Anda di halaman 1dari 30

PANDUAN MENULIS BIBLIOGRAFI DAN RUJUKAN BERDASARKAN AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)

PERBEZAAN ANTARA RUJUKAN DENGAN BIBLIOGRAFI


RUJUKAN-Menyenaraikan semua sumber maklumat yang dirujuk oleh penyelidik dan disebutkan dalam teks laporan penyelidikannya. BIBLIOGRAFI- Menyenaraikan semua sumber maklumat yang dirujuk oleh penyelidik tetapi tidak semestinya disebut dalam teks laporan penyelidikannya.

Format menulis rujukan


Tulisan times new roman Saiz 12 point. Susun secara urutan abjad. Single spacing. Santak kiri dan kanan.

RUJUKAN BUKU
Nama pengarang, editor, penyusun atau penyunting atau institusi yang bertanggungjawab. Tahun diterbitkan . Tajuk dan sub tajuk (hendaklah di underline atau italic) Edisi (sekiranya telah diterbitkan untuk kali kedua atau seterusnya) Tempat diterbitkan Penerbit.

Contoh
Satu pengarang: a) Penulis Barat: Berkman, R.I. (1994). Find it fast: how to uncover expert information. New York: Harper Perennial. b) Penulis Melayu: Kamal Rahman. (2002). Kaedah penyelidikan. Serdang: Universiti Putra Malaysia.
(Dr. Datuk, Profesor, bin, Haji- digugurkan)

Samb.

c) Penulis Cina. Khoo, L. P. (2002). Perakaunan. Kuala Lumpur:Fajar Bakti. (Dr. Khoo Lai Pin) d) Penulis India Bhagwati, J. (2004). In defense of globalization. New York: Oxford University Press. (Jagdish Bhagwati)

samb

Dua penyelidik: Bogdan, R.& Taylor, S. (1976). Introduction to qualitative research methods. New York: Wiley. Tiga hingga enam penyelidik: Davis, A., Gardner, B. & Williams, A. (1941). Deep south. Chicago: Chicago University Press.

Samb.

Lebih enam penyelidik: Dave, B., Goldin, K, Everett, A., Day, Ginton, R., Blair, A.,et al. (2001). The presidency. London: Venus
(tuliskan nama dan initials enam pengarang yang pertama kemudian diikuti dengan abreviation et al. (diikuti dengan tanda noktah). Berasal daripada bahasa latin yg merujuk kepada penglibatan nama-nama orang yang menulis).

samb

Buku yang diedit (sunting)

Friedman, S.L. & Wachs, T.D (Eds.). (1999). Measuring environment across the life span: Emerging methods and concepts. Washington, DC: American Psychological Association. Acker, S.(Ed.). (1989). Teachers, gender careers. London: Palmer.
(sekiranya seorang penyunting gunakan (Ed) dan sebaliknya.

and

Samb.
Dibiayai oleh institusi atau organisasi lain. Kementerian Pendidikan Malaysia (2000). Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah MenengahMatematik Tambahan. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

Kerajaan Malaysia (1996). Rancangan Malaysia Ketujuh 1996-2000. Kuala Lumpur: Jabatan Percetakan Negara.
(nama agensi ,persatuan atau institusi mesti ditulis penuh)

Samb.

Bersiri Simons, R.C. (1996). Boo!: Culture, experience and the startle reflex. Series in affective science. New York: Oxford University Press. Edisi Dehart, G.B., Alan Sroufe, L. Cooper, R.G. (1995). Child development: its nature and course (4th ed.). Bostan: McGrawHill.

Samb

Buku yang diterjemah Kenny, R. (1989). Perkembangan kognitif (Zaharah Ismail, Terjemah). Kuala Lumpur: Universiti Putra Malaysia. (Karya asal diterbitkan 1985).
(kedudukan nama pengarang asal dan nama penterjemah.) (kedudukan tahun terbitan buku asal)

Samb.

Pengarang yang menyumbang satu atau lebih sebahagian dari sebuah buku. Bernstein, D. (1995). Transportation planning.In W.F. Chen (Ed.). The civil engineering handbook. (159-196). Boca Raton: CRC Press

Samb.

Tidak ada pengarang The CHH Maccquarie dictionary of business. (1993). North Ryde. NSW: CCH Australia. Buku yang ditulis oleh orang yang sama dalam tahun yang berbeza. Znaniecki, F. (1965). Methods of sociology. New York: Rinehart. Znaniecki, F. (1997). Reinventing sociology. New York: Rinehart. (perhatian: disusun ikut tahun)

Samb.

Buku yang ditulis oleh orang yang sama dalam tahun yg sama. Znaniecki, F. (1995a). Invitation to sociology. New York: Rinehart. Znaniecki, F. (1995b). Methods of sosiology. New York: Rinehart.
(perhatian: Disusun ikut abjad mengikut tajuk buku).

Artikel yang diambil dari jurnal.


