Anda di halaman 1dari 87

KONSEP & PROSEDUR PENSIJILAN HALAL

KENAPA HALAL ???

SATU TUNTUTAN KEPADA ORANG ISLAM

PENENTUAN HALAL 1. Allah Yang Menentukan (Religious Matter):


Firman Allah: Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh kamu yang nyata (Al-Baqarah 168) Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu iaitu yang halal lagi baik
4

DEFINISI:
Halal: Dari segi perkataan bermakna
dibenarkan(lawful). Ia merujuk kepada makanan/minuman yang diizinkan dan tidak berdosa memakannya berdasarkan prinsip undang undang Islam.

Haram: Dari segi perkataan bermaksud tidak


dibenarkan (unlawful). Ia merujuk kepada makanan/minuman yang tidak dibenarkan mengikut undang undang Islam.
5

GARIS PANDUAN MAKANAN, MINUMAN DAN BARANG GUNAAN HALAL Terdapat 3 asas utama : 1. Sama ada makanan itu sendiri halal, yang didapati adalah daripada sumber yang halal. 2. Ramuan/ kandungan makanan merbahaya kepada makanan tersebut. 3. Proses, penyimpanan, pembungkusannya tidak bercampur dengan yang haram.
6

Sambung
6. Makanan tercemar dengan najis atau bercampur dengan produk haram 7. Produk mengandungi gelatin, enzims dan sebagainya yang bersumberkan unsur haram 8. Binatang yang hidup dalam dua alam

STATUS MAKANAN HALAL


Semua makanan dikategorikan halal kecuali mempunyai kaitan dengan : 1. Daging babi, anjing dan keturunannya 2. Arak dan alkohol 3. Darah 4. Binatang makan daging 5. Binatang halal yang disembelih tidak memenuhi hukum syarak.
8

1. Haiwan Darat 7. Makanan Terubahsuai Genetik 2. Haiwan Akuatik

6.Mineral semulajadi/ bahan kimia

MAKANAN HALAL?

3. Tumbuhtumbuhan

5. Minumanalkohol/arak

4. Cendawan / mikroorganis ma
9

Syubhah (suspect): bermaksud meragukan. Ia


merujuk kepada sesuatu pemakanan yang tidak jelas status hukumnya apakah ia halal atau haram. -Imam Ibn Al-Mundhir membahagikan kepada 3 : 1. Sesuatu yang diketahui haram kemudian ia meraguinya. 2. Sesuatu yang diketahui tentang halalnya dengan yakin kemudian ia meraguinya. 3. Sesuatu yang diragui halal dan haramnya
10

Perkara-perkara yang meragukan (Syubhah) dalam ramuan makanan


Terdapat bahan-bahan tambahan makanan (food additives) yang diragui (syubhah). Ia boleh jadi halal atau haram bergantung kepada sumber ambilan. Bahan-bahan tambahan makanan (food additives) tersebut seperti stabilizer, emulsifier, flavouring, colouring dan sebagainya. Berikut beberapa contoh bahan-bahan ramuan tambah makanan yang terletak di bawah syubhah:

GELATIN
90% gelatin yang dihasilkan/dibekalkan adalah tidak halal Kegunaan :
emulsifier Penstabil makanan

Cth kegunaan dalam produk jus buahbuahan sebagai agen (clarifying agent) dalam menjernihkan kandungan jus, aroma, penyahbauan

PRODUK YANG DISAHKAN HALAL TELAH MEMENUHI SYARAT UMUM BERIKUT: HALAL, BERSIH & SELAMAT

BAGI YANG MEMOHON DIPERIKSA PERKARA BERIKUT : Konsep HALAL Konsep THAYYIBBA Proses mesti dibuat mengikut garis panduan KEBERSIHAN yang ditetapkan Aspek KESELAMATAN ditekankan (tidak memudaratkan pengguna [kandungan], keselamatan pekerja) Mematuhi Undang-Undang di Malaysia

KRITERIA :
Halal Tiada mengandungi atau sentuhan dengan bahan daripada khinzir, anjing dan lain-lain yang haram menurut Islam Disembelih mengikut hukum Islam Tiada penggunaan alkohol Suci Bersih/Tiada Pencemaran Selamat Tiada kandungan yang membahayakan Selaras Dengan Undang-Undang lain Perniagaan yang sah

PREMIS YANG MEMPUNYAI SIJIL HALAL YANG DIIKTIRAF SENTIASA DIPANTAU atau DIPERIKSA DARI SEMASA KE

ADA SIJIL vs TIADA SIJIL


Pemeriksaan sebelum mendapat sijil Pemeriksaan setelah mendapat sijil (sepanjang tempoh sijil sahlaku) Diperiksa oleh Pegawai Agama & Pegawai Sains Kaedah pemeriksaan Mengejut (spot check) Minima 4 pemeriksaan setahun

Tidak diperiksa status halalnya!!!! Siapa memeriksa & siapa mengesahkan !!

