Anda di halaman 1dari 20

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4 MINGGU MODUL STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 1 (1.1.1) CATATAN

1 dan 2 01- 02 Jan 05-09 Jan

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang betul. - kawalan not pendek

Menyanyikan lagu Budi Bahasa dengan pic yang betul.

Mendengar dan mengecam aras pic yang dimainkan. Mengajuk pic yang didengar secara menurun dan menaik. Menyanyikan lagu Budi Bahasa dengan pic yang betul.

CD Lagu Budi Bahasa

TP 2 (1.1.1)

3 12-16 Jan

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

1.1.6 Bernyanyi dengan sebutan yang betul

Menyanyikan lagu Budi Bahasa dengan sebutan yang betul.

Latihan pic. Bacaan lirik lagu. Mendengar lagu Budi Bahasa. Menyanyikan lagu Budi Bahasa dengan sebutan yang betul.

TP 2 (1.1.6)

CD lagu Budi Bahasa

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 2 (1.1.3)

CATATAN

4 19 - 23 Jan

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi, fa, so.

Menyanyikan solfa dengan betul.

Latihan pic menggunakan solfado,re,mi,fa,so. Latihan isyarat tangan Curwen. Menyanyi solfa sambil membuat isyarat tangan Curwen.

TP 3 (1.1.3)

Kad imbasan isyarat tangan Curwen.

5 26 - 30 Jan

Modul 4 Membaca dan Menulis Notasi Muzik

4.1 Membaca dan menulis notasi muzik.

4.1.1 Menulis simbol muzik - baluk, klef trebel, garis bar, garis penamat (double bar line)

Mengenal dan menulis simbol muzik dengan betul.

Mengenal baluk. Mengenal dan menulis klef treble. Mengenal dan menulis garis bar. Mengenal dan menulis garis penamat (double bar line). TP 3 (4.1.1)

Kad imbasan simbol muzik

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 4 (4.1.2)

CATATAN

6 2 - 6 Feb

Modul 4 Membaca dan Menulis Notasi Muzik

4.1 Membaca dan menulis notasi muzik.

4.1.2 Menama dan menulis not G, A, B, C, D pada baluk. - semibrif - minim

Mengenal dan menulis not G, A, B, C, D dengan betul.

Penerangan tentang bentuk not semibrif dan minim beserta nilainya. Tepukan irama mengikut nilai not semibrif dan minim. Mengenal kedudukan not G, A, B, C dan D, pada baluk dalam permainan kumpulan. Menulis not G, A, B, Cdan D pada baluk dalam bentuk semibrif dan minim dengan betul.

Kad imbasan Baluk

TP 5 (4.1.2) Latihan notasi

7 09-13 Feb

Modul 4 Membaca dan Menulis Notasi Muzik

4.1 Membaca dan menulis notasi muzik.

4.1.2 Menama dan menulis not G, A, B, C, D pada baluk. - krocet. - kuaver.

Mengenal dan menulis not G, A, B, C, D dengan betul.

Penerangan tentang bentuk not krocet dan kuaver beserta nilainya. Tepukan irama mengikut nilai not krocet dan kuaver.

TP 4 (4.1.2)

Kad imbasan Baluk

TP 5 (4.1.2) Latihan notasi

Mengenal kedudukan not G, A, B, C dan

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

D, pada baluk dalam pemainan kumpulan. 4. Menulis not G, A, B, Cdan D pada baluk dalam bentuk krocet dan kuaver dengan betul.

8 16 - 20 Feb

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.1 Memainkan not G, A, B, C dan D dengan ton yang baik

Meniup rekoder dengan ton yang baik.

Postur ketika meniup rekoder. Pernafasan dan perlidahan dengan sebutan tu. Ulangkaji penjarian not B, A, G Meniup rekoder not B, A, G mengikut nilai not.

TP 1 (1.4.1) TP 2 (1.4.1)

Rekoder

9 24-28 Feb

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.1 Memainkan not G, A, B, C dan D dengan ton yang baik

Meniup rekoder dengan ton yang baik.

