Anda di halaman 1dari 6

DEMOKRASI Maksud Demokrasi Dan Perbezaan Antara Demokrasi Langsung Dan Demokrasi Tidak Langsung Dari Sudut Aliran

Falsafah Barat.

terbuka dalam politik di mana pertandingan parti-parti politik semasa pilihanraya adalah terbuka. Sesiapa sahaja boleh bertanding secara terbuka. Pemenangnya akan mewakili rakyat untuk menyatakan sebarang dasar atau keputusan rakyat kepada kerajaan.

a) Demokrasi berasal dari perkataan Yunani iaitu Demo-cracy. `Demo' bererti rakyat atau masyarakat dan `cracy' bererti pemerintahan atau undang-undang.

Demokrasi memang sukar didefinisikan dan sering menyebabkan kontroversi. Tetapi sejak kewujudan Athen demokrasi sering dimaksudkan sebagai kerajaan yang diperintah oleh rakyat. Sebarang percubaan untuk mencipta maksud sebenar demokrasi akan kurang mengelirukan jika ia tidak lari dari maksud asal demokrasi ini.

Sejak dulu lagi banyak definasi demokrasi telah dirumuskan. Adakalanya terlalu ringkas seperti kerajaan oleh rakyat untuk rakyat, satu bentuk kerajaan di mana pemerintah bertanggungjawab keatas orang yang diperintah, atau kerajaan daripada perbincangan. Jika kita kaji pendapat Plato dan Aristotle, kedua-dua berpendapat demokrasi mewakili peraturan daripada kebanyakan rakyat, rakyat bagi mereka kebanyakan terdiri daripada miskin dan jahil. Oleh itu, mereka yang tidak pandai memilih untuk menindas yang kaya.

Tokoh-tokoh akademik dan politik turut memberikan beberapa maksud mengenai demokrasi. Sarjana sains politik iaitu Robert A.Dahl demokrasi adalah suatu sistem yang memberi peluang kepada rakyat jelata untuk melibatkan diri dalam pembuatan keputusan atau pembentukan dasar. Sementara itu, C.F. Strong pula memberikan maksud Demokrasi sebagai suatu corak kerajaan yang bergantung kepada persetujuan dan keengganan ramai. Rakyat turut mengambil bahagian di dalam pemerintahan melalui wakil dan rakyat yang mempunyai kedaulatan. Abraham Lincoln pula menyatakan bahawa demokrasi merupakan kerajaan yang dipimpin oleh rakyat untuk rakyat yang meliputi undang-undang kebebasan bersuara dan juga setiap rakyat untuk rakyat yang meliputi undang-undang kebebasan bersuara dan juga setiap individu mendapat hak yang sama.

Kesimpulannya maksud demokrasi memang sukar untuk dinyatakan. Ia sering berlainan dari pendapat seorang kepada pendapat orang lain.

Demokrasi boleh dimaksudkan sebagai satu sistem politik yang boleh dikatakan sebagai semua rakyat boleh buat sebarang atau keputusan yang penting tentang polisi awam. Demokrasi sering digunakan atau diperkatakan sebagai melambangkan kesamaan politik. Ini dapat di dilihat di mana demokrasi mempunyai sifat atau dasar

b) Demokrasi terbahagi kepada dua bentuk iaitu Demokrasi Langsung dan Tak Langsung. Demokrasi langsung, ialah demokrasi di mana dalamnya rakyat terlibat secara terus dalam penentuan dasar-dasar awam negara. Ini bermakna rakyat tidak diwakili oleh sesiapapun untuk menentukan dasar kerajaan. Rakyat sendiri menentukan dasar kerajaan. Selalunya semua rakyat perlu hadir

atau bersama dan mengambil bahagian sewaktu membuat dasar. Demokrasi tak langsung juga dikenali sebagai demokrasi secara perwakilan. Ini bermakna dasar-dasar kerajaan dibuat oleh orang atau organisasi-organisasi yang dipilih oleh rakyat.

merupakan pusat utama kerajaan yang juga menentukan polisi sesebuah negara. Manakala dalam demokrasi secara langsung terdapat dua badan iaitu perhimpunan dan majlis. Majlis mempunyai keahlian yang mewakili secara sama rata bilangan rakyat. Oleh itu tidak berlaku konflik yang tegang antara kedua-dua badan tersebut.