Sijil Pengesahan Halal yang dikeluarkan adalah suatu surat pengiktirafan yang dikeluarkan bagi menunjukkan kehalalan sesuatu hasil makanan, minuman dan barang gunaan orang Islam termasuk premis makanan dan rumah penyembelihan.

SIJIL PENGESAHAN HALAL MALAYSIA

KEPERLUAN PERUNDANGAN & PEMATUHAN


PERUNDANGAN

PEMATUHAN

Hendaklah Mematuhi Undang-undang Termasuk Sebarang Peraturan Yang Berkenaan Yang Berkuatkuasa Di Malaysia

Sesuatu Produk Dikira Mematuhi Keperluan Standard Ini Sekiranya Ia Mematuhi Klausa 3 Standard Ini. Ia Hendaklah Disahkan Melalui Pemeriksaan Premis Oleh Pihak Berkuasa Bertauliah

BUKTI SAINTIFIK MENYOKONG HALAL ITU BAIK DAN HARAM ADALAH MEROSAKKAN

BINATANG YANG TIDAK DISEMBELIH


Kajian di Jerman
Binatang tidak tersiksa Kandungan darah yg berzat, risiko banyak bakteria yang bahaya

BABI
Ada Cacing Pita Kandungan lemak tepu yang lambat dicerna yang Membahayakan Kandungan bakteria yang merbahaya yang hanya dapat dimusnahkan dengan kaedah samak

PENGESAHAN KULIT DAN BULU KHINZIR


Contoh sampel : berus lukisan, berus cat, beg tangan, kasut. Pengesahan melalui: Ujian Kimia - Ujian bakar - Ujian Kelarutan 2.5% NaOH Ujian Fizikal -Ujian mikroskop
25

Rupabentuk
Kulit khinzir Polyurethane

Tiga titik/lubang yang tidak tersusun, tembus ke belakang dan slanting


26

Tiga titik/lubang yang bulat dan tersusun, tidak tembus ke belakang dan tegak.

Ciri-ciri bulu khinzir Keras (stout bristle hairs) Bercabang pada bahagian hujungnya (flagged tips)

27

AKTA-AKTA PENSIJILAN HALAL


Sumber undang-undang yang disandarkan: Akta Perihal Dagangan 1972 (Perintah Perihal Dagangan(Penggunaan Perbahasaan Halal) 1975) )yang menjelaskan takrif halal dan penyediaan makanan halal dari segi hukum syarak serta kesalahan pemalsuan bahan mentah dan dokumen halal (KPDNKK). Akta Makanan 1983, (Kementerian Kesihatan)- berhubung perlebalan, amalan kebersihan dan keselamatan makanan.

Veterinary Public Health Ordinance 1999.


[ Akta Binatang 1953 (semakan 2006), Akta Rumah Penyembelihan (Penswastaan) 1993 dan Akta Lembaga Kemajuan Ternakan Negara (Pembubaran), 1983 (Jabatan Perkhidmatan Haiwan)- berhubung penternakan haiwan, kawalan penyakit dll. ]

Akta Kastam 1967 (Larangan Mengenai Import 1998)- berhubung import/eksport daging halal. Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah Sarawak, 2001.
Undang-undang Kecil Pihak Berkuasa Tempatan Akta Cap Dagangan 1976.
[ Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) ] .

[ Akta/Enakmen Jenayah Syariah- Penandaan makanan halal ]

Standard ini merupakan garis panduan praktikal untuk industri makanan bagi pengendalian dan penyediaan makanan halal Standard yang digunakan oleh JAKIM dalam pemeriksaan pensijilan Halal

30

MANUAL PROSEDUR PENSIJILAN HALAL MALAYSIA


Garispanduan bagi pegawai pemeriksa dan industri makanan dan barangan gunaan yang perlu dipatuhi dalam mendapatkan Siji Halal. Merangkumi proses permohonan, pemeriksaan, pemantauan dan penguatkuasaan bagi memenuhi syarat-syarat pensijilan halal di Malaysia.