Latihan pernafasan. Mengenal penjarian not C pada rekoder.

TP 4 (1.4.1)

Rekoder Skor latihan not C

Meniup rekoder mengikut skor latihan not C.

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 1 (1.4.1) TP 2 (1.4.1)

CATATAN

10 2 -6 Mac

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.1 Memainkan not G, A, B, C dan D dengan ton yang baik

Meniup rekoder dengan ton yang baik.

Latihan pernafasan. Mengenal penjarian not D pada rekoder.

CD Lagu Budi Bahasa

Meniup rekoder mengikut skor latihan not D.

11 09 -13 Mac

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. - memainkan frasa lagu

Meniup rekoder berdasarkan skor dengan betul.

Latihan pernafasan. Mengenal skor latihan not C, D. Penjarian not berdasarkan skor latihan not C, D Meniup rekoder frasa demi frasa.

TP 3 (1.4.2)

Rekoder Skor latihan not C , D Track 26

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 3 (3.1.1) TP 4 (3.1.1) TP 5 (3.1.1) TP 6 (3.1.1)

CATATAN

Modul 3 12 16 - 20 Mac Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.1 Mengenalpasti muzik yang didengar. Ciri muzik: Alat muzik (contoh: alat bertali, tiupan) Cara persembahan

Mengenalpasti muzik popular Malaysia dengan betul.

Penerangan ringkas tentang muzik popular Malaysia. Memperdengarkan muzik popular dan muzik tradisioanal secara kuiz. Mengecam dan mengenalpasti ciri muzik berkenaan.

CD lagu

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 30 Mac - 3 Apr Modul 3 Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.1 Mengenalpasti muzik yang didengar. Ciri muzik: Alat muzik (contoh: alat bertali, tiupan) Cara persembahan Mengenalpasti muzik tradisional Malaysia dengan betul. Penerangan ringkas tentang muzik tradisional Malaysia. Memperdengarkan muzik tradisioanal secara kuiz. Mengecam dan mengenalpasti ciri muzik berkenaan. TP 3 (3.1.1) TP 4 (3.1.1) TP 5 (3.1.1) TP 6 (3.1.1) CD lagu

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 2 (2.1.1) TP 3 (2.1.1)

CATATAN

14 6 -10 Apr

Modul 2 Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif

2.1.1 Menghasilkan kesan bunyi menggunakan perkusi.

Menghasilkan kesan bunyi dengan menggunakan perkusi secara muzikal kreatif.

Memberi satu penceritaan kepada murid ( Si Dagang) Tunjukcara. Murid melakukan latihan dalam kumpulan untuk menghasilkan kesan bunyi.

Slaid penceritaan Alat perkusi

TP 4 (2.1.1) TP 5 (2.1.1) TP 6 (2.1.1)

15 13-17 Apr

Modul 2 Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif

2.1.1 Menghasilkan kesan bunyi menggunakan perkusi.

Menghasilkan kesan bunyi dengan menggunakan perkusi secara muzikal kreatif.

Latihan dalam kumpulan.

TP 2 (2.1.1) TP 3 (2.1.1)

Slaid penceritaan Alat perkusi

Persembahan kumpulan.

TP 4 (2.1.1) TP 5 (2.1.1) TP 6 (2.1.1)

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 1 (1.2.1) TP 2 (1.2.1) TP 3 (1.2.1)

CATATAN

16 20 - 24 Apr

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.2 Memainkan alat perkusi

1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. - meter 2, 3, 4 4 4 4

Mengenal dan memainkan corak irama dengan betul.

Membuat tepukan irama berdasarkan skor meter 2, 3, 4 4 4 4 Memainkan perkusi mengikut corak irama meter 2, 3, 4 4 4 4

Alat perkusi

TP 4 (1.2.1) TP 5 (1.2.1)

17 27 Apr- 1 Mei

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.2 Memainkan alat perkusi

1.2.2 Memainkan alat perkusi dalam pelbagai tempo.

Memainkan alat perkusi dalam pelbagai tempo mengikut corak irama.

