Anda di halaman 1dari 9

BAHAGIAN /MASA Permulaan (4 m n !

"

AKTIVITI

FOKUS PEMBELAJARAN

ORGANISASI

CATATAN/ ALATAN

Memana#$an %a&an Men n'$a!$an $a&ar na& Perma nan ( $u! Ara)an*

Di gelanggang badminton yang luas, para pelajar diminta untuk buat aktiviti pemanasan badan dengan kreatif. Guru sebagai fasilitator.

Murid berdiri dengan berjarak antara satu sama lain dalam satu kawasan luas yang ditanda oleh 4 unit skital

Membuat keputusan "#P$ %ntrapersonal #inestatik #esedaran ruang latan$ 4 unit skital

Pelajar berdiri di setiap garisan gelanggang yang ditanda dengan skital. Pelajar berlari-lari anak dengan membawa raket kemudian tukar arah larian. Pelajar melakukan overhead walking lunge di mana kedua-dua tangan diangkat ke atas sambil memegang raket.

ktiviti ini dijalankan selama ! minit

Pelajar melakukan lunge walk sambil kedua-dua tangan memegang raket. Pelajar melakukan lunge jump dan keduadua tangan memegang raket
P P

P P P

Guru
P

Pelajar skital

Per$em%an'an &angkah ' (4 Minit)

Gera$er+a $ela# #emahiran Forehand se*ara statik Guru akan membuat demostrasi Guru menunjukkan gaya Forehand se*ara statik sambil diperhatikan oleh murid "angan dominan memegang raket dengan letakkan ibu jari di antara tiga jari dan jari telunjuk +erdiri dengan kaki di buka seluas bahu Mata memandang bulu tangkis "angan yang memengang raket dihulurkan ke depan dengan kaki bersamaan dengan tangan dominan langkah ke hadapan ,ayun raket dari bawah ke depan dengan tangan yang lurus Memukul bulu tangkis pada jangkaun yang sederhana

Murid membuat barisan panjang menghadap guru

Meneliti bahagian dan keseluruhan "#P$ %ntrapersonal %nterpersonal 1isual 2 ruang latan$ 4 unit 3kital ' unit visel 4aket setiap murid

Murid mengambil jarak antara satu sama lain

Murid dikehendaki mengulang pergerakan dan urutan melakukan .orehand sehingga kemahiran dikuasai

G/ Guru 0 / Murid

&angkah ! (4 Minit)

#emahiran Forehead se*ara statik Guru menunjukkan gaya Forehead se*ara statik sambil diperhatikan oleh murid "angan dominan memegang raket dengan letakkan ibu jari di antara tiga jari dan jari telunjuk +erdiri dengan kaki di buka seluas bahu Mata memandang bulu tangkis "angan yang memengang raket dihulurkan ke depan dengan kaki bersamaan dengan tangan dominan langkah ke hadapan ,ayun taket dari bawah ke depan dengan tangan yang lurus Memukul bulu tangkis pada jangkaun yang sederhana Murid membuat barisan panjang dan menghadap guru Murid mengambil jarak antara satu sama lain Murid dikehendaki mengulang pergerakan dan urutan melakukan .orehand sehingga kemahiran dikuasai

Meneliti bahagian dan keseluruhan "#P$ %ntrapersonal %nterpersonal 1isual 2 ruang latan$ 4 unit 3kital ' unit visel 4aket setiap murid

Guru akan membuat demostrasi

&angkah 5 (4 Minit)

#emahiran Backhand se*ara statik Guru menunjukkan gaya Backhand se*ara statik sambil diperhatikan oleh murid "angan dominan memegang raket dengan letakkan ibu jari di antara tiga jari dan jari telunjuk +erdiri dengan kaki di buka seluas bahu Mata memandang bulu tangkis #aki dimana tangannya memegang raket bersilang di kaki sebelah #ilas raket separas bahu Memukul bulu tangkis %kut lajak Murid membuat barisan panjang dan menghadap guru Murid mengambil jarak antara satu sama lain Murid dikehendaki mengulang pergerakan dan urutan melakukan +a*khand sehingga kemahiran dikuasai

"#P$ #inestetik %nterpersonal 1isual-ruang latan$ 4 unit skital ' unit wisel 4aket setiap murid

Guru akan membuat demostrasi

&angkah 4 (- minit)