Perkara yang perlu ditulis mengikut susunan. -nama pengarang artikel -tahun diterbitkan -tajuk artikel -tajuk jurnal dan nombor volume(underline atau italic) -nombor isu (atau bahagian) untuk jurnal tanpa kesimbungan muka surat. -muka surat.

samb. Artikel dari jurnal a) Artikel berjudul: Maxwell, J.A. (1992). Understanding validity in qualitative research. Harvard Educational Review, 62 (3), 279-300. b)Artikel yang hanya jilid sahaja (tidak menyatakan bil): Moss, P. A. (1992).Shifting conceptions validity in educational measurement. Review Of Educational Ressearch, 54, 229-258.

Disertasi atau Tesis yang tidak diterbitkan.


Sulaiman Sulung (1997). Strategi intervensi awal remaja.Tesis kedoktoran yang tidak diterbitkan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Buku prosiding yang disunting: Schane, J.L., & Cunnius, E.L.,(Eds.). (1995). Proceedings from The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah NJ: Erlbaum. Buku prosiding yang tiada penyunting Proceeding from The Third Qualitative Research Conference 2004. (2004). New Dimension, AL: New Dimension University.

Buku prosiding persidangan,simposium atau seminar.

Samb.

Kertas kerja dalam buku prosiding yang disunting. Mohd.Akhbar Ali (1995). Computers as patners. Dalam J.L. Schnase & E.L. Cunnis (Eds.).Proceedings from The First International Conference of Computer Support for Collaborative Learning (hlm. 257-300). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Kertas kerja yang tidak diterbitkan yang dibentangkan dalam persidangan, simposium, seminar atau mesyuarat tahunan persatuan. Kertas kerja yang dibentang di persidangan, simposium atau seminar. Mohd.Akhbar Ali (1995, September). Computers as patners. Kertas yang dibentangkan di The First International Conference of Computer Support for Collaborative Learning.New Dimension, AL: New Dimension

Samb.

Kertas yang dibentang dalam mesyuarat tahunan persatuan.


Brantlinger, A.E. (1997,April). Knowledge,position and agency. Kertas yang dibentangkan dalam mesyuarat tahunan American Educational Research Association, San Diego, CA.
(judul kertas ditaip huruf condong)

Terbitan berkala
Surat khabar: Azman Zakaria (2006, Ogos 28). Pembekalan guru cukup. Berita Harian, hlm1. Artikel berjudul (tiada penulis) Tingkatkan pencapaian matematik. (2005, Februari 26). Utusan Malaysia.hlm. 6

Bahan dari internet dan sumbersumber elektronik lain @ laman web


Perkara yang perlu ditulis: -Nama pengarang -Tarikh atau tahun diterbitkan -Nama penerbit -Format item. -Tarikh item itu diambil. -Nama atau alamat tapak web di internet

Samb.

Artikel yang dirujuk dalam Jurnal yang didapati di internet: Dean,J. (1995). Computer survey. Journal of Extension, 33(2), 252-260.Dimuat turun (diperoleh) Jun 29, 1999, daripada http://joe.org/joe/index.html. Artikel yang dirujuk diterbitkan dalam jurnal yang didapati dalam internet dan juga bentuk bercetak. Clinton,W.J. (1995). How we view life [Versi elektronik].Journal Of Aging. 21 (2), 243-250. Dimuat turun Jun 21,2001, daripada http://cw.org/cw/index.html.

Samb.

Artikel atau dokumen ada penulis tanpa tarikh terbitan dan halaman.
Nurul Abdul Jalil (t.t). Menyelesaikan masalah matematik.Dimuat turun Jun 14,2005, daripada http://haj.org/index.html.

Artikel atau dokumen yang dirujuk dihasilkan oleh sesebuah persatuan atau kumpulan atau organisasi tanpa tarikh terbitan dan halaman.
Greater Hattiesburg Civic Awareness Group. (t.t). Fund-rising efforts. Dimuat turun pada April 10,2007, daripada http://www.hattiesburgcag.org

Samb.

Artikel atau dokumen yang dirujuk tiada nama penulis, tarikh terbitan dan halaman. Seeing.(t.t). Dimuat turun pada Jun 20,2008, daripada http://www.uea.ac.uk/.kp.html. (t.t)= tanpa tarikh.

Rujukan dari surat khabar


Artikel yang ada penulis: Samad Ismail (2002, April 12). Ke manakah kita? Berita harian, hlm.4. Artikel yang tidak ada penulis: Perpaduan teras kemajuan. (2004, April 17). Utusan Malaysia,hlm.10.

Rujukan dari majalah mingguan dan surat berita.


Krisnan, R. (2003, April 26). A healty dose of laughter. Newsweek,100,74-76.

Rujukan dari majalah bulanan. Zaidi Mohamad (2001,Jun). Kecemerlangan akademik. Dunia Pendidik, 7-20.

DISEDIAKAN OLEH: SITI NOR AZIAH BT MOHD.YUSOF M20092001070