Anda di halaman 1dari 12

Laporan Penilaian Prestasi 2013

Lampiran 2
Nama
No. K/P

: ZURAINEE BINTI YUSUF


: 780103-03-6920

BAHAGIAN 1 PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN


( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya )
BIL

AKTIVITI/PROJEK/KETERANGAN
( senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/kualiti/masa/kos

Guru mata pelajaran KHB KT


Tingkatan 3 (3AB, 3CD, 3EF, 3GH,
3IJ, 3KL )

Kuantiti:
a. Membuat Rancangan
Tahunan mata pelajaran
KHB KT Tingkatan 3
Masa:
Januari.
Kualiti:
Mengikut tatacara
menulis rancangan
tahunan.
Kuantiti:
b. Mengajar berdasarkan
sukatan pelajaran yang
telah disediakan pada
awal tahun
Masa :
Sepanjang tahun.
Kualiti:
Mengikut prosedur yang

SASARAN
KERJA
(Berdasarkan
petunjuk
prestasi)
Januari

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir tahun
mana yang berkaitan)

Januari

Akhir Ogos selesai


dilaksanakan.
Selesai pada
akhir bulan Ogos

ULASAN

KHB KT TING. 3
Peratus lulus
Percubaan PMR
99.34%, GPA 2.19

Sukatan Pelajaran
selesai diajar
semuanya.

Laporan Penilaian Prestasi 2013

telah ditetapkan.
Kuantiti:
c. Menyemak latihan,
ujian, peperiksaan dan
nota kelas 3AB, 3CD,
3EF, 3GH, 3IJ dan 3KL.
Masa:
Sepanjang tahun.
Kualiti:
Dilaksana mengikut
prosedur yang telah
dirancang ke atas 157
orang pelajar KHB KT.
Kuantiti:
d. Menggubal soalansoalan Ujian Diagnostik,
UK1, Peperiksaan
Penggal Pertama, Pra
Percubaan PMR dan
Percubaan PMR
Masa:
Sepanjang tahun.
Kualiti:
Dilaksana mengikut
prosedur yang telah
dirancang.

Selesai bulan
Oktober.
Selesai dilaksanakan
dengan sempurna.

Mac - September

Setiap ujian dan


peperiksaan berjalan
lancar

Laporan Penilaian Prestasi 2013

Kuantiti
f. Menyediakan anlisis
ujian dan peperiksaan.
Masa:
Setiap kali selepas ujian
dan peperiksaan
Kualiti:
Mengikut prosedur yang
telah diarahkan.
Kuantiti:
g. Program Ulangkaji
PMR
Masa:
2 - 27 September
Kualiti:
157 orang pelajar KHB
KT

Kuantiti
h. Program Pasca PMR
Masa:
1 minggu
Kualiti:
Aktiviti memasak

Mac - September

Dilaksanakan dengan
sempurna mengikut
arahan dan menepati
tarikh akhir

1 Ogos - 27
September

Berjaya memberi
manfaat kepada
pelajar

Menyediakan
Bihun Goreng

Selesai dilaksanakan
dengan jayanya

Laporan Penilaian Prestasi 2013

Guru mata pelajaran KHB KT


Tingkatan 1 ( 1AB dan 1KL )

Kuantiti:
a.Mengajar mengikut
sukatan pelajaran yang
telah dirancang.
Masa :
Sepanjang tahun.
Kualiti:
Mengikut prosedur yang
telah dirancang.
Kuantiti:
b. Menyemak latihan.
Ujian, peperiksaan dan
nota.
Masa:
Sepanjang tahun.
Kualiti:
58 pelajar ( 1AB dan
1KL)

Kuantiti:
c. Menggubal soalan
Peperiksaan Penggal
Pertama
Masa:
Bulan Mei
Kualiti:
Dilaksana mengikut
prosedur yang telah
dirancang.

Selesai dilaksanakan
pada bulan Oktober.

Sukatan Pelajaran
selesai diajar
semuanya.

Selesai dilaksanakan
pada bulan Oktober.

Selesai dilaksanakan.

Selesai
dilaksanakan
dengan jayanya.

Laporan Penilaian Prestasi 2013

Kuantiti
d. Menyediakan anlisis
peperiksaan.
Masa:
Selepas Peperiksaan
Penggal Pertama
Kualiti:
Mengikut prosedur yang
telah diarahkan.
3

Guru Pentaksir bagi Pentaksiran


Berasaskan Sekolah KHB KT
Tingkatan 3

Kuantiti:
A.i. Membimbing pelajar
melaksanakan Modul 4
ii. Mentafsir Modul 4 dan
membantu menambah
baik kerja kursus pelajar
iii. Mengemaskini semua
markah Kerja Kursus
KHB KT iaitu Modul 1,
Modul 2, Modul 3 dan
Modul 4 untuk
diserahkan kepada
Setiausaha Peperiksaan
PMR
iv. Mengemaskini fail
Kerja Kursus KHB KT
pelajar
Masa: 5 bulan.
Kualiti: 157 orang
pelajar KHB KT
Mengikut tatacara
Lembaga Peperiksaan

Mac Julai.

Selesai pada 30 Julai.

Data Kerja Kursus


Modul 1 hingga
Modul 4
diserahkan kepada
Setiausaha PMR
pada akhir Jun
Dilaksanakan
dengan jayanya.

