Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas Tarikh Masa Bilangan Pelajar Modul Tema/Tajuk Tunjang Utama Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Kesepaduan Tunjang Objektif

: Prasekolah SK. Rugading, Tuaran : 31 Mac 2014 : 7.40 pagi 8.20 pagi : 25 orang : Teras : Cita-cita / pekerjaan : Tunjang Sains dan Teknologi : ST 7.0 Konsep Nombor : ST 7.2 Mengetahui sifar. : ST 7.2.1 Menulis angka sifar. : Komunikasi : Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menulis angka sifar


Pengetahuan Sedia Ada Kemahiran Berfikir (KB) Penerapan Nilai Bahan Bantu Mengajar Kosa Kata : Murid sudah pernah melihat nombor : Mengenal pasti : Berdikari dan bekerjasama : Kad nombor : sifar

SET INDUKSI

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN Guru menunjukkan kad nombor sifar kepada muridmurid Guru memberitahu pembelajaran pada masa ini Guru menunjukkan kad surih yang perlu disurih oleh murid di atas kertas Murid mempelajari caracara menyurih nombor sifar di atas kertas

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid duduk di dalam kumpulan 2. Murid memberikan perhatian 3. Guru bersoal jawab dengan murid

CATATAN (BBM, KBKK, Nilai dll.) BBM: kad nombor sifar KBKK: mengenal pasti Fokus MI: verbal

Set Induksi ( 3 minit )

Perkembangan P&P Langkah 1 (14 minit)

Langkah 2 (20 minit)

Murid menulis angka sifar dengan bimbingan guru

1. Murid duduk di meja masing-masing 2. Murid memberi perhatian 3. Guru mengajar cara-cara menyurih nombor sifar di atas kertas 4. Seterusnya, selepas tunjuk cara guru memberikan peluang kepada murid untuk menyurih nombor sifar tersebut dengan bimbingan 5. Murid bergilir-gilir menyurih nombor sifar di dalam kumpulan 6. Murid menunjukkan hasil kerja yang dibuat 1. Murid duduk di meja masing-masing 2. Murid memberi perhatian 3. Guru menyuruh murid menulis nombor sifar di udara dan atas meja menggunakan jari dengan bimbingan 4. Guru memberikan lembaran kerja kepada setiap murid 5. Murid menulis nombor sifar dengan bimbingan 1. Murid menghantar lembaran kerja yang telah disiapkan 2. Murid memberikan perhatian 3. Guru bersoal jawab dengan murid

BBM: kad surih KBKK: mengenal pasti Nilai: bekerjasama Fokus MI: Matematik, verbal BBM: Lembaran kerja KBKK: mengenal pasti Nilai: berdikari Fokus MI: Matematik, verball

Refleksi (3 minit )

Guru bertanya kepada murid mengenai pembelajaran yang telah dibuat

Nilai: bekerjasama KBKK: menjana idea Fokus MI: Matematik, verbal

Refleksi Pelatih Kekuatan :

Kelemahan

Anda mungkin juga menyukai