Anda di halaman 1dari 1

Soalan struktur

1.

Zafri kematiaan ibu bapanya dalam kemalangan jalan raya. . Zafri sebagai anak sulung terpaksa
berhenti sekolah
untuk bekerja bagi menyara tiga orang adiknya yang masih bersekolah.
a. Nyatakan dua nilai yang diamalkan oleh Zafri.
3. Berdasarkan situasi di atas:

__________________________________________________________________________
a. Huraikan dua nilai yang patut diamalkan oleh para pemain bola sepak tersebut.
__________________________________________________________________________
(2 markah)
b. Berikan definisi dua nilai tersebut.
____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(4 markah)
b. Huraikan satu nilai yang diamalkan oleh pengadil pertandingan tersebut.

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(4 markah)
c. Andaikan anda jiran Zafri, Bagaimanakah anda membantunya. Jelaskan dua tindakan anda.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(2 markah)

_____________________________________________________________________________

c. Pada pendapat anda apakah kebaikan sukan. Jelaskan dua kebaikan sukan.

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(4 markah)

_____________________________________________________________________________
(4 markah)