Mendengar lagu My Happy Song dan membuat tepukan mengikut detik lagu. Murid memainkan corak irama 1 bagi mengiringi lagu My Happy Song. Murid memainkan corak irama 2 bagi mengiringi lagu My Happy Song. Memainkan skor perkusi lagu My Happy Song.

TP 2 (1.2.2)

Lagu My Happy Song Alat perkusi

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 3 (1.1.4) TP 4 (1.1.4)

CATATAN

18 4 - 8 Mei

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

1.1.4 Mengaplikasi legato dan staccato dalam nyanyian.

Menyanyi lagu My Happy Song dengan teknik staccato dan legato dengan betul.

Mendengar lagu My Happy Song. Menyanyikan lagu My Happy Song. Menyanyikan lagu My Happy Song dengan teknik nyanyian staccato dan legato.

Lagu My Happy Song

TP 5 (1.1.4) TP 6 (1.1.4)

19 11-15 Mei

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

1.1.5 Bernyanyi dengan dinamik - lembut (p) - kuat (f) - sederhana kuat (mf)

Menyanyi lagu My Sad Song secara dinamik.

Mendengar lagu My Sad Song. Menyanyikan lagu My Sad Song. Memyanyikan lagu My Sad Song secara dinamik.

TP 3 (1.1.5) TP 4 (1.1.5)

CD lagu My Sad Song Kad imbasan

TP 5 (1.1.5) TP 6 (1.1.5)

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 1 (1.3.1) TP 2 (1.3.1) TP 3 (1.3.1)

CATATAN

20 18 - 22 Mei

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.3 Bergerak mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang didengar. - ekspresi diri. - melodi

Membuat pergerakan mengikut mud lagu dan melodi lagu secara kreatif.

Menyanyikan lagu My Happy Song dengan sebutan yang betul. Membuat pergerakan berdasarkan mud lagu. Membuat pergerakan berdasarkan melodi lagu.

CD lagu My Happy Song

21 25 - 26 Mei

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.3 Bergerak mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang didengar. - ekspresi diri. - melodi Membuat pergerakan mengikut mud lagu dan melodi secara kreatif.

Menyanyikan lagu My Sad Song. Membuat pergerakan berdasarkan mud lagu. Membuat pergerakan berdasarkan melodi lagu.

TP 1 (1.3.1) TP 2 (1.3.1) TP 3 (1.3.1)

CD lagu My Sad Song

27 Mei - 14 Jun

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

10

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 4 (1.4.2) TP 5 (1.4.2)

CATATAN

22 15 - 19 Jun

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. - memainkan melodi

Meniup rekoder berdasarkan skor dengan betul.

Latihan pernafasan. Mengenal skor lagu Lightly Row. Penjarian not berdasarkan skor melodi lagu Lightly Row. Meniup melodi lagu Lightly Row

Rekoder Skor melodi lagu Lightly Row

23 22 - 26 Jun

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. - memainkan melodi kaunter

Meniup rekoder berdasarkan skor dengan betul.

Latihan pernafasan. Penjarian not berdasarkan skor melodi kaunter lagu Lightly Row. Meniup melodi kaunter lagu Lightly Row.

TP 4 (1.4.2) TP 5 (1.4.2)

Rekoder Skor melodi kaunter Lightly Row

11

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 4 (1.4.2) TP 5 (1.4.2) TP 6 (1.4.2)

CATATAN

24 29 Jun - 3 Julai

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. - memainkan melodi - memainkan melodi kaunter

Meniup rekoder berdasarkan skor dengan betul.

Latihan pernafasan. Penjarian not dan meniup rekoder berdasarkan skor melodi lagu Lightly Row. Penjarian not dan meniup rekoder berdasarkan skor melodi kaunter lagu Lightly Row. Memainkan lagu Lightly Row mengikut kumpulan masingmasing. - kumpulan melodi - kumpulan melodi kaunter dengan ekspresi.

Rekoder Skor lagu Lightly Row

25 6 -10 Julai

Modul 2 Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

2.1.2 Mencipta corak irama mudah.

Mencipta corak irama mudah mengikut kreativiti masingmasing.