PEMOHON YANG LAYAK


Pengeluar/pengilang produk (manufacturing/producer) Pengedar (distributor/trader) Pengeluar sub-kontrak (sub-contract manufacturer) Premis makanan (food premise) Rumah sembelihan (abattoir/slaughter house) Pembungkusan semula (repacking)

TIDAK PERLU MEMOHON

Jika melibatkan: Pengeluar dan mengedar produk halal dan tidak halal; Produk semulajadi yang tidak melibatkan sebarang proses; Ubat-ubatan atau produk yang dikategorikan sebagai keluaran farmaseutikal oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ; Produk siap (finish product) yang dikeluarkan di luar negara; Pewarna rambut; Produk yang menggunakan nama yang sinonim dengan istilah yang mengelirukan atau produk yang tidak halal.

LANGKAH-LANGKAH MENDAPAT

SIJIL PENGESAHAN HALAL


MAJLIS ISLAM SARAWAK

PENDAFTARAN E-HALAL

www.halal.gov.my @ www.halal.gov.my/apps

Untuk pertama kali memohon

DOKUMEN-DOKUMEN SOKONGAN
Profil syarikat Salinan Sijil Pendaftaran syarikat/perniagaan Salinan Lesen Operasi dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Salinan Penyata Kewangan syarikat tahun sebelumnya Salinan Kad Pengenalan, surat pelantikan kerja dan laporan kesihatan bagi 2 (dua) orang pekerja Islam yang terlibat dalam pemprosesan pada setiap syif Nama Keterangan produk/menu untuk disahkan Bahan ramuan yang digunakan Nama dan alamat pengeluar/pembekal ramuan

Sambungan.

Status halal bahan ramuan beserta salinan sijil halal atau spesifikasi produk bagi bahan ramuan (jika berkaitan) Salinan permit import bagi bahan mentah berasaskan haiwan yang diimport Salinan surat kebenaran dari pihak berkuasa Kawalan Dadah Kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia bagi produk kesihatan / makanan kesihatan Contoh label produk yang akan disahkan halal Proses pengilangan dan prosedur pengeluaran Lain-lain dokumen seperti HACCP, ISO, TQM dan sebagainya (jika ada) Peta lokasi premis

MULA

PERMOHONAN LENGKAP SURAT KADAR CAJ PEMBAYARAN Permohonan

TIDAK LENGKAP

SURAT PERMOHONAN TIDAK LENGKAP

- Dokumen sokongan hendaklah di hantar ke alamat seperti berikut : SURAT TINDAKAN Unit Pembangunan Halal, TIDAK PEMERIKSAAN PEMBETULAN Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Agama Islam Sarawak, PEMERIKSAAN YA Tingkat 5 SEMULA Bangunan Mahkamah Syariah (Anjung Kiri) LAPORAN Jalan Satok , 93400 Kuching Sarawak Atau PERMOHONAN Pejabat-Pejabat Agama Islam Bahagian Yang Berhampiran MESYUARAT GAGAL SEMULA LULUS

TAMAT

PENGELUARAN LOGO & SIJIL

PEMANTAUAN & PENGUATKUASAAN

Pemohon hendaklah menyediakan fail khas Sijil Pengesahan Halal untuk menyimpan dokumen-dokumen berkaitan dan boleh dirujuk apabila pemeriksaan dijalankan ke atas premis pemohon.

MULA

PERMOHONAN Tidak Lengkap

TIDAK LENGKAP

- Bagi permohonan yang tidak lengkap, surat pemberitahuan LENGKAP akan dikeluarkan kepada pemohon SURAT KADAR CAJ PEMBAYARAN

SURAT PERMOHONAN TIDAK LENGKAP

Surat Permohonan Tidak Lengkap


- Surat pemberitahuan akan dikeluarkan TIDAK PEMERIKSAAN kepada pemohon menyenaraikan dokumendokumen yang tidak lengkap YA LAPORAN MESYUARAT LULUS GAGAL
PERMOHONAN SEMULA
SURAT TINDAKAN PEMBETULAN PEMERIKSAAN SEMULA