#emahiran Forehand dan Backhand se*ara dinamik dengan menggunakan bulu tangkis Guru pilih ! orang murid yang telah menguasai kemahiran servis untuk menolongnya Guru dan ! orang murid akan servis kepada murid yang berada di sebelah gelanggang ke sebelah kiri dan kanan Murid tersebut akan memukul bulu tangkis dengan kemahiran Forehand dan Backhand 3etelah murid siap melakukan kedua-dua kemahiran giliran murid lain ktiviti dijalankan sehingga setiap murid telah melakukan - set Murid dibahagi kepada 5 kumpulan dan setiap kumpulan akan menggunakan satu gelanggang ! orang murid yang dipilh dan guru akan berada di salah sebuah gelanggang Murid berdiri disebelah separuh gelanggang bersedia untuk memukul bulu tangkis

#+##$ Membuat keputusan "#P$ #inestatik %nterpersonal 1isual-ruang latan$ 56 biji bulu tangkis Gelanggang badminton 7ilai murni$ #erajinan

/ Murid / Guru

Kemun,a$ Permainan ke*il (- minit)

Pertandingan se*ara kumpulan untuk melepaskan bulu tangkis ke dalam bakul dengan kemahiran Backhand dan Forehand Para murid dibahagikan kepada dua kumpulan besar 3eorang pelajar membuat sevis backhand rendah dan rakan kumpulan melakukan pukulan forehand se*ara bergilir-gilir. Pelajar bergilir membuat pukulan forehand dan bulu tangkis mesti menuju masuk ke dalam bakul yang disediakan. Pelajar di 8 melakukan servis ke 0 dan 0 membuat pukulan menuju sasaran #umpulan yang banyak memasukkan bulu tangkis di dalam bakul dikira pemenang

#+##$ Membuat keputusan "#P$ #inestatik %nterpersonal 1isual-ruang latan$ 56 biji bulu tangkis Gelanggang badminton 7ilai murni$ #erajinan #erjasama

Penu!u(4 minit)

Gera$ $en&ur #aki dan paha +adan dan pinggang "angan +erdiri tegak kaki buka seluas bahu #edua- dua belah tangan disilangkan dan *uba menyentuh s*apula kiri dan kanan dalam kiraan 9 Perbin*angan Guru meminta pelajar menyatakan teknik melakukan kemahiran .orehand, .orehead dan +a*khand yang betul untuk meningkatkan kefahaman pelajar Guru membuat rumusan dan kesimpulan +erdiri tegak kaki buka seluas bahu #edua-dua tangan ditolak luris bahagian belakang pinggang kiri dan kanan Pelajar duduk melunjur dan kaki dibuka seluas bahu #edua-dua tangan *uba menjangkau hujung jari kaki kiri dan kanan Murid membentuk bulatan besar dan mengambil jarak antara rakan Murid melakuakan aktiviti kendur Guru memanggil seorang murid untuk mengetahui aktiviti gerak kendur

"#P 1ebal-linguistik

7ilai murni$ kerjasama

RANCANGAN PENGAJARAN PEN.I.IKAN JASMANI/ Mata Pelajaran "arikh ,ari Masa "ingkatan +ilangan Pelajar "unjang Pembelajaran "ajuk 3ub "ajuk 8bjektif $ Pendidikan :asmani $ ; 8ktober !6'! $ %snin $ 9.!6 pagi < =.66 petang (46 minit ) $ ! +estari $ !- orang $ #emahiran 3ukan $ Permainan +adminton $ #emahiran sas 3ervis $ Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat$ %. Psikomotor Memegang raket dengan teknik yang betul Melakukan 5 teknik servis dengan menggunakan teknik yang betul sekurang-kurangnya 5 daripada - per*ubaan pada jarak 5 meter #ognitif Mengenalpasti otot-otot yang terlibat dalam melaksanakan kemahiran bagi memaksimumkan kualiti pergerakan fektif Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan untuk mempelajari kemahiran bersama rakan.

%%.

%%%.

+ahan +antu Mengajar Guru Persediaan Pelajar-pelajar

$ 4aket (!> biji), ?isel (' biji), 3kitel (4 biji) dan bulu tangkis (56 biji) $ +erpakaian sukan yang lengkap dan sesuai, buku nota serta alat tulis.

#8D @ 7 M #A43A3 KP. 40412 KAE.AH MENGAJAR KUMPULAN A TAJUK2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI: PERMAINAN BADMINTON TINGKATAN 2

NAMA AHLI KUMPULAN ERMA ELMI BT OMAR MA4LINA BT MOH. AJANAN

NO/MATRIK L50665007610 L50665007689

NAMA PENS3ARAH2 .R A4ALI BIN RAHMAT