PERLINDUNGAN KESELAMATAN

PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT

SISTEM PENDAFTARAN RAHSIA / SULIT - SISTEM BAGI MENERIMA, MEMPROSES, MENYIMPAN DAN MENGHANTAR DOKUMEN TERPERINGKAT SUPAYA DIURUSKAN BERASINGAN DARIPADA DOKUMEN TIDAK TERPERINGKAT - DISELIA OLEH PENJAWAT AWAM YANG BERJAWATAN TETAP (PENDAFTAR RAHSIA)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENDAFTAR RAHSIA

MENYIMPAN REKOD TERPRINGKAT YANG TIDAK RENDAH DARIPADA SULIT MENERIMA DAN MEMPROSES DOKUMEN TERPERINGKAT DAN MEGEDAR KEPADA PEGAWAI MENGHANTAR DOKUMEN TERPERINGKAT DENGAN SELAMAT DAN DITERIMA

MENYENGGARA SATU SISTEM PERGERAKAN FAIL TERPERINGKAT DAN MEMBUAT AUDIT FAIL SECARA BERKALA BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KEPADA KETUA JABATANTENTANG KESELAMATAN PENDAFTARAN RAHSIA TERMASUK PENYIMPANAN

PERINGKAT KESELAMATAN

RAHSIA BESAR RAHSIA SULIT TERHAD

KUNING BERPALANG MERAH MERAH JAMBU BERPALANG MERAH HIJAU PUTIH

RAHSIA BESAR

DOKUMEN RASMI, MAKLUMAT RASMI DAN BAHAN RASMI MENGENAI DASAR UTAMA KERAJAAN YANG TIDAK BOLEH DIBERITAHU SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG KEPADA AKHBAR ATAU SESIAPA YANG TIDAK DIBENARKAN. SEKIRANYA DIDEDAHKAN AKAN MENGANCAM KESELAMATAN NEGARA DAN AKAN MENYEBABKAN KEROSAKAN BESAR KEPADA MALAYSIA. HANYA UNTUK INDIVIDU & PEGAWAI TERTENTU DALAM MASA MENJALANKAN TUGAS RASMI SAHAJA.

RAHSIA BESAR

DISIMPAN DI BILIK KEBAL ATAU PETI BESI YANG YANG DIPASANG KUNCI TATAKIRA. BAGI DOKUMEN YANG SEDANG DALAM TINDAKAN, BOLEH SIMPAN DALAM KABINET KELULI /ALMARI KELULI YANG DIPASANG PALANG BESI BERKUNCI ( BAGI JABATAN YANG ADA KAWALAN KESELAMATAN YANG RAPI)

RAHSIA

DOKUMEN RASMI, MAKLUMAT RASMI DAN BAHAN RASMI MENGENAI DASAR KERAJAAN YANG TIDAK BOLEH DIBERITAHU SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG KEPADA AKHBAR ATAU SESIAPA YANG TIDAK DIBENARKAN. SEKIRANYA DIDEDAHKAN AKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN NEGARA SERTA MEMBERI KEUNTUNGAN KEPADA SESEBUAH KUASA ASING. HANYA UNTUK PEGAWAI TERTENTU DALAM MASA MENJALANKAN TUGAS RASMI SAHAJA.

RAHSIA

DISIMPAN SAMA SEPERTI DOKUMEN RAHSIA BESAR ATAU DALAM KABINET KELULI/ ALMARI KELULI YANG DIPASANG PALANG BESI BERKUNCI.

SULIT

DOKUMEN RASMI, MAKLUMAT RASMI DAN BAHAN RASMI YANG TIDAK BOLEH DIBERITAHU SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG KEPADA AKHBAR ATAU SESIAPA YANG TIDAK DIBENARKAN. SEKIRANYA DIDEDAHKAN WALAUPUN TIDAK MENGANCAM KESELAMATAN NEGARA TETAPI BOLEH MEMUDARATKAN KEPENTINGAN DAN MARTABAT MALAYSIA SERTA AKAN MENDATANGKAN KESAN NEGATIF KEPADA JABATAN. BOLEH DILIHAT OLEH PEGAWAI TERTENTU DALAM MENJALANKAN TUGAS RASMI SAHAJA. DISIMPAN DALAM KABINET KELULI/ ALMARI KELULI BERKUNCI.

TERHAD

DOKUMEN RASMI, MAKLUMAT RASMI DAN BAHAN RASMI SELAIN DARIPADA RAHSIA BESAR, RAHSIA DAN SULIT TETAPI PERLU DIBERI TAHAP PERLINDUNGAN KESELAMATAN YANG TIDAK BOLEH DIBERITAHU SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG KEPADA AKHBAR ATAU SESIAPA YANG TIDAK DIBENARKAN SELAGI TIDAK DIWARTAKAN. BOLEH DILIHAT OLEH PEGAWAI TERTENTU DALAM MENJALANKAN TUGAS.

