Anda di halaman 1dari 2

Penghargaan

Pertama sekali, kami ingin melahirkan rasa syukur ke hadrat ilahi di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya. .Alhamdulillah, tugasan sains ini telah berjaya kami siapkan dengan ilham, kurnia dan petunjuk yang telah dianugerahkan oleh-Nya.

Terima kasih yang amat tidak terhingga kepada kedua orang tua kami yang telah mendidik dan mengasuh kami dari kecil hinggalah ke hari ini.

Kepada pensyarah-pensyarah pembimbing kami, yang telah memberikan galakan, tunjuk ajar dan sokongan yang amat berguna kepada kami, seinfiniti perhargaan dan ucapan terima kasih kami ucapkan. Tidak lupa juga untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada rakan-rakan yang banyak memberi sokongan dan dorongan disamping memberi idea-idea yang bernas pada masa kami ketandusan idea.

Terima kasih.