Di dalam demokrasi secara langsung tidak mempunyai sebarang parti yang mewakili rakyat. Tetapi di dalam demokrasi tak langsung terdapat pelbagai parti. Contoh salah satu sistem demokrasi tak langsung iaitu dalam demokrasi liberal, parti yang menang, pilihanraya dengan majoriti dua pertiga dapat membentuk kerajaan. Kuasa parti yang menang dalam melaksanakan sesuatu dasar lebih dipentingkan berbanding parti yang kalah dan bilangan ahlinya kurang. Sedangkan dalam demokrasi secara langsung semua rakyat berpeluang melibatkan diri dalam pembentukan sebarang dasar.

Secara kesimpulannya, demokrasi secara langsung memang paling bagus untuk dilaksanakan dalam sesebuah negara. Tetapi bilangan ramai yang banyak menyebabkan tidak ada kemungkinan untuk melaksanakannya secara 100%. Demokrasi secara tak langsung dianggap lebih praktikal kerana ia dapat mewakilkan seluruh rakyat.

JENIS-JENIS SISTEM PEMERINTAHAN DUNIA Hari ini saya ingin berkongsi maklumat yang saya perolehi daripada internet tentang jenisjenis sistem pemerintahan dunia. Tugasan yang diberikan oleh Cik Rohizah membuatkan saya menjelajah di internet untuk mencari jenis-jenis sistem pemerintahan dunia. Daripada penjelajahan tersebut, saya telah mengenali beberapa jenis sistem pemerintahan dunia. Terdapat banyak jenisjenis pemerintahan di dunia antaranya ialah demokrasi, komunisme, monarki, autokratik, autoritarianisme, federalisme, totalitarianisme,feudalisme, meritokrasi, republik, teorikrasi, dan oligarki. Walau bagaimanapun, entri ini hanya akan membincangkan empat jenis sistem pemerintahan yang terkenal sahaja iaitu: 1. Demokrasi Kerajaan dunia yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi merupakan sebuah kerajaan yang menggubal undang-undang dan

Pilihanraya yang berlaku 4-5 tahun sekali sahaja dapat menukar pucuk pimpinan dalam demokrasi secara tak langsung. Ini bermakna sebarang penyalahgunaan kuasa sukar untuk dielakkan. Dalam demokrasi secara langsung tidak ada pilihanraya. Olehitu sebarang penyalahgunaan kuasa dielakkan apabila rakyat mengundi untuk mengubah pemimpin pada bila-bila masa sahaja.

Dalam demokrasi tak langsung mempunyai tiga badan atau tiga institusi iaitu kehakiman, legislatif dan eksekutif. Institusi kehakiman tempat menyelesaikan sebarang masalah warganegara atau badan sesebuah negara. Institusi legislatif pula terdiri wakil-wakil, yang dipilih rakyat yang berperanan membuat, meminda mahupun membatal sesuatu undang-undang mengikut kuasa yang ada pada mereka. Institusi Eksekutif pula

struktur kerajaan dengan ditentukan oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat semasa pilihanraya. Antara negara-negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi ialah Malaysia, Britain, Jepun dan India. Sistem pemerintahan ini perlu menjalankan pilihanraya untuk memilih wakil rakyat atau parti politik untuk memerintah sesebuah negara. Parti politik yang menang dengan majoriti undi yang banyak akan dipilih sebagai pemerintah. Dalam sistem pemerintahan demokrasi terdapat dewan untuk wakil-wakil rakyat bertemu dan berbincang tentang soal negara iaitu Parlimen. 2. Komunisme Komunisme adalah ideologi politik dan struktur sosio ekonomi yang menggalakkan penubuhan masyarakat yang egalitarian, tanpa kelas, dan tanpa negara berdasarkan pemilikan dan kawalan sama ke atas faktor pengeluaran dan harta secara umumnya. Karl Marx menganjurkan komunisme sebagai peringkat akhir dalam masyarakat manusia, yang boleh dicapai melalui revolusi golongan proletariat. "Komunisme tulen" menurut Marx merujuk kepada masyarakat tanpa kelas, tanpa negara dan bebas penindasan di mana keputusan tentang pengeluaran dan dasar yang dibuat secara demokratik bermakna membenarkan setiap ahli masyarakat mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan dari segi ekonomi, politik dan sosial. Pada masa kini negara yang menggunakan sistem pemerintahan komunisme ialah China.

