Anda di halaman 1dari 2

KEFAHAMAN AYAT 8

KEAGUNGAN & KEKUASAAN ALLAH SWT


( Surah Al Baqarah : ayat 255 )
( Ayat !ur"# )
oox
_ _ _ o:_ _c. :_ c:_ q,: _' _x
c_ o_ _ __ c:__ __x _, q o_ : _
e_ q: o_ _q|__ _ _ _o__x __x
_o|: a _x _oc:_ : oo o_| :_ __
:_x o __ c:__ __,_x a _x qc__
__oo _c._x :_ _:_ oo
Maksudnya :
- Allah , Tiada Tuhan (yg berhak disembah) melainkan dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-
lamanya mentadbir ( sekalian makhluknya). Yang tidak mengantuk & tidak tidur. Yang memiliki segala
yang ada dilangit & yang ada dibumi. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat ( pertolongan ) di sisi-
ya melainkan dengan i!in-ya. Yang mengetahui apa yang ada dihadapan & apa yang ada di
belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui suatu pun dari (kandungan ) ilmu Allah melainkan
apa yang Allah kehendaki ( memberitahu kepadanya). "uasnya #ursi Allah ilmu dan kekuasaannya
liputi langit & bumi, $an Tiadalah men%adi keberatan kpd Allah men%aga serta memelihara keduanya.
$an $ialah yang maha Tinggi ( dar%at kemuliaannya) lagi Maha &esar ( kekuasaannya)
Ma!"u$ Ayat S%&ara M%'y%luruh
$i dalam ayat '((, )urah al-&a*arah Allah (%')%la"!a' *%r!ara +%r!a#ta'
$%',a' -a"ar Aq#$ah iaitu mengenai )ifat-)ifat Allah , #ekuasaan & #eluasan
+lmu-ya
Ta'$a.Ta'$a K%a,u',a' & !%!ua"aa' Allah
( &erdasarkan Ayat )
,. -anya Allah, Tuhan yang layak &berhak disembah
'. Allah bersifat ./01 ( yang hidup) & 234501( yang kekal)
6. Allah tidak mengantuk & tidak lalai
7. Allah berkuasa ke atas segala yang ada di bumi & dilangit
(. -anya Allah saha%a yang boleh memberi pertolongan kpd
sesiapa yg dikehendaki-nya
8. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu
9. Allah memberi ilmu kpd sesiapa yang dikehendaki-ya
:. +lmu & #era%aan Allah meliputi seluruh Alam
;. Allah yang mengatur & mengurus seluruh alam
,<. Allah Maha Tinggi & Maha Agung
K%l%+#ha'
(%',a(al!a' Ayat Kur"#
Melembutkan hati & Memberi ketenangan %i=a
Menghindarkan diri dari gangguan syaitan, %in & niat %ahat
manusia
)elamat dari bala, bahaya & ben>ana
?ahala memba>anya melebihi pahala memba>a ayat lain
A'tara H#!(ah K%)a$#a' Ala( !*$ Ma'u#"a
/%',a)ara' Ayat
Allah ,Tuhan yang berhak disembah & kekal hidup selama-lamanya
Allah ).@.T. men>ipta , mentadbir & mengatur per%alanan semua makhluk-ya
Allah mengetahui semua perkara yang belum , sedang & akan berlaku kepada
makhluknya
Arang yg beriman sentiasa yakin dgn kekuasaan & keagungan Alah
S0ALAN LAT1HAN
,. yatakan 6 sifat kesempurnaan Allah yang terdapat dalan ayat '((,
surah al-&a*arah
'. Belaskan kelebihan mengamalkan Ayat #ursi
6. yatakan 6 bukti kekuasaan & Allah di alam ini
7. Cumuskan 6 penga%aran yang boleh diambil drpd ayat '(( surah al-
&a*arah
(. Meru%uk teks , mDs (6, tuliskan ' potongan ayat yang mengandungi
hukum ta%=id : +*lab
Hikmah Penciptaan Langit & Bumi
Hujan yg diturunkan dari langit
menyuburkan bumi & mengawal
cuaca panas di bumi
Bumi dilengkapi dgn tumbuhan,
punca air (sungai & laut), &
binatang untuk mudahankan
kehidupan manusia
Dapat mentabdir & memakmurkan
alam mengikut syariat Islam
Hikmah Kejadian Siang & Malam
Siang :anusia b!leh mencari
re"eki
alam: #ntuk berehat &
mendapat ketenangan
$ertukaran malam & Siang :
manusia b!leh
membahagikan masa utk
beribadat & menguruskan hal%
hal kehidupan
Hikmah Hidup & Mati
Hidup memberi peluang kpd
manusia menikmati segala
nikmat &llah di bumi
emberi peluang kpd
manusia utk beribadat &
beramal s!lah
'ematian menyedarkan
manusia supaya beramal
s!leh & melakukan perkara
kebajikan utk bekalan akhirat
Ingatan kpd manusia setiap
yg hidup pasti mati

Anda mungkin juga menyukai