Laporan Penilaian Prestasi 2013

Malaysia.
4

Guru Pentaksir bagi Pentaksiran


Berasaskan Sekolah KHB KT
Tingkatan 1

Kuantiti:
i. Membimbing pelajar
melaksanakan PBS
ii. Mentafsir PBS
Tingkatan 1 dan
membantu menambah
baik hasil kerja pelajar
iii. Mengisi data PBS
pelajar di dalam portal
PBS Lembaga
Peperiksaan Malaysia
iv. Mengemaskini
Dokumen Standard
Prestasi KHB KT pelajar
Masa:
Sepanjang tahun
Kualiti:
52 orang pelajar KHB KT

Mac Oktober

KHB KT 1AB
91.7% murid dapat
mencapai tahap
penguasaan band 6
KHB KT 1KL
40.7% murid
mencapai tahap
penguasaan Band 5
yang memberikan
sejumlah 59.3%
mencapai tahap
penguasaan
Band 4

Mengikut tatacara
Lembaga Peperiksaan
Malaysia.

Ketua Panitia KHB KT

Kuantiti:
i. Membuat anlisis PMR
ii. Memastikan anlisis
ujian dan peperiksaan
disediakan bagi
Tingkatan 1, Tingkatan 2
dan Tingkatan 3.

Selesai pada bulan


Oktober

Januari
Oktober.

Berjaya dijalankan
dengan lancar

Dilaksanakan
dengan jayanya.

Laporan Penilaian Prestasi 2013

iii. Menyediakan Laporan


Analisis untuk Mesyuarat
Kurikulum
iv. Menyediakan Bank
Soalan
v. Membantu guru-guru
di bawah seliaan Panitia
KHB KT
Masa : Sepanjang
Tahun.
Kualiti:
Mengikut prosedur yang
ditetapkan oleh sekolah
6

Guru Penasihat Kelab KHB (Baik


Pulih Perabot)

Kuantiti:
i.Membuat perjumpaan
dengan ahli kelab
sebanyak 12 kali.
ii. Menggalakkan
kehadiran ahli pada
setiap kali perjumpaan
iii. Menyediakan aktiviti
yang berfaedah kepada
ahli dan sekolah
iv. Menyertai aktiviti
membaik pulih bersama
ahli
Masa:
Sepanjang tahun.
Kualiti;
Mengikut Prosedur
Tatacara mengendalikan
perjumpaan kelab.

Februari
Oktober

Selesai bulan Oktober

Laporan Penilaian Prestasi 2013

Penilai Pertandingan Kebersihan


dan Keceriaan Sekolah

Meronda pada waktu rehat

Mentor Program Mentor Mentee

Kuantiti:
i. Menilai kebersihan dan
keceriaan kelas
ii. Menjumlahkan markah
penilaian dan
menyerahkan kepada
Penyelaras
Masa:
Sepanjang tahun.
Kualiti;
Mengikut prosedur
yang ditetapkan
Kuantiti:
i. Memastikan
keselamatan pelajar di
kawasan pintu pagar
utama sekolah dan blok
C
Masa:
Selasa dan Khamis
Kualiti;
Mengikut prosedur
yang ditetapkan
Kuantiti:
Membudayakan kasih
sayang di sekolah
Masa:
Selasa
Kualiti;
Pelajar kelas 3E

Januari Oktober

Sepanjang tahun

Selesai Oktober

Laporan Penilaian Prestasi 2013

10

Penyelaras Sistem Bonus


Progresif

__________________

Kuantiti:
Menyelaraskan jumlah
terkumpul bonus
progresif
Masa:
Setiap 3 bulan
Kualiti;
3A 3F

Sepanjang tahun

Dilaksanakan
mengikut arahan

_________________

Tandatangan PYD

Tandatangan PPP

Tarikh:.

Tarikh..

Laporan Penilaian Prestasi 2013

Lampiran 3
Nama : Zurainee binti Yusuf
No. Fail Peribadi: P.32983
BAHAGIAN II Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun.
1. Aktiviti/ Projek Yang ditambah.
Bil

Ringkasan Aktiviti/ Projek


( Senarai aktiviti / Projek )

1.

MSS Bahagian Bintulu

Gotong- Royong PIBG SMK Bandar Bintulu

PetunjukPrestasi
( Kuantiti / Kualiti/Masa/ Kos )
Kuantiti:
AJK Makanan dan Minuman.
Masa ;
5 9 Mac 2013
Kualiti:
Berjaya dilaksanakan mengikut perancangan
Kuantiti:
Pembersihan Kawasan Kantin
Masa:
15 Jun 2013
Kualiti:
Berjaya dilaksanakan mengikut perancangan

Laporan Penilaian Prestasi 2013

Hari Sukan SMK Bandar

Kuantiti:
AJK Balapan Pencatat Masa
Masa:
1 3 Julai 2013
Kualiti:
Berjaya dilaksanakan mengikut perancangan

KEM B-FORM

Kuantiti:
AJK Latihan Masakan Ala Rimba
Masa:
4 Julai 2013
Kualiti:
Berjaya dilaksanakan mengikut perancangan

JOGERTON PIBG

Kuantiti:
AJK Pencatat Masa
Masa:
6 Julai 2013
Kualiti:
Berjaya dilaksanakan mengikut perancangan

PMR

Kuantiti:
Pengawas Peperiksaan
Masa:
2 9 Oktober 2013
Kualiti:
Berjaya dilaksanakan mengikut perancangan

Majlis Penyampaian Sijil & Hadiah 2013

Kuantiti:
AJK Sambutan, Jemputan & Protokol
Masa:

Laporan Penilaian Prestasi 2013

Sukantara SMK Bandar

4 November 2013
Kualiti:
Berjaya dilaksanakan mengikut perancangan
Kuantiti:
AJK Kecil Acara Balapan Hakim Penamat
Masa:
6 8 dan 11 - 13 November 2013
Kualiti:
Berjaya dilaksanakan mengikut perancangan

_________________

_________________

Tandatangan PYD

Tandatangan PPP

Tarikh..

Tarikh :