Anda di halaman 1dari 1

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3 LAPORAN TAKLIMAT PBS 1. 2. 3. . (. -. .. 0. Nama Program Tarikh Hari / Masa Tem!at )*+ekti, Sasaran Butiran akti/iti :Taklimat PBS : : : "e#an S$K%&' &haah : : :

Penilaian Program : 0.1 Kekuatan Program 0.2 Kelemahan Program : :

0.3 &a1angan Penam*ah*aikan : 2. "okumentasi Bergam*ar :

"ise1iakan :

"isemak :

"isahkan :

333333333

33333333.

3333333..

Hak &i!ta Ter!elihara 4 Sektor $aminan Kualiti5 $a*atan Pela+aran $ohor 12 Ma6 2012 7 Keluaran 03 8 Pin1aan 00

Anda mungkin juga menyukai