Anda di halaman 1dari 1

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) SK ALMA TAKWIM AKTIVITI TAHUN 2014

AKTIVITI Pusat Kokurikulum Terapi Renang Lawatan Luar (Taman Herba) !owling $a%lis Tilawah PPK# Kem !estari Solat Sambutan Hari Lahir Perkhemahan Sambutan Hari 'uru Peperiksaan Penggal Satu Sukan Tahunan Ran)angan Pen*i*ikan #n*i+i*u #h a, Rama*han Sambutan (i*il"itri Lawatan Luar Kem !estari Solat Peperiksaan Penggal Ke*ua $inggu KSSR Hari Kanak-Kanak Pro%ek Kra"tangan Pro%ek (kuaria Pro%ek Tanaman JAN X X X X X X X
X

FEB

MAC APR MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

CATATAN Zakhirah/ guru X Suhana/ zakhirah Saraswath /Hashila Shari"ah/ #man Hashila/Humaira Hashila/Humaira Shari"ah/ #man Zakhiah/&aizah &aziah/(z ati Shari"ah/Rina Razali/Kalai #man/ 'uru X Hashila/Humaira (z ati/Suhana Hashila/Zakhirah Humaira/Hashila Shari"ah/Rina Razali/#man 'uru X/ Saraswath Rina /Zakhirah Kalai/ Suhana Rina/Razali

X X X X X X X X Sepan%ang tahun Sepan%ang tahun Sepan%ang tahun