TAMAT

PENGELUARAN LOGO & SIJIL

PEMANTAUAN & PENGUATKUASAAN

MULA

PERMOHONAN LENGKAP SURAT KADAR CAJ

TIDAK LENGKAP

SURAT PERMOHONAN TIDAK LENGKAP

Lengkap
PEMBAYARAN Surat Kadar Caj Perkhidmatan - Kadar caj perkhidmatan adalah mengikut kategori yang telah ditetapkan PEMERIKSAAN seperti berikut: -Industri/kilang/produk -Premis makanan YA -Rumah penyembelihan -Premis Jualan Produk LAPORAN MESYUARAT LULUS - Bagi permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan berserta dengan SURAT TINDAKAN TIDAK PEMBETULAN dokumen-dokumen berkaitan kepada pihak JAIS
PEMERIKSAAN SEMULA

GAGAL

PERMOHONAN SEMULA

TAMAT

PENGELUARAN LOGO & SIJIL

PEMANTAUAN & PENGUATKUASAAN

KADAR CAJ INDUSTRI


Industri Kecil Industri kecil & Sederhana (IKS) Industri Multi Nasional

RM 200
INDUSTRI Industri Kecil

RM 800
Ciri - ciri Aset tetap < RM500,000.00 Pekerja < 50 orang

RM 1400

Industri kecil & Sederhana (IKS) Industri Multi Nasional

Nilai jualan tahunan > RM500,000.00 hingga RM 25 juta Pekerja < 150 orang Secara global & mempunyai rangkaian di beberapa negara Nilai jualan tahunan > RM 25 juta Pekerja > 150 orang

KADAR CAJ PREMIS MAKANAN

Gerai RM 50

Restoran Tunggal RM 200

Hotel RM 200 bagi setiap dapur

KADAR CAJ RUMAH PENYEMBELIHAN


Premis Kecil RM 200
Saiz Premis

Premis Sederhana RM 800


Bil. Ayam (dan/atau sejenisnya) Bil. Kambing (dan/atau sejenisnya)

Premis Besar RM 1400


Bil. Lembu (dan/atau sejenisnya)

Kecil Sederhana Besar

< 2000 2000 - 3000 > 3000

< 500 500 700 > 700

< 50 50 100 > 100

KADAR CAJ PREMIS JUALAN

Semua kategori
RM 200

MULA

PERMOHONAN LENGKAP SURAT KADAR CAJ PEMBAYARAN

TIDAK LENGKAP

SURAT PERMOHONAN TIDAK LENGKAP

TIDAK PEMERIKSAAN - Pembayaran boleh dibuat secara tunai PEMBETULAN atau cek di atas nama AKAUN KERAJAAN NEGERI SARAWAK di PEMERIKSAAN YA SEMULA mana-mana pejabat Jabatan Agama Islam Sarawak berhampiran. LAPORAN - Bayaran hendaklah dibuat dengan mengemukakan surat kadar caj yang PERMOHONAN MESYUARAT telah dikeluarkan. GAGAL SEMULA LULUS

Bayaran SURAT TINDAKAN

TAMAT

PENGELUARAN LOGO & SIJIL

PEMANTAUAN & PENGUATKUASAAN

MULA

PERMOHONAN LENGKAP SURAT KADAR CAJ PEMBAYARAN PEMERIKSAAN YA Pemeriksaan

TIDAK LENGKAP

SURAT PERMOHONAN TIDAK LENGKAP

TIDAK

SURAT TINDAKAN PEMBETULAN PEMERIKSAAN SEMULA

Pemeriksaan akan dilakukan secara mengejut setelah permohonan memenuhi semua syaratLAPORAN yang ditetapkan dan bayaran caj perkhidmatan telah dibuat; PERMOHONAN Pemeriksaan akan dijalankan oleh pegawai pemeriksan MESYUARAT GAGAL (sekurangSEMULA kurangnya 2 orang) iaitu: Pegawai / Penolong / Pembantu Hal Ehwal Islam LULUS Pegawai Teknikal (Pegawai Sains Veterinar)

TAMAT

PENGELUARAN LOGO & SIJIL

PEMANTAUAN & PENGUATKUASAAN

LANGKAH-LANGKAH PEMERIKSAAN
Pertemuan dan perbincangan dengan wakil syarikat berkaitan pelaksanaan piawaian halal dan penilaian dokumen; Membuat pemeriksaan ke kilang, premis makanan atau rumah penyembelihan, termasuk stor bahan mentah, bilik penyimpanan, bilik sejuk, proses pengeluaran, pembungkusan, kebersihan, kawalan kualiti, pekerja dan lain-lain yang berdasarkan senarai semakan; Perbincangan berkaitan hasil pemeriksaan dengan wakil syarikat; Mengeluarkan surat tindakan pembetulan (jika ada)

SKOP PEMERIKSAAN
Dokumentasi; Pemprosesan, Pengendalian dan Pengedaran Produk; Peralatan, Perkakasan, Mesin dan Bahan Bantuan Pemprosesan; Penyimpanan, Peragaan dan Penyajian Produk; Kebersihan Sanitasi dan Keselamatan Makanan; Pembungkusan dan Pelabelan; Keseluruhan Premis.