Menepuk corak irama yang dicipta guru berdasarkan meter 2, 4 4 4 Mencipta corak irama secara berpasangan.

TP 3 (2.1.2) TP 4 (2.1.2) TP 5 (2.1.2)

12

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 5 (2.1.2) TP 6 (2.1.2)

CATATAN

26 13 -17 Julai

Modul 2 Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

2.1.2 Mencipta corak irama mudah.

Mencipta corak irama mudah mengikut kreativiti masingmasing.

Menepuk corak irama yang dicipta guru berdasarkan meter 2, 4 4 4 Mempersembahkan hasil karya mengikut kreativiti kumpulan masing-masing.

Modul 1 27 20 - 24 Julai Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.3 Memainkan rekoder mengikut tempo. - cepat - lambat

Memainkan rekoder mengikut tempo dengan tepat.

Mengenal skor lagu Variasi Melodi . Penjarian not bagi skor rekoder 1. Meniup rekoder bar demi bar berdasarkan skor rekoder 1. Meniup rekoder mengikut tempo yang diberi.

TP 3 (1.4.3)

Skor lagu Variasi Melodi. Rekoder

13

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 3 (1.4.3)

CATATAN

Modul 1 28 27 Julai 31 Julai Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.3 Memainkan rekoder mengikut tempo. - cepat - lambat

Memainkan rekoder mengikut tempo dengan tepat.

Penjarian not bagi skor rekoder 2. Meniup rekoder bar demi bar berdasarkan skor rekoder 2. Latihan perkusi. Gabungjalin rekoder dan perkusi.

Skor lagu Variasi Melodi Rekoder Alat perkusi

Modul 4 29 3-7 Ogos Membaca dan Menulis Notasi Muzik

4.1 Membaca dan menulis notasi muzik.

4.1.3 Menulis not dan tanda rehat. - jenis not, nilai not, tanda rehat. - semibrif, minim, krocet, kuaver

Mengenal dan menulis not, nilai dan tanda rehat dengan betul.

Penerangan tentang not, nilai dan tanda rehat. Membuat tepukan irama mengikut not dan tanda rehat. Menulis not, nilai dan tanda rehat.

TP 4 (4.1.3) TP 5 (4.1.3) TP 6 (4.1.3)

Kad imbasan Lembaran kerja

14

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 4 (4.1.4)

CATATAN

Modul 4 30 10-14 Ogos Membaca dan Menulis Notasi Muzik

4.1 Membaca dan menulis notasi muzik.

4.1.4 Menulis meter. - menulis angka atas dan angka bawah bagi meter 2 , 4 4 4

Mengenal meter 2, 4 4 4 dengan betul.

Mengenal meter 2 4 3 ,4 4 4 Penerangan tentang meter 2 , 3, 4 4 4 4 dan cara menulis meter 2, 3, 4 4 4 4 Mengira nilai not berdasarkan meter lagu.

Kad imbasan Lembaran kerja

Modul 2 31 17 - 21 Ogos Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah mengajuk melodi - mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberi.

Mencipta dan menyanyikan melodi mudah dengan kreativiti masingmasing.

Penerangan dan tunjuk cara guru. Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. Mengajuk melodi daripada rakan-rakan Mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberi.

TP 5 (2.1.3)

15

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 5 (2.1.3)

CATATAN

Modul 2 32 24 - 28 Ogos Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah mengajuk melodi - mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberi.

Mencipta dan menyanyikan melodi mudah dengan kreativiti masingmasing.

Penerangan dan tunjuk cara guru. Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. Mengajuk melodi daripada rakan-rakan. Mengomprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberi.

Modul 2 33 31 Ogos 4 September Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah mengajuk melodi - mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberi.

Mencipta dan menyanyikan melodi mudah dengan kreativiti masingmasing.

Penerangan dan tunjuk cara guru. Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. Mengajuk melodi dan mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberi.