negara yang diperintah oleh Raja atau Sultan. Monarki berasal dari bahasa Yunani 'monos archein', yang bermaksud 'satu pemerintah'. Sistem pemerintahan beraja adalah sistem tertua di dunia. Terdapat lebih 900 buah takhta kerajaan di dunia pada awal kurun ke-19 tetapi semakin menurun kepada 240 buah pada abad ke-20. Walau bagaimanapun pada masa kini hanya terdapat 40 takhta sahaja yang masih kekal sehingga kini termasuklah pemerintahan beraja di Brunei Darul salam. 4. Totalitarianisme Totalitarianisme merupakan fahaman bahawa sistem pemerintahan yang paling ekstrem adalah dengan membenarkan kewujudan satu parti politik sahaja untuk memerintah negara secara total. Sistem ini adalah lebih ketara berbanding sistem diktator atau negara polis police state dan ia melibatkan propaganda yang berpanjangan untuk memastikan rakyatnya secara rela hati akan patuh dengan kerajaan. Kadangkala kerajaan akan mengambil langkah drastik seperti membunuh para intelek supaya tiada rakyat yang menentang kerajaan yang total ini Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem pemerintahan dunia anda boleh melayari ms.wikipedia.org http://analisiswacana.livejournal.com/39956.html

3. Monarki Kerajaan yang menggunakan sistem pemerintahan Monarki atau juga dikenali sebagai pemerintahan beraja merupakan

menggunakan

mindanya

semahunya,

maka dia juga haruslah mempunyai hak untuk mengekspresikan buah fikirannya dan idea-idea dalam bentuk yang

Ciri-ciri Kebebasan Bersuara


KWEK KON-Y AO Berikutan perletakan jawatan seorang penerbit di NTV7, Joshua Wong pada bulan April 2010 dan di tengah-tengah tuduhan-tuduhan campurtangan politik dan penapisan media, para penyokong Wong telah begitu beliau atas cepat nama mempertahankan

konkrit, samada dalam bentuk penulisan ataupun lisan. Seperti dikatakan oleh Onkar Ghate: Kebebasan kerohanian terhadap mewakili jasad. Tetapi Apakah kenapa kita perlu pedulikan kepada berfikir [mental] kebebasan, minda, satu lagi adalah kepada aspek hak

kebebasan mewakili

bersuara ialah aspek fizikalnya; satu

kebebasan bersuara. Laman kempen PerlembagaanKu oleh Artikel rakyat 10(1)(a) dari web Majlis

kebebasan bersuara ini pada mulanya? kepentingannya kehidupan kita? Untuk menghargai pentingnya

Peguam bahkan mengutip petikan dari Perlembagaan hak kepada Persekutuan, yang mengatakan setiap mempunyai kebebasan bersuara dan berekspresi. Pendirian teguh atas prinsip kebebasan bersuara ini adalah patut dipuji, dan ia memberi kita peluang yang baik untuk memeriksa sifat-sifat dan asal-usul kebebasan bersuara dengan lebih dekat. Apakah sebenarnya maksud istilah

kebebasan bersuara, kita perlu terlebih dulu mengenalpasti peranan besar yang dimainkan oleh ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Hidup kita dibentuk oleh apa yang kita tahu, dari segi idea-idea yang kita percayai menentukan tindakan-tindakan yang kita ambil. Apa yang perlu kita buat dengan

kehidupan kita? Apakah arah tujuan yang perlu kita capai? Bagaimana kita hendak mencapai cita-cita ini? Ini semua adalah soalan-soalan yang kita tidak dapat jawab tanpa pengetahuan yang berkaitan. Daripada hal memetik buah beri hampir kepada kesemua membina perkara umat bangunan yang kita pencakar langit di bandar-bandar kita, usahakan sebagai manusia

kebebasan bersuara? Kebebasan bersuara merujuk kepada hak seseorang individu idea-ideanya untuk tanpa mengekspresikan

campurtangan kerajaan. suatu kesinambungan kebebasan. mempunyai sendiri dirinya

Hak kepada kepada Jika dan hak

kebebasan bersuara adalah, sebenarnya, terhadap untuk seorang untuk

bergantung kepada ilmu pengetahuan yang telah kita perolehi.

manusia itu

hak berfikir

Tetapi

untuk

mendapatkan dan pertanyaan hanya

ilmu yang boleh

diperlukan. bersuara hak platform kepada di

Hak

kepada

kebebasan dengan atau boleh forum

pengetahuan kita memerlukan proses pembelajaran aktif. Seseorang

tidaklah mana

bersamaan seseorang

sesebuah

melakukan perkara ini jika mindanya adalah bebas untuk menyiasat apa-apa persoalan, bebas untuk menilaikan semua fakta, dan bebas untuk mengikut mana-mana cara penyelidikan walau ke manapun arah kesimpulannya nanti. Di dalam konteks Jika ilmu inilah kebebasan itu

mengutarakan pendapatnya. Sebuah persendirian mempunyai syarikat atau hak rumah untuk suratkhabar percetakan memutuskan

pandangan berbentuk bagaimana yang ia mahu sokong, cadangkan dan cetak. Jadi, sebagai contoh, The dan Malaysian

bersuara mewakili satu nilai yang sangat genting. penting, mestilah pengetahuan maka bebas kebenaran untuk dengan adalah dan

Insider mempunyai hak untuk menapis komentar-komentar memutuskan yang mana satu untuk diterbitkan. Ia juga mempunyai hak untuk memutuskan samada mahu atau tidak menerbitkan apa yang saya tulis (walaupun saya tentu menginginkan penjelasan sekiranya tulisan saya ditolak) Untuk memaksa media yang pemilik untuk mana-mana menyiarkan dengan kebebasan

penting. Jika kebenaran itu penting, kita mencari menjumpainya menggunakan

penalaran minda kita sendiri. Kerajaan boleh saja dengan secara

paksa menekan sesebuah pendapat; ia boleh memaksa ke atas kita apa yang ia rasakan kecuali benar jika atau kita salah melihat tetapi sendiri

organisasi pendapat dengan

berbeza

kebenaran sesuatu idea, tiada jumlah paksaan akan membuat minda manusia berfungsi. Kebebasan bersuara juga memainkan peranan yang sangat penting dalam yang adalah untuk Tanpa kebebasan melindungi pendapat tersilap, individu-individu golongan ianya majoriti wajib

pendirian pemilik tersebut adalah sama merampas bersuaranya. Sebagai kepentingan adalah kami; sebuah yang besar organisasi dalam isu

intelektual, IDEAS mempunyai kebebasan bersuara. secara tanpa Pekerjaan kami idea-idea untuk

mempunyai pendapat berbeza. Apabila adalah

harafiahnya kebebasan

mereka dalam kelompok minoriti untuk menyuarakan perlindungan ini, kebenaran. melalui

menyuarakan idea-idea ini, kami tidak akan dapat bertahan. Namun begitu,mereka yang tergiur

bersuara, kebenaran tidak akan terbukti. Oleh waktu kerana ini, terdapat satu beberapa penjelasan

untuk memikirkan kebebasan bersuara hanyalah satu isu yang penting kepada golongan intelektual sahaja berbuat begitu dengan membahayakan mereka sendiri. Pengalaman berjuta-juta orang

salahfaham tentang konsep hak pada

yang

telah

menderita sejarah kepada untuk kita

di

bawah manusia bilamana disekat,

pemerintahan sepanjang menunjukkan kebebasan

diktator-diktator

berfikir

kebebasan itu sendiri akan hilang juga. Maka ianya amatlah penting untuk

setiap warga yang berfikir betul-betul memahami dan mempertahankan prinsip kebebasan bersuara. Jika kebebasan bersuara harus mati di dalam negara kita, kesemua perkara lain yang kita sayangi akan hilang bersamanya. Kwek Kon-Yao adalah Fellow di Institute for Democracy and diterbitkan di The Economic Affairs Malaysian Insider (IDEAS). Artikel ini telah pertama kali pada 4 Mei 2010.