SYARAT PEKERJA

Hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang pekerja muslim dalam pengendalian makanan di dapur; Hendaklah memiliki Sijil Kesihatan Pengendali Makanan secara berkala mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan; Hendaklah mematuhi langkah-langkah keselamatan dan kebersihan yang ditetapkan.

SYARAT-SYARAT PEKERJA
Cuci Tangan Rokok Makan Amalan GHP Perhiasan

Pakaian
Komited & Tanggungjawab dengan Polisi Halal Penjagaan Kesihatan & Kebersihan, Suntikan Ty2

Tempat Khas

Minum Ubat

55

55

Menyediakan satu tempat khas untuk pekerja menyimpan barangan persendirian

BAHAN

1. Kandungan bahan-bahan hendaklah halal samada bahan mentah, bahan terproses dan bahan tambahan 2. Kandungan bahan mestilah sama seperti yang telah dinyatakan di dalam borang permohonan 3. PERLU DIBUKTIKAN MELALUI SIJIL HALAL YANG DIIKTIRAF

LOGO YANG DIBENARKAN

China Islamic Association

The Central Islamic Committee of Thailand

The Australia Federation of Islamic Council Inc.

Federation of Islamic Association of New Zealand

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika The Indonesian Council of Ulama (MUI)

Islamic Religious Council of Singapore

LOGO YANG TIDAK DIBENARKAN

Ditanggung Halal

HALAL

BERKUATKUASA 1 Januari 2012

KRITERIA KILANG/PREMIS

Mengendalikan produk halal sahaja; Tidak menerima kontrak luar untuk pemprosesan kecuali yang halal sahaja; Persekitaran hendaklah bersih dan pembersihannya mengikut jadual sanitasi yang teratur serta bebas daripada pencemaran; Alat penyembahan agama tidak dibenarkan di dalam premis/kawasan pemprosesan; Kilang pengeluar produk halal hendaklah dipisahkan 5 KM daripada pusat ternakan babi dan loji kumbahan najis;

Produk halal dan tidak halal tidak boleh berdekatan antara satu sama lain yang boleh menimbulkan keraguan dari segi percampuran; Peralatan yang digunakan hendaklah bebas daripada najis seperti tidak terdiri daripada bulu babi dan anjing, tidak mempunyai sebarang bahan berbahaya dan memberi kesan sampingan terhadap produk yang dikeluarkan;

Susunatur peralatan dan barangan di dalam kilang hendaklah kemas dan rapi serta selamat semasa menjalankan kerja-kerja pengeluaran produk.

Bangunan
Premis luar

Kemudahan Kebersihan

Kualiti Air

KEMUDAHAN TERIMA & SIMPAN PELAN PRODUCT RECALL

GMPs
Rekaan & Pemasangan

ALATAN/ PERKAKASAN KAWALAN PROSES

KAWALAN PEROSAK
Pembetulan

Penyelenggaraan & Langkah Pencegahan Persekitaran Kebersihan Pekerja Kawalan Formulasi

Pelabelan/ Kod Tarikh

KEBERSIHAN, SANITASI DAN KESELAMATAN MAKANAN


Mengawal pencemaran daripada udara, tanah, air, makanan haiwan, baja (termasuk baja asli), racun serangga, ubat-ubatan veterinar atau agen-agen lain yang digunakan dalam pengeluaran utama; Mengawasi sumber makanan daripada serangga perosak, tahi, pencemaran mikro-organisma dan pencemaran lain; Menguruskan sisa buangan secara berkesan; dan Menyimpan bahan-bahan berbahaya dengan betul. Produk hendaklah diproses, dibungkus dan diedarkan berasaskan amalan sistem GMP dan GHP