DISIMPAN DALAM KABINET KELULI/ ALMARI KELULI BERKUNCI.

TANDA KESELAMATAN

DITANDA DENGAN HURUF CERAI/ DICAP HURUF BESAR (7mm) DI SEBELAH LUAR KULIT HADAPAN, BELAKANG, DI MUKA TAJUK, DI MUKASURAT PERTAMA DAN PENGHABISAN. TANDA DI PENJURU KIRI ATAS DAN PENJURU KANAN BAWAH SETIAP MUKA SURAT YANG BERTULIS/ BERCETAK.

BAGI LUKISAN, TEKAPAN, NEGATIF FOTO DAN GAMBAR FOTO PERLU DITANDA TAHAP KESELAMATAN SUPAYA DAPAT DILIHAT PADA SALINAN YANG DIBUAT DARIPADANYA DISEBELAH BELAKANG JUGA PERLU DITANDA

PENGHANTARAN DOKUMEN TERPERINGKAT

SISTEM SATU LAPIS SAMPUL SURAT - DIHANTAR MELALUI PETI / BERBERKUNCI. SAMPUL DITANDA PERINGKAT KESELAMATAN DAN DIMETRI. SISTEM DUA LAPIS SAMPUL SURAT - DIHANTAR MENGGUNA SAMPUL SURAT LAIN DAN DIGAM. SAMPUL SURAT DI SEBELAH DALAM DITANDA PERINGKAT KESELAMATAN DAN DIMETRI.

MEMBAWA DOKUMEN TERPERINGKAT KELUAR

TIDAK DIBENARKAN KECUALI UNTUK URUSAN RASMI PADA WAKTU PEJABAT TIDAK BOLEH DI BAWA BALIK KE RUMAH KECUALI ATAS SEBAB YNG TIDAK BOLEH DIELAKKAN DENGAN MEMNDAPAT KEBENARAN BERTULIS DARI KSU/ SUK

PEMUSNAHAN DOKUMEN TERPERINGKAT

TIDAK BOLEH DIMUSNAHKAN MELAINKAN MENGIKUT ARAHAN KERAJAAN HENDAKLAH DIRUJUK KEPADA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN & KETUA PENGARAH ARKIB NEGARA DIKOYAK KECIL-KECIL/ DIRINCIH DAN DIBAKAR. ABUNYA HENDAKLAH DIHANCURKAN SEHINGGA TAK DIKENALI.

SATU SIJIL PEMUSNAHAN HENDAKLAH DIHANTAR KEPADA KUASA PEMULA DOKUMEN TERSEBUT SEKIRANYA KUASA PEMULA TIDAK WUJUD LAGI, RUJUK KEPADA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN SEBELUM DOKUMEN DIMUSNAHKAN

KEHILANGAN DOKUMEN TERPERINGKAT

CARI DENGAN SEGERA LAPOR KEPADA PKJ ATAU KETUA JABATAN SIASAT DAN LAPORKAN TAKSIRAN BAHAYA TERHADAP KESELAMATAN KEPADA PKK DALAM MASA 24 JAM MAKLUMKAN KEPADA PEMULA DOKUMEN

KETUA JABATAN MEMPERTIMBANGKAN TINDAKAN TATATERTIB ATAU TIDAK JIKA BERLAKU KES JENAYAH, LAPORKAN KEPADA BALAI POLIS YANG TERDEKAT PEMULA BERTANGGUNGJAWAB MENGKAJI; JIKA PERLU, UBAH TAHAP KESELAMATANNYA MAKLUMKAN KEPADA YANG BERKENAAN

KESELAMATAN PERIBADI

UNTUK MEMASTIKAN SESEORANG YANG DIRAGUI KESETIAANNYA KEPADA NEGARA TIDAK DILANTIK DI DALAM PERKHIDMATAN AWAM SEKIRANYA TELAH MENJAWAT JAWATAN, KEDUDUKANNYA TIDAK AKAN DITERUSKAN DALAM BIDANG TUGAS YANG MENGENDALIKAN URUSAN RAHSIA RASMI

PENGURUSAN KESELAMATAN PERIBADI

TAPISAN KESELAMATAN KESEDARAN KESELAMATAN PENGGUNAAN PRINSIP PERLU MENGETAHUI PERAKUAN AKTA RAHSIA RASMI

LANGKAH PERLINDUNGAN KESELAMATAN PERIBADI

SIKAP BERAHSIA SIKAP LEBIH MENDENGAR DARIPADA BERCAKAP SIKAP BIJAKSANA PERLU MENGETAHUI SIKAP BERWASPADA DAN BERHATIHATI

RAHSIAKAN RAHSIA NEGARA


TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai