Anda di halaman 1dari 10

IPG KAMPUS BAHASA MELAYU, JALAN PANTAI BAHARU, LEMBAH PANTAI,

59990 KUALA LUMPUR


____________________________________________________________________
WAJ 3114
PROGRAM BINA INSAN GURU (BIG) V
LAWATAN PENANDA ARAS KE SEKOLAH BERPRESTASI CEMERLANG
_____________________________________________________________________
TARIKH:
21 Februari 2014

TEMPAT:
TEMPAT : SEKOLAH KEBANGSAAN KHIR JOHARI, SABAK BERNAM, SELANGOR

ANJURAN:
UNIT KOKURIKULUM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU,
KUALA LUMPUR

KERJASAMA:
SEKOLAH KEBANGSAAN KHIR JOHARI, SABAK BERNAM, SELANGOR

1.0 TUJUAN
Tujuan kertas cadangan ini diadakan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan
Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran IPG Kampus Bahasa Melayu bagi
mengadakan Lawatan Penanda Aras di Sekolah Kebangsaan Khir Johari, Sabak
Bernam, Selangor. Program ini diberi tumpuan kepada guru-guru pelatih yang mampu
memimpin dan mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi mengenai pengurusan
sekolah.
2.0 PENGENALAN

Guru merupakan insan yang akan membentuk modal insan kelas pertama selaras
dengan dasar-dasar kerajaan. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan
suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu, berkemahiran, serta
memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. Bagi menjayakan wawasan dan
matlamat pendidikan ini, guru- guru di Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan
ilmu dan intelek yang tinggi, penguasaan kemahiran profesional yang mantap. Selain
itu, penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang
terpuji selaras dengan hasrat negara juga amat dititikberatkan.

Program Bina Insan Guru (BIG) merupakan suatu medium untuk pembinaan dan
pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falasafah Pendidikan
Kebangsaan(FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Program ini melibatkan
semua pelajar yang mengikuti program PISMP di IPG. Melalui aktiviti yang dirancang,
pelajar dapat meningkatkan nilai dalam profesional keguruan dan mampu
mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh ke arah pembangunan
diri sebagai insan guru secara berterusan.

Bina Insan Guru Fasa V ini merupakan suatu Lawatan Penanda Aras ke Sekolah
Berprestasi Cemerlang yang terdapat di Sabak Bernam, iaitu Sekolah Kebangsaan Khir
Johari. Tujuan lawatan ini ialah mendedahkan pelajar dengan iklim dan amalan budaya
kerja cemerlang guru serta kepimpinan sekolah yang berkesan. Di samping itu, kursus
ini juga memberi peluang kepada guru pelatih untuk memahami dan mengenal pasti
pola-pola pengurusan cemerlang dan mengaplikasikan dalam pengurusan pendidikan
seharian serta mendedahkan pelajar dengan struktur pengurusan pendidikan di
Malaysia.

3.0 MATLAMAT

Program Bina Insan Guru (BIG) ini bermatlamat untuk memberi kefahaman dan
kesedaran guru pelatih terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan bidang
pendidikan dan tanggungjawab dalam profesion keguruan selaras dengan prinsip
Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.
Program ini berhasrat mendedahkan para guru pelatih dengan amalan budaya kerja
cemerlang guru serta kepimpinan sekolah yang berkesan. Program ini juga bertujuan
untuk menyediakan guru pelatih dari segi mental dan fizikal dalam menghadapi cabaran
dalam merealisasikan impian sesebuah sekolah untuk menjadi sekolah yang
cemerlang.

4.0 OBJEKTIF

Setelah tamat program Bina Insan Guru, adalah diharapkan agar peserta dapat :

4.1 mengetahui visi dan misi sesebuah sekolah yang diiktiraf sebagai sekolah
kluster/ cemerlang.
4.2 Mengenal pasti bentuk ilklim dan budaya sekolah cemerlang
4.3 Mengetahui struktur dan pelaksanaan kurikulum sekolah cemerlang
4.4 Mengenal pasti ciri-ciri kepimpinan berkesan dalam pengurusan sekolah
cemerlang
4.5 Mendapat pengetahuan dan berupaya memahami dan menilai kelebihan dan
kelemahan sesebuah sekolah.

5.0 CADANGAN
a. Tempat Kajian / Lokasi
Sekolah Kebangsaan Khir Johari, Sabak Bernam, Selangor telah dipilih untuk dijadikan
sebagai tempat program ini berlangsung bersesuaian dan menepati ciri-ciri yang
diperlukan bagi melaksanakan program ini.
Tarikh:
Hari:
Tempoh:
Tempat:
b. Kumpulan sasaran

21 Februari 2014
Jumaat
1 hari
Sekolah Kebangsaan Khir Johari, Sabak Bernam, Selangor

i.

20 orang peserta, 1 orang pensyarah pengiring


-

Peserta IPGKBM (20 orang)

Pensyarah Pengiring (1 orang)

c. Jadual Pelaksanaan Aktiviti


Rujuk Lampiran I

6.0 STRUKTUR AHLI JAWATANKUASA


Rujuk lampiran II

7.0 IMPLIKASI KEWANGAN

Bil
1

Perkara

Jumlah (RM)

IPG Kampus Bahasa Melayu

126.00

8.0 ANGGARAN KOS BELANJAWAN


Bil.
1.
2.

Perkara
Makanan

Harga Per Unit


RM8 x 21 orang=168

Air Mineral
Jumlah

21 botol

Perbelanjaan
RM126
RM126

Catatan
*Ditanggung oleh
IPG
Stor IPG

9.0 SYOR :
Pihak kami berharap agar kertas cadangan ini mendapat pertimbangan yang
sewajarnya serta mendapat kelulusan daripada pihak tuan agar pihak kami dapat
melaksanakan aktiviti yang dirancang bagi membentuk sekumpulan guru pelatih yang
mampu memberi khidmat yang berkesan kepada komuniti IPG. Segala kerjasama
daripada pihak tuan, kami dahulukan dengan ucapan terima kasih.

10.0

PENUTUP

Secara keseluruhannya, program penanda aras ini amat penting bagi


meningkatkan nilai-nilai keguruan dalam kalangan guru pelatih. Selain itu, aktiviti
sebegini dapat memupuk semangat berkerjasama di dalam sesebuah organisasi dalam
melaksanakan sesuatu tugasan. Melalui pendedahan awal seperti ini, para guru pelatih
mampu merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil
peranan secara aktif dalam kumpulan.

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

________________________
(ALHAADI BIN ISMAIL)
Setiausaha
Bina Insan Guru Semester 5A
IPG Kampus Bahasa Melayu
Jalan Pantai Baharu
Lembah Pantai
59990 Kuala Lumpur

(NOOR AZUDDIN B. MOHD NOORDIN)


Ketua Unit
Unit Kokurikulum
IPG Kampus Bahasa Melayu
Jalan Pantai Baharu
Lembah Pantai
59990 Kuala Lumpur

Diluluskan oleh:

(DATIN SITI HANIFAH BINTI MADARSA)


Pengarah
IPG Kampus Bahasa Melayu
Jalan Pantai Baharu,
59990 Lembah Pantai,
Kuala Lumpur.

Lampiran I
JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI:

TARIKH

MASA

PERKARA

5.45 pagi
6.00 pagi
8.30 pagi
9.00 pagi

Pendaftaran peserta dan pensyarah pengiring


di IPG KBM
Bertolak ke Sabak Bernam
Tiba di Sekolah Kebangsaan Khir Johari,
Sabak Bernam, Selangor

10.30 pagi

Taklimat daripada pihak Sekolah Kebangsaan


Khir Johari, Sabak Bernam, Selangor
Sesi Penyampaian Cederamata
Fotografi

11.30 pagi

Slot Program Motivasi bersama pelajar SK Khir


Johari

21/02/2014

Kajian Linus di bilik darjah


12.00 tengah hari
1.00 Petang

Melawat
pentadbiran,
persekitaran sekolah

pengurusan

dan

Makan, Solat Jumaat dan meneruskan aktiviti


tutorial bersama mentor di kawasan sekitar
Sabak Bernam

Lampiran II

STRUKTUR AHLI JAWATANKUASA


Ahli Jawatankuasa Induk
Penasihat

Yg. Bhg Datin Siti Hanifah binti Madarsa

Pengerusi

(Pengarah IPG Kampus Bahasa Melayu)


Yg. Berusaha Tn. Hj Dr. Ali bin Mahmood

Setiausaha

(Timbalan Pengarah)
En. Noor Azuddin bin Mohd Noordin

Bendahari

(Ketua Unit kokurikulum)


Puan Juwita binti Mohamed

Penyelaras

(Pengawai Kewangan)
Tuan Haji Mustafa Kamal b. Mohammed Zahid

Ahli Jawatankuasa
Kerohanian
Peralatan
Kebajikan
Penilaian
Pengangkutan

Ust. Mohd Lufti bin Ahmad


En Mustafa Kamal bin Mohammed Zahid
Puan Mahani binti Muhammad
Encik Mohd Zakuan bin Abdullah
Encik Hassan bin Idris

Ahli Jawatankuasa Kerja


Tutor Kumpulan
Pengerusi
Pen. Pengerusi
Setiausaha
Naib Setiausaha
Bendahari
AJK Dokumentasi

Dr. Mashudi bin Bahari


Mohammad Wal Asri bin Mohammad Yusoff
Qurratu `Aini binti Juma`an
Alhaadi bin Ismail
Hakimah binti Jamahari
Tadong Anak Empuau
Mohd Isa bin Etit
Hollysten anak Jimmy Braoh
Marliah binti Nasir

AJK 3K & Siaraya

Rosliza binti Amir Bek


Nor Nadia Nabilah binti Mohd Nor Azan
Mashlina binti Mokhsar

AJK Hadiah / Cenderahati

Henley Josit
Cassandra Inggam Estrop

Sharifah Nur Rasyidah binti Syed Mohd Zainal Abidin


Nur Adibah binti Salehuddin
AJK Kerohanian
AJK Pengangkutan

Zuhaidi Suhaimi bin Mohamat


Benny bin Raijun

AJK Makanan

Nur Siti Zahara binti Abu Bakar


Ririn Lingutan
Muhamad Hafiz bin Sukaimi

SENARAI NAMA PESERTA LAWATAN

BIL.

NAMA

NO.K/P

NO. TELEFON

ALHAADI BIN ISMAIL

920115-13-5805

019-8687889

BENNY BIN RAIJUN

920129-12-6125

0111-9056365

CASSANDRA INGGAM ESTROP

920122-12-5410

014-5668147

HAKIMAH BINTI JAMAHARI

920104-13-5594

014-8922407

HENLEY JOSIT

920215-12-5727

014-5591602

HOLLYSTEN ANAK JIMMY BRAOH

910504-13-5201

014-8912949

MARLIAH BINTI NASIR @ JUHADI

910710-12-5880

013-3194186

MASHLINA BINTI MOKHSAR

920117-12-6558

019-8956146

MOHD WAL ASRI BIN MOHD YUSOFF

910823-12-6265

019-8422429

10

MOHD ISA BIN ETIT

901008-12-6651

019-3438394

11

MUHAMAD HAFIZ BIN SUKAIMI

920113-01-6853

013-7194671

12

NOR NADIA NABILAH BINTI MOHD

911007-12-5912

014-8669167

NOR AZAN
13

NUR ADIBAH BINTI SALEHUDDIN

920411-08-5080

019-4759190

14

NUR SITI ZAHARA BINTI ABU BAKAR

910113-12-5604

010-9345427

15

QURRATUAINI BINTI JUMAAN

911013-12-5978

010-9423099

16

RIRIN LINGUTAN/ NURSHAFIEYAH

910311-12-6544

019-8829015

ARDINIE LINGUTAN ABDULLAH


17

ROSLIZA BINTI AMIR BEK

920112-12-5732

019-8702673

18

SHARIFAH NUR RASYIDAH BINTI

920124-03-5080

014-8294860

SYED MOHD ZAINAL AL-BIDIN


19

TADONG ANAK EMPUAU

910424-13-5965

013-6673905

20

ZUHAIDI SUHAIMI BIN MOHAMAT

920221-12-5707

013-3576808