TP 5(2.1.3)

16

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 3 (1.2.3) TP 4 (1.2.3)

CATATAN

Modul 1 34 7 - 11 September Pengalaman Muzikal

1.2 Memainkan alat perkusi

1.2.3 Memainkan alat perkusi dengan dinamik berdasarkan skor. - lembut (p) - kuat (f) - sederhana kuat (mf)

Memainkan alat perkusi secara dinamik mengikut skor dengan betul.

Mengenal skor perkusi lagu My Happy Song. Tepukan irama berdasarkan skor perkusi. Memainkan alat perkusi mengikut skor secara berkumpulan.

Skor perkusi lagu My Happy Song Alat perkusi

TP 5 (1.2.3)

12 - 20 Sept Modul 1 35 21-25 Sept Pengalaman Muzikal Memainkan rekoder secara ensembel 1.4 1.4.4

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Memainkan rekoder secara dinamik mengikut skor yang diberi. Mengenal skor lagu Wau Bulan dan penjarian not. Memainkan lagu Wau Bulan secara kelas. Memainkan rekoder secara dinamik dalam kumpulan mengikut skor yang diberi. . TP 5 (1.4.4) TP 6 (1.4.4) Skor lagu Wau Bulan

Mengaplikasikan dinamik dalam permainan rekoder - lembut (p) - kuat (f)

17

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 5 (1.4.4) TP 6 (1.4.4)

CATATAN

Modul 1 36 28 Sept-2 Okt Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.4 Mengalikasikan dinamik dalam permainan rekoder - lembut (p) - kuat (f)

Memainkan rekoder secara dinamik dengan betul.

Memainkan lagu Wau Bulan mengikut kumpulan masingmasing. Latihan perkusi. Gabungjalin rekoder dan perkusi.

Skor lagu Wau Bulan Rekoder Perkusi

Modul 3 37 5 - 09 Okt Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. - Muzik Klasik Barat.

3.1.1 Mengenalpasti muzik yang didengar. Ciri muzik: Alat muzik (contoh: alat bertali, tiupan) Cara persembahan

Mengenalpasti Muzik Klasik Baratdengan betul.

Penerangan tentang muzik klasik barat. Mendengar dan mengecam muzik berkenaan. Kuiz tentang cirri-ciri muzik berkenaan.

TP 3 (3.1.1)

18

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 2 (3.1.1)

CATATAN

Modul 3 Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. - Muzik Asia.

3.1.1 Mengenalpasti muzik yang didengar. Ciri muzik: Alat muzik (contoh: alat bertali, tiupan) Cara persembahan

Mengenalpasti Muzik Asia dengan betul.

Penerangan tentang muzik asia. Mendengar dan mengecam muzik berkenaan. Kuiz tentang cirri-ciri muzik berkenaan.

38 12 - 16 Okt

39 19 - 23 Okt

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.5 Menghayati nilai murni menerusi aktiviti muzikal

1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal

Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal yang dibuat.

Menyanyikan lagu My Happy Song dengan pic yang tepat. Menyanyikan lagu My Sad Song dengan pic yang tepat. Melakukan pergerakan berdasarkan mud lagu mengikut kumpulan tertentu.

TP 2 (1.5.1)

19

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 6 (1.1.2)

CATATAN

40 26 Okt 30 Nov

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

1.1.2 Bernyanyi lagu pusingan.

Menyanyi lagu pusingan Mana Ibu secara lagu pusingan dengan betul.

Menyanyi lagu Mana Ibu dengan pic yang tepat. Menyanyi lagu Mana Ibu secara pusingan.

41 2 - 6 Nov

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

1.1.2 Bernyanyi lagu pusingan.

Menyanyi lagu pusingan Mana Ibu secara lagu pusingan dengan betul.

Menyanyi lagu Mana Ibu secara pusingan secara kumpulan. Persembahan kumpulan.

TP 6 (1.1.2)

42 09 -13 Nov 43 16 -20 Nov

Pembahagian Kelas dan Penerimaan buku teks sesi persekolahan 2014 Persediaan dan Majlis Anugerah Cemerlang 2013 CUTI AKHIR TAHUN 21 Nov -3 Januari

20

Anda mungkin juga menyukai