SYARAT-SYARAT PREMIS MAKANAN


Pengangkutan Stor Penyimpanan Sumber Ramuan

Penyediaan & Pengendalian

Pengendali Makanan

Makanan/Arak

Susun Atur Peralatan & barangan

Peralatan & Perkakasan

66

66

PENYEDIAAN & PENGENDALIAN

Bahan mentah dan ramuan yang berkaitan hendaklah menepati standard kehalalan, kebersihan dan keselamatan yang dikehendaki; Peralatan dan perkakas hendaklah bersih dan hanya digunakan untuk memasak makanan halal sahaja; Peralatan hendaklah dibersihkan setiap kali sebelum dan selepas digunakan; Susunatur peralatan dan barangan hendaklah kemas dan bersih daripada habuk dan kekotoran;

PENYIMPANAN

Penyimpanan bahan mentah dan produk siap sama ada sebelum atau selepas memasak hendaklah berada pada tahap yang memuaskan dari segi kebersihan dan keselamatan; Tidak berlaku sebarang percampuran dengan barangan yang tidak halal;

PENGANGKUTAN

Pengangkutan hanya digunakan bagi produk halal sahaja sama ada sebelum atau sesudah pemprosesan;

MULA

PERMOHONAN LENGKAP

TIDAK LENGKAP

Surat Tindakan Pembetulan


SURAT PERMOHONAN TIDAK LENGKAP - Pemohon akan dihantar surat

SURAT KADAR CAJ - Premis tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Prosedur PEMBAYARAN Persijilan Halal Sarawak. PEMERIKSAAN YA LAPORAN Pemeriksaan Semula

Tidak (Memenuhi Syarat)

dengan senarai tindakan pembetulan yang perlu dilakukan

TIDAK

SURAT TINDAKAN PEMBETULAN PEMERIKSAAN SEMULA

- Tindakan pembetulan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan MESYUARAT dari tarikh surat. GAGAL - Maklumkan pihak JAIS secara bertulis untuk menjalankan pemeriksaan semula apabila LULUS tindakan pembetulan telah dilaksanakan.

PERMOHONAN SEMULA

TAMAT

PENGELUARAN LOGO & SIJIL

PEMANTAUAN & PENGUATKUASAAN

MULA

PERMOHONAN LENGKAP SURAT KADAR CAJ

TIDAK LENGKAP

SURAT PERMOHONAN TIDAK LENGKAP

Ya (Memenuhi syarat)
- Premis memenuhi kriteria yang PEMBAYARAN ditetapkan dalam Prosedur Persijilan Halal PEMERIKSAAN YA LAPORAN MESYUARAT GAGAL
PERMOHONAN SEMULA Penyediaan Laporan

TIDAK

SURAT TINDAKAN PEMBETULAN PEMERIKSAAN SEMULA

TAMAT

- Pemeriksa akan membuat LULUS laporan berdasarkan lawatan pemeriksaan yang telah PEMANTAUAN & PENGELUARAN LOGO & SIJILdilakukan. PENGUATKUASAAN

MULA PERMOHONAN Mesyuarat TIDAK LENGKAP - Laporan yang telah lengkap akan Gagal dikemukakan ke Mesyuarat Panel SURAT PERMOHONAN TIDAK LENGKAP LENGKAP Mesyuarat memutuskan Pengesahan Halal JAIS bagi kelulusan tidak meluluskan dan pengesahan akan dilakukan dalam SURAT KADAR CAJ permohonan kerana tidak Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal memenuhi Prosedur Pensijilan Halal Majlis Islam Pensijilan Halal Sarawak. PEMBAYARAN Sarawak - Keputusan mengenai - Setelah meneliti, ahli mesyuarat boleh permohonan akan SURAT TINDAKAN melulus atau menolak PEMERIKSAAN mana-mana TIDAK dimaklumkan kepada PEMBETULAN permohonan permohon. YA LAPORAN MESYUARAT LULUS GAGAL
PERMOHONAN SEMULA
PEMERIKSAAN SEMULA

Permohonan Semula
- Permohonan yang gagal boleh memohon semula TAMAT PENGELUARAN LOGO & SIJIL - Bayaran caj perkhidmatan akan dikenakan PEMANTAUAN & PENGUATKUASAAN

MULA Lulus PERMOHONAN - Mesyuarat berpuas hati bahawa permohonan telah LENGKAP memenuhi Prosedur Pensijilan Halal Sarawak SURAT KADAR CAJ PEMBAYARAN PEMERIKSAAN YA LAPORAN MESYUARAT LULUS

TIDAK LENGKAP

SURAT PERMOHONAN TIDAK LENGKAP

TIDAK

SURAT TINDAKAN PEMBETULAN PEMERIKSAAN Logo SEMULA & Sijil

Pengeluaran

Sijil boleh ditarik balik pada bila-bila masa sahaja apabila didapati bercanggah dengan garis panduan PERMOHONAN GAGAL SEMULA dan Prosedur Pensijilan Halal Sarawak.

TAMAT

PENGELUARAN LOGO & SIJIL

PEMANTAUAN & PENGUATKUASAAN

SIJIL PENGESAHAN HALAL


Dikeluarkan apabila permohonan memenuhi kehendak peraturan halal mengikut hukum syarak Tempoh sah laku sijil adalah (24 Bulan) Pembaharuan hendaklah dilakukan 5 bulan sebelum tarikh tamat sijil Pemegang sijil adalah dibenarkan menggunakan logo Halal sehingga tarikh tamat sahlaku sijil sahaja

LOGO HALAL

PENYALAHGUNAAN LOGO HALAL


Kesalahan adalah tertakluk di bawah
Seksyen 3 (1)(a) Penggunaan Perihal Dagangan Palsu, Akta Perihal Dagangan 1972; atau/dan Akta Cap Dagangan, 1976

Logo Halal telah diluluskan pendaftarannya oleh Perbadanan Harta Intelek pada 9 April 2004

MULA

PERMOHONAN LENGKAP SURAT KADAR CAJ PEMBAYARAN

TIDAK LENGKAP

SURAT PERMOHONAN TIDAK LENGKAP

Pemantauan & Penguatkuasaan


TIDAK PEMERIKSAAN - Pemeriksaan pemantauan berkala dilakukan secara tetap dan berterusan dari semasa ke semasa bertujuan untuk memastikan pematuhan terhadap syarat dan YA peraturan halal sama ada pemegang sijil halal - Tempoh pemantauan boleh dilaksanakan selepas 2 LAPORAN bulan Sijil Halal dikeluarkan; MESYUARAT LULUS GAGAL

SURAT TINDAKAN PEMBETULAN PEMERIKSAAN SEMULA

PERMOHONAN SEMULA

TAMAT

PENGELUARAN LOGO & SIJIL

PEMANTAUAN & PENGUATKUASAAN

KESALAHAN DAN TINDAKAN SEMASA PEMERIKSAAN PEMANTAUAN / AUDITING

KESALAHAN KECIL
Kesalahan yang melibatkan kebersihan seperti sanitasi, hygiene, persekitaran, sistem pengaliran dan kumbahan, kekotoran dan sebagainya. Tindakan adalah dengan memberi notis amaran dan pemberitahuan untuk pembetulan bagi kesalahan yang dilakukan.

KESALAHAN BESAR
Kesalahan yang melibatkan perubahan dalam bahan ramuan, pembekal, peralatan, perubahan kilang, sijil tamat dan sebagainya dikategori sebagai besar. Tindakan adalah dengan memberi notis amaran dan menarikbalik sehingga pembetulan telah dibuat.

KESALAHAN SERIUS
Kesalahan yang melibatkan penggunaan bahan haram, perbahasaan halal, sijil palsu dan sebagainya yang dianggap serius. Tindakan undang-undang boleh diambil oleh pihak berwajib berkaitan untuk tindakan pendakwaan dan sijil / logo halal dibatalkan serta ditarik balik.

Isu-isu Kepenggunaan
Banyak syarikat /barangan di pasaran guna logo halal walaupun tiada sijil yag sah. Barang luar negara diseludup masuk, kemudian dibungkus semula diletak tanda halal. Penyimpanan/penghantaran produk halal dan yang tidak halal

HUBUNGI
RONILIZA MOHAMAD BARAWI Pejabat Agama Islam Bahagian Miri Jalan Angsana, 98000 Miri. No Tel : 085 435819 Emel : ronilimb@sarawaknet.gov.my

HUBUNGI KAMI
UNIT PEMBANGUNAN HALAL Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Sarawak Tingkat 5, Bangunan Mahkamah Syariah (Anjung Kiri) Jalan Satok 93676 KUCHING No. Tel. : 082 429811 / 422621 No. Faks : 082 - 258145

SEKIAN TERIMA KASIH

Hotine Halal : 082-244525


E-mail : kgjaishq@sarawaknet.gov.my

Laman Web : www.jais.sarawak.gov.my